Start UTW Wydarzenia WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 12.06.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej wybrano nowego prezesa, którym został pan Andrzej Zając oraz sekretarza panią Wiesławę Poznańską. Wyborów dokonano ze względu na rezygnację dotychczasowego prezesa Stefana Szańkowskiego oraz sekretarza Jadwigi Parafiańczuk.


                       Prezes UTW p. Andrzej Zając.                                                                    Sekretarz UTW p. Wiesława Poznańska.