Start UTW Wydarzenia WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 17.09.19. r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Uniwersytetu III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach. Na tym zebraniu podjęta została decyzja o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i przejściu pod ŁDK. Po burzliwej dyskusji odbyło się głosowanie, w którym na 58 obecnych członków, za przejściem głosowało 43, przeciw 13, a 2 wstrzymało się od głosu. Na koniec spotkania przybyła dyr. ŁDK pani Dorota Kozłowska, która wyraziła zadowolenie z tego, że rozszerzy się zakres działalności tej instytucji o seniorów, oraz poinformowała w jakim zakresie może wesprzeć działalność UTW.

 
       Otwarcia zebrania dokonał prezes A. Zając.                        Prowadzącym zebranie został M. Czmoch.


 
                                                    Członkowie UTW obecni na walnym zebraniu.


 
     Stan finansów UTW przedstawiła M. Demianiuk.                      Każdy mógł wziąć udział w dyskusji.


 
                                                                        W trakcie głosowania.


 
   T. Górniak przedstawił protokół komisji skrutacyjnej.          Na zakończenie głos zabrała p. Dorota Kozłowska.