Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

Zaproszenie do Krzymosz.

      Dnia 25.08.2013r. delegacja TPZŁ składająca się z czterech osób udała się na spotkanie z Barbarą Wachowicz, znaną pisarką, miłośniczką Podlasia. Spotkanie miało miejsce w Domu Ludowym w Krzymoszach, gdzie dzieciństwo swe spędziła pani Barbara. Było bardzo dużo ludzi, mnóstwo zdjęć, wiele wspomnień i serdeczna atmosfera.
         Po spotkaniu były wykonywane pamiątkowe zdjęcia i podpisywanie książek przez pisarkę. Pani Barbara ofiarowała Towarzystwu dwie publikacje wraz z serdecznymi wpisami.
 

150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

    W dniach 29 - 30.06.2013 r. w Łosicach z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Zarządu Powiatu Łosickiego; Burmistrza Miasta i Gminy Łosice oraz Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji odbyły się dwudniowe obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Łosickiej i 69 Rocznicy Bitwy OOP "Zenona" pod Jeziorami.
    Uroczystość 29.06.2013 r. poświęcona była bohaterskiemu lekarzowi Władysławowi Czarkowskiemu (ps."Czajka") - naczelnikowi organizacji powstańczej w Łosicach oraz dowódcy partii powstańczych z Łosic i okolic, który 150 lat temu złożył swoje życie w ofierze ojczyzny.
       O godzinie 1900 w kościele  parafialnym pw. św. Zygmunta została odprawiona koncelebrowana Msza święta za Ojczyznę. Po zakończeniu uroczystej mszy św. na cmentarzu przy kościele odbyło się poświęcenie przez ks. Stanisława Grabowieckiego symbolicznego nagrobka poległego powstańca Ludwika Pleszczyńskiego ( rannego w bitwie pod Mszanną 1863r.).
    W asyście pocztów sztandarowych i Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji pod komendą Waldemara Kosieradzkiego nastąpił przemarsz uczestników mszy św. i przyłączających się mieszkańców Łosic do miejsca, gdzie znajduje się się obelisk ufundowany przez p. Waldemara Kosieradzkiego miłośnika i pasjonata historii Regionu.
    Tu u zbiegu ulic Powstania Styczniowego, Józefa Piłsudskiego i Kolejowej nastąpiło uroczyste poświęcenie przez ks. Edwarda Boruca obelisku i tablicy upamiętniającej działalność Sztabu Powstańczego i lekarza Władysława Czarkowskiego, w miejscu, gdzie było zlokalizowane dawne Starostwo. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali potomkowie powstańców z oddziału Wł. Czarkowskiego: Wanda Dąbrowska, Irena Duch,  Stanisław Fijałkowski i Anna Nowak. Ponieważ obelisk znajduje się w okolicach Ronda dalsza część uroczystości odbyła się na placu Dworca PKS w Łosicach. Tu na bardzo pomysłowo przygotowanej scenie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe organizatorów i gości. Z ogromnym zainteresowaniem widownia obejrzała i gromkimi brawami nagrodziła:
- spektakl pt. "Zawiniątko" wg scenariusza Jaceka Daniluka i reżyserii Agnieszki Kapeli (oparty na prawdziwych wydarzeniach) w wykonaniu grupy teatralnej "Odskocznia" z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
- występ zespołu "Aura" z  Sarnak pod kier. Tadeusza Gosia
- świadectwa praprawnuków Powstańców Styczniowych wygłoszone przez; Annę Nowak i Stanisława Fijałkowskiego
      Uroczystość prowadził pan Waldemar Jakubiak pracownik Łosickiego Domu Kultury jak zawsze profesjonalnie i sympatycznie, co również odnosi się do całego zespołu ŁDK, z którym współpraca jest wspaniała. Na zakończenie przy akompaniamencie akordeonisty pana Henryka Mułenki zebrani mieli okazję wypróbować swoje zdolności wokalne śpiewając pieśni patriotyczne.
    Była to uroczystość o charakterze religijno-patriotycznym, w której tło doskonale wkomponowało się spotkanie przy grochówce strażackiej i kiermasz książek w znacznej części wydanych przez TPZŁ. Dużą popularnością cieszyła się okolicznościowa publikacja "W rocznicę śmierci Władysław Czarkowskiego bohaterskiego doktora z Łosic" pod redakcją Bogusława Niemirki.
     Należy również odnotować, iż chętnie były wrzucane do puszki nie tylko monety na rzecz pokrycia kosztów planowanych nowych wydawnictw  TPZŁ tzn:
- materiały z poprzednich konferencji popularnonaukowych "Spotkania historyczne"
- zasłużeni dla Ziemi Łosickiej
- dalszych wydań dotyczących naszego Regionu.
    Pogoda tym razem dopisała, czego nie można powiedzieć o frekwencji uczestników.                 PROSIMY O PRZYJĘCIE UKŁONÓW I PODZIĘKOWAŃ ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI:

        Panu Waldemarowi Kosieradzkiemu pomysłodawcy i koordynatorowi uroczystości.
        Księżom za oprawę liturgiczną.
        Zarządowi Powiatu Łosickiego.
        Burmistrzowi MiG Łosice.
        Zespołowi wspaniałych pracowników ŁDK.
        Panu Krzysztofowi Nowosielskiemu.
        Policji i Straży Miejskiej - czuwającym nad porządkiem i bezpieczeństwem.

