Start Aktualności PLAN PRACY TPZŁ NA ROK 2017

PLAN PRACY TPZŁ NA ROK 2017

Plan pracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

na rok 2017

1.Kontynuacja działań rozpoczętych w roku  2015:

a) prace nad wydaniem książek przygotowanych do druku i wznowienia ( p M. Czmoch – wznowił w II.2017, p. W Kosieradzki – wznowienie II kwartał, wspólpraca z MHRL w wydaniu „Katyniacy Ziemi Łosickiej” i publikacji z ostatniej Konferencji – „Cichociemni…”) ;

b)  organizacja Konferencji „Gwary językowe na Podlasiu” , przygotowanie oprawy, promocja i wydarzeń towarzyszących – na I połowa X.2017r.;

c) promocja i regularna sprzedaż i udostępnionych pozycji historycznych i regionalnych;

d)  ścisła współpraca i wsparcie działań UTW im. TON w Łosicach;

e)  współorganizacja naszych uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/, w tym:

- 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej (11.04.17);

- 73 lecia Bitwy pod Jeziorami” ze szczególną rocznicową oprawą i udziałem / tradycyjny Wieczór przy ognisku – pieśni Patriotyczne/ ( 25 -26.06.17);

-  wybuchu II Wojny Światowej i innych rocznic przypadających w tym roku (Żołnierze Wyklęci, wydarzenia związane z historią OOP „Zenona”);

-   99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kontekście przygotowań do  przyszłego Jubileuszu 100  lecia wolnej Polski (11.11.17);

- wykonania (III i IV.2017r.) oraz uroczystego nadania Sztandaru naszego TPZŁ – na I połowę X.2017r. ( pozyskanie dalszych darczyńców, zaproszenia, promocja wydarzenia;

2.  Rozwój działalności turystycznej:

a/ wycieczka po Ziemi Krakowskiej i Małopolsce (VI.2017r.)

b/ VI  Pieszy, Rowerowy i „Nordic Walking” Rajd Nadbużański – organizowany z nauczycielami UKS „Jedynka” (VI.17):

c/ wycieczki, rajdy wokół Zalewu , na „Górę Tatarską” i  inne pikniki z młodzieżą / harcerze/ oraz z seniorami (UTW) - kontynuacja;

d) kulig nad Bugiem (14.II.17);

e) Spacery towarzyskie nad Zalewem i marsze „Nordic Walking”;

f) spotkania i pogadanki w Szkołach, udział w procesie historyczno – patriotycznego wychowania młodzieży.

3 . Współpraca z samorządami  i organizacjami pozarządowymi do realizacji naszych celów programowych i statutowych:

a/ Z  M i G Łosice – organizacja dorocznej konferencji „Podlaskie Spotkania Historyczne…”, wsparcie naszych stałych imprez , wspólna organizacja jubileuszowych  uroczystości patriotycznych, wsparcie  organizowanego prze PSAK konkursu im R. Mikoszewskiego,  organizacja miejsca wystaw w dawnym Seminarium Księży Komunistów ( dziś CWTKPUB)  przy ul. B. Joselewicza 13 i realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – np. projektu ASOS czy Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER;

b/ ze Starostwem Powiatowym – organizacja naszej dorocznej konferencji, jubileuszowych uroczystości patriotycznych, wsparcie konkursów organizowanych w Szkołach, innych przedsięwzięć o charakterze historycznym , ekologicznym oraz stała współpraca prawna i organizacyjna;

c/  z Gminami z terenu powiatu łosickiego – współpraca dot. inicjatyw regionalnych organizowanych na terenie tych Gmin; szczególnie z Gminami Huszlew i Platerów – partnerstwo w realizacji Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

d/  z Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach oraz ze Szkołą Podstawową im Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Nadleśnictwem Sarnaki – pozytywna wielopłaszczyznowa kontynuacja;

e/  z ŁSIS , EQQUS–  partnerska realizacja różnych projektów  krajowych i z dofinansowaniem z UE;

f) z Stowarzyszeniem „Centrum Wolontariatu” –  wieloletni program wsparcia osób starszych i wsparcie działań Uniwersytetu III wieku w Łosicach;

g) z Konną Strażą Ochrony Przyrody i Tradycji – oprawa uroczystości patriotycznych;

h) z Muzeum Historii Ruchu Ludowego; Muzeum Regionalnym w Siedlcach; Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – w naszej działalności wydawniczej i publicystycznej;

i) z lokalnymi organizacjami PSAK, Tow. Przyjaciół Sarnak i innymi – wspólne cele działania;

j/ OSP - współorganizacja uroczystości;

k) z ŁDK Łosice – sprawdzone Partnerstwo i stałe wsparcie w ramach ich bazy;

l/ z Infocentrum” Łosice – bieżąca pomoc w oprawie naszych imprez, druku, itp.;

m)  Parafia pw. Św. Zygmunta - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych rocznicowych i tradycyjnych;

n/ ZHP i ZHR –turystyka i dział statutowa skierowana na młodych;

4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi:

A / „Koradex” - współorganizacja uroczystości patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;patriotycznych i regionalnych / rocznicowych i tradycyjnych/;

B/ „Janko” – konkursy dot . historii i wsparcie bieżących przedsięwzięć

C/ „WOKAS” – wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć – Małych Projektów w ramach PROW 2014- 2020 LEADER ;

D/ Bank Spółdzielczy w Łosicach - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć;

E/ inne  liczne lokalne firmy ( m.in. Superbet, G. Chotnicki, J. Tarasiuk, Państwo Stefaniukowie, p. J. Bolesta i in.) - wsparcie fundacji Sztandaru, realizacja w Partnerstwie  innych przedsięwzięć, współorganizacja uroczystości oraz wsparcie naszych wydawnictw i działań promocyjnych;

5.  Stałe i nowe inicjatywy rozszerzające działalność TPZŁ:

a/  nadal prowadzona atrakcyjna własna strona internetowa;

b/ włączanie młodych mieszkańców Ziemi Łosickiej do inicjatyw patriotycznych i turystycznych ( wychowanie dzieci i młodzieży) ; udziału w konkursach, piknikach, Rajdach , wystawach, prelekcjach;

c/ współpraca z mediami – promocja naszych inicjatyw na forum lokalnym (GŁ, Info Łosice, Podlasie 24, KRP itp.);

d/ ciągłe i otwarte poszukiwanie nowych atrakcyjnych form pracy TPZŁ

 

W imieniu Zarządu TPZŁ

 

Prezes Zarządu TPZŁ

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 27 kwietnia 2017 r.