Start Aktualności REGULAMIN ODZNACZENIA

REGULAMIN ODZNACZENIA

Regulamin Honorowego Odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”

 1. Odznaczenie przyznaje się zgodnie z celem działania TPZŁ w dziedzinach:

 • Działalność społeczna

 • Działalność gospodarcza

 • Kultura

 • Dziedzictwo historii /historia regionu/

 1. Zgłoszenie kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów może dokonać:

a/ osoba indywidualna

b/ grupa osób

c/ stowarzyszenia, instytucje

 1. Forma zgłoszenia

Wniosek z obszernym uzasadnieniem, czyli laudacja kandydata /formularz zgłoszeniowy/ do pobrania na stronie http://www.tpzl.info/

 1. Termin zgłoszenia

Do dnia 15 maja każdego roku do Kapituły Odznaczenia na adres Zarządu TPZŁ

 1. Wniosek rozpatruje i werdykt wydaje Kapituła Odznaczenia wg. przyjętych zasad.

 2. Wręczenie odznaczenia

Odznaczenia wręcza się podczas konferencji w ramach „Podlaskich Spotkań Regionalnych”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ODZNACZENIA

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”


 1. Wnioskodawca

/Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, organizacji/ ……………………………………………………………………………………………

/Adres/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Kandydat do odznaczenia

A. /Osoba fizyczna/

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………

B. / Instytucja, organizacja /

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………


 1. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................................................


Data……………………………….. Podpis zgłaszającego


Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”

Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” to zaszczytne, honorowe odznaczenie ustanowione przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej w 2000r. dla osób indywidualnych i instytucji za szczególne zasługi dla Ziemi Łosickiej.

Kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać (z dokładnym opisem dokonań) członkowie TPZŁ, urzędy, instytucje oraz inne osoby indywidualne)

Wnioski zgłoszeniowe o nadanie honorowego tytułu rozpatruje, ocenia i wydaje werdykt Kapituła Odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”

Wnioski kandydatów prosimy przesyłać do dnia 15.05.2019r. na adres Zarządu TPZŁ:

ul. Berka Joselewicza 13 08-200 Łosice

Uroczyste uhonorowanie nominatów poprzez wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” odbywa się podczas organizowanej przez TPZŁ konferencji popularnonaukowej w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych, w październiku/listopadzie każdego roku.


                                               Zarząd TPZŁ