Start UTW Wydarzenia INAUGURACJA 2018/19

INAUGURACJA 2018/19

   20 września 2018 r. w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbyła się INAUGURACJA kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach.

   Uroczystość miała charakter bardzo podniosły; rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus, następnie hymnu studentów UTW Łosice "My Młodzi" w wykonaniu zespołu wokalnego pod dyrekcją pana Tadeusza Gosia. Wystąpiła również grupa taneczna prowadzona przez panią Agnieszkę Dudziuk. Grupy pracują w ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Ten cenny czas", którego koordynatorem jest pani Ewa Jarocka - prezes Fundacji DONUM.

   W spotkaniu Uczestniczyli: p. prof. nadzwyczajny dr hab. Anna Charuta prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, p. Bożena Niedzielak - starosta i p. Karol Szymaniuk zastępca starosty powiatu Łosickiego, p. Mariusz Kucewicz - burmistrz Miasta i Gminy Łosice, p. Dorota Kozłowska - dyrektor Łosickiego Domu Kultury, p. Ewa Jarocka - prezes Fundacji DONUM oraz słuchacze zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Siedlec, Zbuczyna, Mordów i gospodarze uroczystości - słuchacze UTW Łosice.

   Uczestników spotkania powitał p. Andrzej Zając - prezes Zarządu UTW Łosice, który bardzo serdecznie przywitał gości i przedstawił w zarysie działalność łosickiego uniwersytetu. Spotkanie uświetnił koncert pod tytułem "Tylko u nas kwitną kwiaty szczęścia" w wykonaniu p. Anny Marii Ostrowskiej i p. Tomasza Ostrowskiego. Koncert ten został sfinansowany w ramach projektu "Ten cenny czas".

   Końcowym akcentem było plenerowe spotkanie integracyjne (grill, ognisko, pląsy) w gospodarstwie agroturystycznym p. Waldemara Bielaka w Ostromęczynie. Było ciepło, smacznie i bardzo wesoło.


               Występ zespołu pod dyrekcją p. T. Gosia.                                            Grupa taneczna prowadzona przez p. A. Dudziuk.         Otwarcie spotkania przez prezesa UTW p. A. Zająca.                             P. prorektor A. Charuta pogratulowała nam działalności.                                           Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. starosty B. Niedzielak i p. burmistrza p. M. Kucewicza.                Fundację DONUM reprezentowała p. E. Jarocka, która w ramach projektu przekazała nam nowy aparat fotograficzny.


     Występ p. Anny Marii Ostrowskiej i p. Tomasza Ostrowskiego.                  P. prezes UTW A. Zając dziękuje artystom za występ.


                        Licznie zgromadzona publiczność.                                                                        Pamiątkowe zdjęcie.


                                                                           Przyjęcie plenerowe u p. W. Bielaka w Ostromęczynie.


                                                                               Po przyjęciu trzeba spalić trochę kalorii.