Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPZŁ - 2013r.

    Dnia 24.04.2013 r. w sali ŁDK o godz 1630 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TPZŁ. Zebranie otworzył prezes Zarządu TPZŁ p. Stefan Szańkowski, a po przyjęciu porządku obrad wybrano przewodniczącego zebrania, którym został p. Marian Czmoch, wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków.
    Gościem na naszym spotkaniu była p. dr Katarzyna Skrzyńska - Jankowska, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o planowanych pracach wykopaliskowych na naszym terenie - między innymi kurhany w Walimie. Pokazała nam również ostatnie znaleziska z okolic Huszlewa: kawałki ceramiki oraz kamienne siekiery.
    Zgodnie z porządkiem obrad p. prezes Stefan Szańkowski złożył sprawozdanie z działalności TPZŁ za rok ubiegły. Następnie przedstawiła sprawozdanie finansowe p. Maria Demianiuk - skarbnik Zarządu TPZŁ. Kolejne sprawozdanie złożyła p. Wanda Frączek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
    Po dyskusji nad sprawozdaniami Walne Zgromadzenie Członków udzieliło Zarządowi TPZŁ absolutorium za rok 2012. Po udzieleniu absolutorium przewodniczący zebrania udzielił głosu prezesowi TPZŁ, który przedstawił plan pracy na najbliższy rok.
    Po dyskusji nad planem działalności przez głosownie przyjęto odpowiednie uchwały.
    Na tym zebranie zakończono.


                     Prezes TPZŁ otwiera zebranie.                                             Dr Katarzyna Skrzyńska-Jankowska opowiada o wykopaliskach.


                  Znaleziska z okolic Huszlewa.                                                                   Tak wyglądają kamienne siekiery.


           Prezes składa  sprawozdanie z działalności TPZŁ.                                 Sprawozdanie finansowe - p. Maria Demianiuk.


       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - p. Wanda Frączek.

 

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY.

      Dnia 14. 04. 2013 r. odbyły się w Łosicach uroczystości upamiętniające 70-rocznicę wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny przez Niemcy hitlerowskie.  Uroczystości te zostały zorganizowane przez Animatorów Kultury oraz władze powiatowe.
    Obchody zaczęły się Mszą św. w kościele Św. Zygmunta, którą celebrował proboszcz ks. Michał Śliwowski. Po mszy poczty sztandarowe oraz delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny. Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Łosic i okolic udali się do ŁDK-u, gdzie odbyło się wręczenie drobnych upominków tym, którzy przeżyli tamte okropne dni i mieszkają na naszym terenie.
      Następnie odbyła się prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej, która przedstawiła zebranym historię tych tragicznych wydarzeń. Prelekcja była wzbogacona występami recytatorskimi uczniów z ZS Nr 1. W kolejnej części uroczystości wystąpił chór łosicki działający przy parafii Św. Trójcy.
     Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła tych, którzy zmarli w bardzo krótkim czasie po przywiezieniu do Łosic.
    Uroczystość zasługuje na kontynuowanie nie tylko ze względu uczczenie tych, którzy przeżyli tyle okropności, ale również i tych, którzy tak ofiarnie pomagali i dzielili się ostatnim kawałkiem chleba.                   Msza w kościele św. Zygmunta.                                              Poczty sztandarowe przed pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny.      Złożenie kwiatów pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny.                                      Powrót pocztów sztandarowych.                    Dzieci Zamojszczyzny dzisiaj.                                                               Prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej.                  Prelekcja p. dr Beaty Kozaczyńskiej.                                                       Występ chóru z parafii św. Trójcy.          Złożenie kwiatów na grobie Dzieci Zamojszczyzny.                                Grób Dzieci Zamojszczyzny na łosickim cmentarzu.


 

ZAPROSZENIE.

 

Informacja

   Informujemy, że posiadamy w sprzedaży drugie wydanie książki Eddiego Weinsteina pt. "17 dni w Treblince". Oprawa miękka - 20 zł, a twarda 25 zł. Jest możliwość wysłania za zaliczeniem pocztowym.

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE.

     Dnia 24 stycznia 2013 r. o godz 16 00  w restauracji "Orchidea" odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków TPZŁ wraz z zaproszonymi gośćmi. Swoją obecnością zaszczyciły nas miejscowe władze: p. starosta Czesław Giziński i p. burmistrz Janusz Kobyliński oraz ks. proboszcz parafii Św. Zygmunta Michał Śliwowski. Spotkanie rozpoczął prezes TPZŁ Stefan Szańkowski witając wszystkich zebranych, następnie przekazał głos ks. Śliwowskiemu, który odczytał fragment Pisma Świętego. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego co dobre w 2013 roku.
      Po dyskusjach w podgrupach, wspaniałych daniach przygotowanych przez kuchnię p. Jadwigi Bolesty rozpoczął się śpiew kolęd, by potem przejść do typowych polskich utworów patriotycznych, harcerskich i biesiadnych.
       Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze co pokazują poniższe zdjęcia.


       Spotkanie otwiera prezes TPZŁ S. Szańkowski.                                       ks. proboszcz Michał Śliwowski czyta "Pismo Święte".             W oczekiwaniu na opłatek.                                                                       Pierwszą kolędę śpiewamy na stojąco.                Prezes TPZŁ rozdaje opłatki.                                                            A oto gospodyni lokalu p. Jadwiga Bolesta.                     Dyskusja w podgrupach.                                                                  Dyskusja w podgrupach.


 
Więcej artykułów…