Start Aktualności WALNE ZEBRANIE TPZŁ

WALNE ZEBRANIE TPZŁ

   27 kwietnia 2017 r. odbyło się walne zebranie TPZŁ, otworzył je  prezes Stefan Szańkowski. Prowadzenie zebrania powierzono Marianowi Czmochowi. Do zebranych z krótkim przemówieniem zwrócił się Burmistrz Miasta i Gminy - Mariusz Kucewicz. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Skarbnik - Maria Demianiuk - przekazała informacje dotyczące stanu finansów, a przewodnicząca komisji rewizyjnej dokonała audytu działalności finansowej za rok 2016. Zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi TPZŁ. Stefan Szańkowski przedstawił plan działania na rok 2017. Najważniejsze zadania do realizacji  przyjęto w uchwałach.


         Zebranie otworzył prezes p. Stefan Szańkowski.                                            Przewodniczącym zebrania wybrano p. Mariana Czmocha.                                                                                             Uczestnicy zebrania.                              Uczestnicy zebrania.                                                                        Uczniowie LO robiący projekt na temat TPZŁ.                 Burmistrz MiG Łosice p. Mariusz Kucewicz.                                       Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił prezes.       Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Maria Demianiuk.                         Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Wanda Frączek.