Start UTW Wydarzenia "TEN CENNY CZAS" - podsumowanie

"TEN CENNY CZAS" - podsumowanie

   18.10.2018 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca zakończenie projektu (jego inauguracja miała miejsce wiosną w Andrzejewie) Fundacji DONUM "Ten cenny czas", którego koordynatorem była pani Ewa Jarocka. W projekcie realizowanym z pieniędzy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział brały Uniwersytety Trzeciego Wieku z subregionu siedleckiego: z Sokołowa Podlaskiego, Siedlec, Łosic, Mordów, Andrzejewa i Zbuczyna.
   Na scenie SOK wystąpili studenci sześciu UTW, którzy zaprezentowali swoje umiejętności, nabyte podczas cyklu zajęć warsztatowych, które odbywały się od kwietnia do października w ramach projektu; a były to m.in. : występy wokalne, pokazy gimnastyczne i scenki teatralne.
   Podsumowania projektu dokonali: pan Marcin Celiński dyrektor SOK i pani Ewa Jarocka prezes Fundacji DONUM. Były przemówienia gospodarzy i gości, a pani Ewa Jarocka, koordynator projektu zbierała gratulacje i podziękowania, którym nie było końca. Pokazy , przygotowane przez grupy reprezentujące poszczególne UTW zostały przyjęte przez widownię owacyjnie.
   Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji jako gość honorowy uroczystości, skierował do seniorów wiele ciepłych słów i sprezentował ciekawe upominki wszystkim studentom UTW.
   SOK profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem i serdecznością przygotował tę uroczystość i tu należy wspomnieć o ciekawej wystawie prac plastycznych jako imprezie towarzyszącej.
   Na zakończenie, a jakże, było "rodzinne" zdjęcie i smaczny obiad.

                                                                                                       Sokołów Podlaski - Brawo!
                                                                                                                                            Dziękujemy.

 

       Otwarcia spotkania dokonuje dyr. SOK p. Marcin Celiński.                             Podsumowania projektu dokonuje p. Ewa Jarocka.                       Był również wykład.......                                                                                   Licznie zgromadzona publiczność.


                 Prezentacja UTW Sokołów Podl.                                                                     Prezentacja UTW z Mordów.                         Prezentacja UTW z Mordów.                                                              Koordynator UTW Łosice p. Marianna Demianiuk.                                                                                               Prezentacja UTW Łosice.                        Prezentacja UTW ......                                                               Prezentacja UTW ........


              Minister Cyfryzacji p. Marek Zagórski.                                                             Podziękowanie p. Ewie Jarockiej.


                  Koordynatorzy z poszczególnych UTW.                                                          Wystawa prac plastycznych.                             Wystawa malarstwa.                                                                                 Oczekiwanie na pyszny obiad.


                     Oczekiwanie na pyszny obiad.                                                              Chóralne Sto lat p. Ewie Jarockiej.