Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

WYKŁAD UTW

  11 maja odbył się wykład dla słuchaczy UTW w Łosicach. Prelegentem był v-ce dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk, a tematem "Działalność edukacyjna i turystyczna Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów".
Wielokierunkowość działalności klubu była podstawą dyskusji na temat zbieractwa i turystyki po najbliższym regionie, była też przyczynkiem do aktywizacji w tych dziedzinach. Wiele osób wspominało dawniejsze zainteresowania hobbystyczne.

   Wykład odbył się w ramach projektu "Dojrzałość jest okresem złotym" realizowanego przez Fundację DONUM ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


                                P. Sławomir Kordaczuk.                                                                                 P. Ewa Jarocka.                                 Słuchacze UTW.                                                                               Prezentacja filmu z inauguracji projektu.                                     Wykład.                                                                                                   Słuchacze UTW.                                    Słuchacze UTW.                                                                                       Podziękowanie. 

RAJD ROWEROWY

                                              MAJOWY  RAJD  ROWEROWY

   6 maja odbył się „Majowy rajd rowerowy”. Uczestnicy pokonali 65 km na trasie Łosice – Drohiczyn – Łosice. Trasa wiodła do miejscowości  związanych z dworami ziemiańskimi. Na cmentarzu w Niemojkach odwiedzili groby dawnych właścicieli Toporowa, Dąbrowy, Łysowa, Patkowa Ruskiego, Patkowa Pruskiego, Patkowa Józefowa. W Łysowie obserwowali pozostałości po dworze i zapoznali się z historią pobytu w nim Stefana Żeromskiego. Po dawnym dworze w Dąbrowie oprowadzała przewodniczka. Przedstawiła historię dworu oraz życie jego właścicieli. W odrestaurowanym budynku mieści się obecnie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach –Muzeum Ziemiaństwa. W Korczewie cykliści zwiedzali pałac „Perłę Podlasia” oraz otaczający piękny park. Dalsza trasa wiodła do rezerwatu przyrody „Przekop”. W Bużyskach przeprawili się promem na prawy brzeg Bugu. W Drohiczynie uczestnicy rajdu zapoznali się z historią miejscowości (m.in. koronacja księcia Daniela na króla Rusi), zwiedzili katedrę, Górę Zamkową, bunkry „Linii Mołotowa”. Po smacznym obiedzie (regionalna potrawa – zaguby) udali się w drogę powrotną. W Bużyskach, w domku letniskowym, uczestników przyjęła p. Katarzyna Bolesta. Był tort (z odpowiednim napisem, kawa, herbata), z tarasu można było podziwiać piękną panoramę Drohiczyna.

   Uczestnikom przez całą drogę towarzyszyła piękna słoneczna i prawie bezwietrzna pogoda. We wspaniałych nastrojach wszyscy zdrowi wrócili do Łosic.

   Organizatorem rajdu było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej,Uniwersytet Trzeciego Wieku  i PUKS w Łosicach.


                                     Łysów.                                                                                                  Dąbrowa.                                     Korczew.                                                                                                    Rezerwat "Przekop".                    Bużyska - przeprawa promowa.                                                                              Przeprawa promem.                           Drohiczyn - Góra Zamkowa.                                                                             Tort "Rajdowy".                                         Na trasie.                                                                                       W parku w Korczewie.
 

Rajd - ogłoszenie

Rajd Nadbużański   10 – 11.06.2017 r.

Organizatorzy:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

- Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

Instytucje wspierające

- Starostwo Powiatowe w Łosicach

- Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

 

Termin:  10 – 11.06.2017 r. /zbiórka - godz. 9.00; parking przy kościele pw. Św. Trójcy/

Uczestnicy: osoby dorosłe

Trasy:

- piesza + Nordic Walking /seniorzy/ - ok. 10 km: Hołowczyce Stare – Zabuże – Klepaczew – Serpelice.

- piesza + Nordic Walking /open/ - ok. 20 km: Sarnaki – Rozwadów – Kozik – rez. „Zabuże” – Trojan –

Zabuże – Klepaczew – Serpelice.

- rowerowa – ok. 40 km: Łosice – Niemojki – Patków – Zaborze – Czuchów – Ostromęczyn –

Chłopków – Litewniki Stare (Ogrodniki) – Litewniki Nowe – Terlików – Hołowczyce –

Klepaczew – Serpelice.

