Start O nas Plakieta

REGULAMIN

HONOROWEGO ODZNACZENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ
"ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ"


1).  Przyznawane w dziedzinach: społeczna, gospodarcza, kulturalna i dziedzictwo historii.
2).  Kandydatów zgłaszać mogą:
          1.  Osoba indywidualna
          2.  Grupa osób
          3. Stowarzyszenia i organizacje.
3).  Termin i forma zgłoszenia wniosku:
          - wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
          1.  Dane personalne z obszernym uzasadnieniem, czyli laudację kandydata.
          2.  Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do 10.06. (czerwca) danego roku pod adres:
                Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej
                ul. Berka Joselewicza 13,  08-200 Łosice.
4).  forma wniosku zgłoszeniowego:
          Zgłaszam Pana (Panią) (Firmę) .....................................................  do honorowego odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi                Łosickiej - "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej".
          1.  Tekst laudacji kandydata, czyli obszerne uzasadnienie.
          2.  Dokładne dane zgłaszającego.
5).  Kapituła odznaczenia:
          rozpatruje wniosek i wydaje werdykt na zasadzie głosowania - wynik 70% uprawnia do przyznania odznaczenia.
6).  Wręczenie odznaczenia odbywa się na sesji popularnonaukowej w ramach PODLASKICH SPOTKAŃ HISTORYCZNYCH.LISTA OSÓB I FIRM, KTÓRE OTRZYMAŁY PLAKIETĘ
"ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

         
                                                                                                ROK 2000

1) Ryszard Chojecki

2) Mieczysław Czarnecki

3) Izba Pamięci Narodowej w Niemojkach

4) Franciszek Krasuski

5) Romuald III Mikoszewski

6) Józef Rumik

7) Barbara Wyczółkowska-Łotocka

8) Marian Wyczółkowski


ROK 2001

1) Zofia i Feliks Borucińscy

2) Jan Czyżewski

3) Władysław Gołąbek

4) Zenobiusz Kryński

5) Stanisław i Michał Lelejkowie

6) Teodor Lipecki

7) Jan Ludwiczuk

8) Marek Olszewski

9) Stefania Tomaszewska

10) Marianna Tomczuk


ROK 2004

1) Jan Borkowski

2) Daniel Chemycz

3) Wacława Grodzicka-Czechowska

4) Stanisław Jaszczuk

5) Marian Kwiatek

6) Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

7) Wacław Ostapski

8) Tadeusz Sobieszczak


ROK 2005

1) Bank Spółdzielczy w Łosicach

2) Jerzy Chemycz

3) Wiesław Kaczyński "Młyny"

4) Hanna i Jan Kobylińścy "Janko"

5) Ewa i Andrzej Kowalscy "Anthek"

6) Ks. Henryk Rzeszotek

7) "WOKAS" Kopalnie Torfu Łosice

8) ZPI "Polfer" Woźniki


ROK 2006

1) Stanisław Bartoszuk

2) Waldemar Bielak

3) Józefa Bobińska

4) Maria Daszko

5) Mieczysław Głuchowski

6) Ks. Stanisław Grabowiecki

7) Stanisław Kondraciuk

8) Roman Kosieradzki "Koradex"

9) Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka" z Platerowa


ROK 2007

1) Tadeusz Banaś

2) Eugeniusz Ciąćka

3) Jerzy Geresz

4) Ryszard Łopatniuk

5) Krystyn hr. Ostrowski (Członek Emigracyjnego Rządu Rzeczypospolitej w Londynie)

6) Eugeniusz Sokalski

7) Barbara Wachowicz

8) dr Witold Wróblewski


ROK 2008

1) Wacław Biernacki

2) Jan Bojdo

3) Krzysztof Wawrzyniec Borkowski

4) Bogusław Czarski

5) Tomasz Izydor Dobrowolski

6) Jan Gmitruk

7) Franciszek Kałużny

8) Franciszek Kobyliński

9) Sławomir Kordaczuk

10) Czesław Narojek

11) Beata Haris Ostrowska

12) Stefan Tadeusz Szańkowski


ROK 2009

1) Bp Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz

2) Ewa Orzełowska

3) Tomasz Skrzyczyński


                                                                                                  ROK 2010/2011

1) Czesław Baran

2) Wojciech Bolesta

3) Henryk Brodowski

4) Ryszard Dziedzic

5) Czesław Giziński

6) Roman Kasprowicz

7) Stanisław Michalak

8) Jerzy Nasiadko

9) Jan Okruch

10) Adam Struzik

11) Szczepan Wereszczyński


                                                                                             ROK 2013

1) Maria Grochowska

2) Stanisław Kucharczuk

3) Tadeusz Lewczuk

4) Grzegorz Szymanek

5) Sławomir Zaniuk

6) Romuald Juźwiaczuk

                                                                                             ROK 2015