Start UTW Władze

UTW władze

           Uniwersytet Trzeciego Wieku im.Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

                                              ZARZĄD

                               1.  Andrzej Zając      -    prezes
                               2.  Jadwiga Michaluk        -   v-ce prezes
                               3.  Wiesława Poznańska  -    sekretarz
                               4.  Marianna Demiańuk    -    skarbnik
                               5.  Marian Czmoch           -    członek zarządu
                               6.  Teresa Kosmala           -    członek zarządu


                                                  RADA  SŁUCHACZY

                         1. Maria Juszczuk
                               2. Marianna Konopka
                               3. Jadwiga Kluj
                               4. Henryka Lipińska
                               5. Wiesława Poznańska
                               6. Maria Wołos


                                                 KOMISJA  REWIZYJNA

                         1. Wanda Frączek
                               2. Krzysztof Dziołak
                               3. Barbara Wawryniuk