Odpłatność: 60 zł/os. (w tym: transport z Łosic na punkt startu, powrót do Łosic, obiad, ognisko,

nocleg)

- wpłaty /do 03.06.2017r./ na konto TPZŁ;   BS Łosice 58 8038 0007 0001 7141 2000 0010

 

Zgłoszenia /lista uczestników + PESEL/ do 03.06.2017 r.:

- tel. kontaktowy  510 666 933

- Łosice, ul. Berka Joselewicza 13


 

PLAN PRACY TPZŁ NA ROK 2017

Plan pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

na rok 2017

1.Kontynuacja działań rozpoczętych w roku  2015:

a) prace nad wydaniem książek przygotowanych do druku i wznowienia ( p M. Czmoch – wznowił w II.2017, p. W Kosieradzki – wznowienie II kwartał, wspólpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”) ;

b)  organizacja Konferencji „Gwary językowe na Podlasiu” , przygotowanie oprawy, promocja i wydarzeń towarzyszących – na I połowa X.2017r.;

c) promocja i regularna sprzedaż i udostępnionych pozycji historycznych i regionalnych;

d)  ścisła współpraca i wsparcie działań UTW im. TON w Łosicach;

e)  współorganizacja naszych uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej (11.04.17);

- 73 lecia Bitwy pod Jeziorami” ze szczególną rocznicową oprawą i udziałem / tradycyjny Wieczór przy ognisku – pieśni Patriotyczne/ ( 25 -26.06.17);

-  wybuchu II Wojny Światowej i innych rocznic przypadających w tym roku (Żołnierze Wyklęci, wydarzenia związane z historią OOP „Zenona”);

-   99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kontekście przygotowań do  przyszłego Jubileuszu 100  lecia wolnej Polski (11.11.17);

- wykonania (III i IV.2017r.) oraz uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na I połowę X.2017r. ( pozyskanie dalszych darczyńców, zaproszenia, promocja wydarzenia;

2.  Rozwój działalności turystycznej:

a/ wycieczka po Ziemi Krakowskiej i Małopolsce (VI.2017r.)

b/ VI  Pieszy, Rowerowy i „Nordic Walking” Rajd Nadbużański – organizowany z nauczycielami UKS „Jedynka” (VI.17):

c/ wycieczki, rajdy wokół Zalewu , na „Górę Tatarską” i  inne pikniki z młodzieżą / harcerze/ oraz z seniorami (UTW) - kontynuacja;

d) kulig nad Bugiem (14.II.17);

e) Spacery towarzyskie nad Zalewem i marsze „Nordic Walking”;

f) spotkania i pogadanki w Szkołach, udział w procesie historyczno – patriotycznego wychowania młodzieży.

3 . Współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja dorocznej konferencji „Podlaskie Spotkania Historyczne…”, wsparcie naszych stałych imprez , wspólna organizacja jubileuszowych  uroczystości patriotycznych, wsparcie  organizowanego prze PSAK konkursu im R. Mikoszewskiego,  organizacja miejsca wystaw w dawnym Seminarium Księży Komunistów ( dziś CWTKPUB)  przy ul. B. Joselewicza 13 i realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – np. projektu ASOS czy Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER;

b/ ze Starostwem Powiatowym – organizacja naszej dorocznej konferencji, jubileuszowych uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów organizowanych w Szkołach, innych przedsięwzięć o charakterze historycznym , ekologicznym oraz stała współpraca prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. inicjatyw regionalnych organizowanych na terenie tych Gmin; szczególnie z Gminami Huszlew i Platerów – partnerstwo w realizacji Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

d/  z Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach oraz ze Szkołą Podstawową im Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Nadleśnictwem Sarnaki – pozytywna wielopłaszczyznowa kontynuacja;

e/  z ŁSIS , EQQUS–  partnerska realizacja różnych projektów  krajowych i z dofinansowaniem z UE;

f) z Stowarzyszeniem „Centrum Wolontariatu” –  wieloletni program wsparcia osób starszych i wsparcie działań Uniwersytetu III wieku w Łosicach;

g) z Konną Strażą Ochrony Przyrody i Tradycji – oprawa uroczystości patriotycznych;

h) z Muzeum Historii Ruchu Ludowego; Muzeum Regionalnym w Siedlcach; Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – w naszej działalności wydawniczej i publicystycznej;

i) z lokalnymi organizacjami PSAK, Tow. Przyjaciół Sarnak i innymi – wspólne cele działania;

j/ OSP - współorganizacja uroczystości;

k) z ŁDK Łosice – sprawdzone Partnerstwo i stałe wsparcie w ramach ich bazy;

l/ z Infocentrum” Łosice – bieżąca pomoc w oprawie naszych imprez, druku, itp.;

m)  Parafia pw. Św. Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych rocznicowych i tradycyjnych;

n/ ZHP i ZHR –turystyka i dział statutowa skierowana na młodych;

