Start Aktualności Spotkanie okolicznościowe.

Spotkanie okolicznościowe.

 

Dnia 31 stycznia 2011r. w łosickim lokalu gastronomicznym odbyło się okolicznościowe spotkanie w ramach współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Łosickiego Stowarzyszenia Informacji Społecznej oraz władz Miasta i Gminy Łosice i Starostwa Łosickiego. Spotkanie miało charakter towarzysko – szkoleniowy. Po ceremonii podzielenia się opłatkiem (zważywszy na trwający jeszcze okres świąteczny) i krótkich wystąpieniach z życzeniami przedstawicieli obu Stowarzyszeń i władz miasta i powiatu odbyły się kuluarowe rozmowy przy biesiadnym stole, podczas których dominowały tematy najbliższej działalności i współpracy.

W bardzo miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i smacznym cieście minęła pierwsza część spotkania po czym nastąpiła druga, tzn. szkolenie przygotowujące do wypełnienia wniosków aplikacyjnych dotyczących działań PROW 2007-2013, połączone z promocyjną inauguracją Projektu.

A oto co uchwyciła kamera (aparat fotograficzny)