Start UTW Wydarzenia ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

Wszyscy słuchacze otrzymali promocję na następny rok! Ta wiadomość była najbardziej oczekiwana w dniu 12.06.2019r., kiedy to Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/19.

Uroczystość rozpoczęła się wernisażem prac grup rękodzieła artystycznego w Sali Klubowej ŁDK. Zebranie wytworów rąk członków grup florystycznej i dequpage, uświadomiło słuchaczkom ile się nauczyły i jakie umiejętności zdobyły.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego odbyła się w Sali Widowiskowej ŁDK.

O godz. 13.00 Prezes UTW p. Andrzej Zając otworzył uroczystość witając słuchaczy i zaproszonych gości: Starostę Powiatu Łosickiego p. Katarzynę Klimiuk, Burmistrza Miasta i Gminy Łosice p. Mariusza Kucewicza, prezesa fundacji „DONUM” p.Ewę Jarocką, dyrektora ŁDK p. Dorotę Kozłowską, dyrektora Zespołu Szkół Nr1 w Łosicach p. Wiktora Borutę. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Siedlec, Mordów i Zbuczyna.

Następnie Prezes UTW przedstawił działania i osiągnięcia naszego stowarzyszenia, podsumował pracę Zarządu i poszczególnych grup studentów w roku akademickim2018/19. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili podziw, uznanie i zachwyt dla aktywności i chęci działania seniorów.

Prezes UTW wręczył symboliczne upominki przedstawicielom władz, instruktorom i sponsorom, w podziękowaniu za wsparcie, współpracę i pomoc w działalności UTW. Na zakończenie części oficjalnej grupy zaprezentowały przygotowane na tę okoliczność programy. Wystąpiły grupy: taneczna, aerobicu, języka angielskiego i wokalna.

Po części oficjalnej słuchacze oraz zaproszeni goście  udali się na spotkanie plenerowe do gospodarstwa agroturystycznego „U Waldka”, by świętować zakończenie roku akademickiego i cieszyć się z „promocji”.

Z nowymi siłami i pomysłami, wypoczęci po wakacjach wracamy w październiku.

 

           Otwarcie spotkania dokonuje p. A. Zając.                                                                      Słuchacze UTW.


 

            Uroczyste odśpiewanie hymnu UTW.                                                                 Zaproszeni goście.


 

                                 Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od burmistrza p. M. Kucewicza i starosty p. K. Klimiuk,


 
              i dyr. ŁDK p. D. Dozłowskiej.                                                             Podziękowanie władzom za pomoc w działalności UTW.


 

                  Podziękowanie instruktorom.                                                                Podziękowanie władzom UTW.


 

                     Występ chóru UTW.                                                                             Prezentacja grupy językowej.


 

                                                                               Prezentacja grupy tanecznej.


 

                                                                               Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                                           Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                                            Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                               Na takim spotkaniu nie może zabraknąć tańców.


 

              Słuchacze UTW dadzą radę długo tańczyć.                                                       Czas na pamiątkowe zdjęcie.