4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

B/ „Janko” – konkursy dot . historii i wsparcie bieżących przedsięwzięć

C/ „WOKAS” – wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

D/ Bank Spółdzielczy w Łosicach - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć;

E/ inne  liczne lokalne firmy ( m.in. Superbet, G. Chotnicki, J. Tarasiuk, Państwo Stefaniukowie, p. J. Bolesta i in.) - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć, współorganizacja uroczystości oraz wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych;

5.  Stałe i nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  nadal prowadzona atrakcyjna własna strona internetowa;

b/ włączanie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej do inicjatyw patriotycznych i turystycznych ( wychowanie dzieci i młodzieży) ; udziału w konkursach, piknikach, Rajdach , wystawach, prelekcjach;

c/ współpraca z mediami – promocja naszych inicjatyw na forum lokalnym (GŁ, Info Łosice, Podlasie 24, KRP itp.);

d/ ciągłe i otwarte poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ

 

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017 r.


 

SPRAWOZDANIE TPZŁ

Sprawozdanie Zarządu TPZŁ z realizacji planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej za  rok 2016

 

Szanowni zebrani!

Goście i członkowie naszego Stowarzyszenia!

…. Informujemy, że w roku 2016 kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w latach  wcześniejszych, podejmowaliśmy nowe inicjatywy , współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, by osiągnąć cele zapisane w naszym Statucie i corocznie przyjmowanych programach i planach naszego Stowarzyszenia:

I)        Najważniejsze zrealizowane inicjatywy to:

a/   w dalszym ciągu uzupełnialiśmy dokumentację związaną z inwentaryzacją regionalnych  obiektów zabytkowych – krzyży i  kapliczek na Ziemi Łosickiej ;

b/ wydanie i sprzedaż książek przygotowanych do wznowienia „ Tajna Organizacja Nauczycielska  na Ziemi Łosickiej”  i „Akcja V-2 na ZŁ” z p. M. Czmochem – wznowił II.2017 r; wydał  w 2016 książkę i broszury - W Kosieradzki – planowane ich wznowienie II kwartał, nawiązana we IX.2016 r współpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”)

c/  regularne publikacje w miejscowej i regionalnej prasie i we współpracy (z p. M. Czmochem i W. Kosieradzkim i i naszymi sympatykami);

e/ organizacja  corocznych Konferencji tj.; „ Cichociemni na Ziemi Łosickiej” 29.IX.2016r.;

f/ współorganizacja odsłonięcia tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych – 29.09.2016 r.;

g/ współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- różne uroczystości patriotyczno – religijne w naszym mieście i okolicach :

- uroczystości  76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 11,04.2016r.;

„ 98 rocznica odzyskania Niepodległości” – 11.11.2016; ( + wspólne ŚPIEWY PATRIOTYCZNE)

‘” Święto Narodowe – 3 Maja”  - 03.05.2016 r;

- Rocznicowe obchody   ( z odpowiednią oprawą i Wieczorem Pieśni Patriotycznych nad Jeziorkiem)  76 rocznicy  „Bitwy pod Jeziorami’’ – w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca 2016;

- Udział w otwarciu wystawy poświęconej OOP ”Zenona” w Senacie RP – 19.09.16;

- Udział w spotkaniu z p. Wicemarszałek KOC oraz licznym spotkaniom u p. W. Kosieradzkiego;

- Zatrudniliśmy na okres V- XII stażystkę – p. A. Żuk we współpracy z PUP Łosice – pomoc w pracach bieżących UTW im. TON i TPZŁ;

g/  Wpływaliśmy na  dalszy rozwój działalności turystycznej:

-  zorganizowano wycieczki po Ziemi Podlaskiej/ oraz wycieczkę na Warmię i Mazury – współpraca z UTW, z UKS „Jedynka”, harcerze

