Start UTW Wydarzenia SPOTKANIE NOWOROCZNE

SPOTKANIE NOWOROCZNE

    Dnia 11.01.2019 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie noworoczne członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie otworzył v-ce prezes TPZŁ p. Krzysztof Dziołak. Następnie odśpiewano jedną z popularnych kolęd.
   Część gastronomiczną, bardzo smaczną i urozmaiconą, przygotowały panie z grupy kulinarnej UTW. Na zakończenie wystąpił chór UTW wykonując kilka mniej znanych kolęd.
   Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.


 
                                                             Otwarcia spotkania dokonał v-ce prezes TPZŁ p. Krzysztof Dziołak.


 
                                                                    Licznie zgromadzeni członkowie TPZŁ i słuchacze UTW.


 
                                                                                 Słuchacze UTW i członkowie TPZŁ.


                    Słuchacze UTW i członkowie TPZŁ.                                                  Kawę i herbatę należało zrobić samodzielnie.                                                                                                 Występ chóru UTW.