-  odbywają się udanie regularne Rajdy Nadbużańskie– organizowany z UKS „Jedynka”, harcerze, a teraz ze środowiskiem nauczycieli i propagatorów turystyki:

- zorganizowano  inne wycieczki krajoznawcze krajowe / z aktywnym  udziałem naszych członków i UTW/;

- nie zaniedbywaliśmy pracy z młodzieżą  - harcerze brali udział w naszych uroczystościach/;

- pamiętaliśmy o naszych zmarłych i ich grobach;

h) Wykonaliśmy projekt - wykonania oraz plan uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na X.2017r. ( pozyskanie wielu darczyńców, wybór Wykonawcy);

i) uczestniczyłem w Komitecie Organizacyjnym – przygotowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia związane z odsłonięciem tablicy i uroczystości z oprawą wojskową i patriotyczną – w Łepkach Starych orax naszymi „PODLASKIMI SPOTKANIAMI HISTORYCZNYMI  - o tematyce „Cichociemnych na ZŁ”

2 . Udaną była nasza współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja konferencji, wszystkich  uroczystości patriotycznych,  wsparcie finansowe i promocja  naszych innych przedsięwzięć; Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2014-20 – Program LEADER ”

b/ ze Starostwem Powiatowym - organizacja konferencji, uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów młodzieżowych. i innych przedsięwzięć oraz współpraca  i pomoc prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. Inwentaryzacji oraz inicjatyw na terenie tych Gmin; Z Gminą Platerów i Huszlew mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY ;

d/ ŁSIS , EQQUS– realizacja projektów krajowych UE; w partnerstwie i z naszym udziałem;

e/  PSAK, i OSP - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych;

f/ Parafie pw. Św Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

g/ ZHP i ZHR –turystyka i działania wychowawcze, statutowa działalność skierowana na młodych;

h / podpisaliśmy umowę z CENTRUM WOLONTARIATU / 2 koleżanki zostały przeszkolone i zrealizowaliśmy udany projekt „Seniorzy w działaniu”/ - udana realizacja kolejnego etapu tej umowy;

i/ współpracowaliśmy ściśle z „Uniwersytetu III wieku im. TON w Łosicach” –już kolejne 2 semestry owocnej działalności;

j/ szkoły – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży; promocja naszych wydawnictw;

k/ ŁDK – wielokierunkowa  pomoc; przygotowanie i dekoracja  imprez, konferencji , wydawnictw – imprezy promocyjne, WYSTAWY, Projekcje, Odczyty;

l/ „Infocentrum” – pomoc organizacyjna, i biurowa, promocja, opieka nad stażystką;

n/ „Gazeta Łosicka” i inne media lokalne i regionalne – promocja naszych inicjatyw

3. . Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ projekcja filmu, wystawy;

B/ „Janko” – wsparcie naszych inicjatyw;

C/ „WOKAS” Mamy zawarte Partnerstwo i konsekwentnie realizujemy MAŁE PROJEKTY – z PROW 2007-13 – Program LEADER

D/ inne - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/ oraz  wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych; ( J. Tarasiuk, G. Chotnicki, p. Stefaniukowie, BS Łosice, WOKAS i inni)

4. Nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  ciągle wzbogacana własna strona internetowa / Parafiańczuk/;

b/ włączenie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej /J. Michaluk – konferencja; Frączek - harcerze; B. Wawryniuk – sprzedaż wydawnictw);

c/ współpraca z mediami;

d/ Otwarcie i poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ.

 

Chcemy serdecznie podziękować naszym w/w partnerom. Za każde wsparcie i włączenie się w te skromne, ale ważne inicjatywy

Ja osobiście dziękuje kol. Jadwidze Michaluk; p.Marii Demianiuk, Kol. J. Z.  Parafiańczukom, kol. T. Kosmali;  p. Basi Wawryniuk, kol. M. Czmochowi i kol. W . Frączek – za wkład pracy we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Dziękuję też Zarządowi i Radzie Programowej UTW im.TON – za b. dobrą wspólpracę

Szczególne słowa uznania p. Waldkowi Kosieradzkiemu naszemu darczyńcy i wspaniałemu organizatorowi otwartemu na społeczne inicjatywy. Dziękujemy i p. Burmistrzowi, Starostom, Dyrektorowi ŁDK i wielu , wielu ludziom dobrej woli – za wsparcie naszego Stowarzyszenia i taką wzorcową współpracę!

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017

 
Więcej artykułów…