Natomiast 30 czerwca 2013r. z  inicjatywy Stowarzyszenia ŚZŻAK  OOP "Zenona" i w/w organizacji w 69 rocznicę Bitwy pod Jeziorami przy pomniku w miejscowości Jeziory odbyła się uroczystość wg następującego porządku:
 - uroczysta Msza Święta za Ojczyznę
 - parada jeźdźców KSOPiT
 - wystąpienia okolicznościowe organizatorów i gości
- spotkanie i śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku nad "Jeziorkiem".        Zdjęcia z uroczystości z okazji 69 rocznicy Bitwy pod Jeziorami.         
           
    

 

III Nauczycielski Rajd Nadbużański.

III Nauczycielski Rajd Nadbużański 08 -09.06.2013r.

        Organizatorami rajdu byli Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łosicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

        Pierwotnie rajd miał się odbyć trasą, którą w 1863r. przemieszczał się oddział powstańczy Romana Rogińskiego. Niestety, zbyt wysoki poziom wody w Bugu unieruchomił promy w Gnojnie i Mielniku. Z tego względu rajd został poprowadzony trasami zastępczymi.

        W sobotę rano wszyscy uczestnicy rajdu wyruszyli z dworca autobusowego autokarem do Izby Pamięci Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach. W szkole powitała nas p. dyrektor Barbara Laszuk oraz wieloletnia opiekunka IPN p. Hanna Gochnio, która  w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała o procesie tworzenia Izby oraz omówiła zgromadzone zbiory /archeologia, kultura dworska, rękodzieło, pamiątki po Stefanie Żeromskim, II wojna światowa, działalność oddziału mjr. „Zenona”/. Szkoła  w 2011r. obchodziła 100-lecie powstania. Z tej okazji otrzymała sztandar oraz przyjęła za patrona Stefana Żeromskiego. Następnie udaliśmy się do Sarnak pod pomnik upamiętniający akcje wydobycia pocisku V2 z bagien nadbużańskich. Krótką informację na ten temat przekazał M. Czmoch. Napis na pomniku „Oni ocalili Londyn” w pełni odzwierciedla wagę i znaczenie tamtego przedsięwzięcia. Znaczny udział w nim miał oddział AK mjr. „Zenona”.

         Po przyjeździe do Serpelic zostawiliśmy bagaże i ruszyliśmy na piesze trasy rajdu. Seniorzy rozpoczęli wędrówkę w Hołowczycach. Trasa wiodła przez nadbużańskie lasy. Wszechobecna wilgoć, spowodowana opadami deszczu, zmuszała nas do ciągłego marszu. Krótkie odpoczynki na posiłek, były okazją dla zwiększonej aktywności komarów i meszek. W takich warunkach w miarę szybko pokonaliśmy trasę. Po przyjściu do ośrodka był czas na rozmowy i realizację zadań rajdowych.

       Grupa osób czynnych zawodowo miała trasę zdecydowanie dłuższą. Start zaczynał się też w Hołowczycach ale prowadził drogą okrężną. Po drodze można było podziwiać rezerwaty przyrody „Zabuże” oraz „Trojan”. Okazało się, że w środku lasu /Kozi Rynek / zadomowiły się bobry. Ich konstrukcje spowodowały spiętrzenie wody na malutkim strumyku. Skutkiem tego został podtopiony spory obszar lasu. Aby uniknąć marszu asfaltem, grupa postanowiła wydłużyć trasę idąc polnymi drogami przez Zabuże i Klepaczew. Tuż przed obiadem pojawili się w ośrodku. Zakwaterowani byliśmy w ośrodku „Partner”.  Pięcioosobowe domki z ciepłą wodą zapewniały należyty wypoczynek po trudach wędrówki. Po obiedzie wszyscy udaliśmy się na spotkanie z prelegentem. Kol. Stanisław Brzeziński przedstawił w bardzo ciekawy sposób przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Łosickiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności oddziałów w rejonie Gnojna, Niemirowa, Mielnika, Siemiatycz, Zabuża, Serpelic. Pojawiały się postaci dowódców: Rogiński, Czarkowski, Lewandowski.  W dalszej części spotkania swoje utwory przedstawił laureat Okręgowego Konkursu Literackiego „W cieniu mazowieckich wierzb” kol. Franciszek Krasuski. Za opis pór roku nad Bugiem otrzymał III nagrodę. Po spotkaniu, osoby chętne do zwiedzania, wyruszyły na Kalwarię Podlaską.  Zakończeniem rajdu było wspólne ognisko. W rajdzie uczestniczyli nauczyciele z Siedlec i powiatu łosickiego, członkowie SEiR ZNP O/Łosice, członkowie TPZŁ a także osoby niezrzeszone. Na podsumowujące ognisko przybyła grupa emerytów z SEiR ZNP w Siemiatyczach. Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach – Janusz Kobyliński, przewodnicząca Mazowieckiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP –Elżbieta Masiak, zastępca przewodniczącej Mazowieckiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP – Jadwiga Tomaszewska, prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Siedlcach – Maria Szmeja, przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Siemiatyczach – Wiesława Niewiarowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej – Stefan Szańkowski. Kol. Marian Czmoch dokonał podsumowania rajdu. Przy pieczonych kiełbaskach, szybko mijał czas. Długo słychać było nasz śpiew, z akompaniamentem akordeonisty Jerzego Kosteckiego, piosenek harcerskich i biesiadnych. Znaczną część uczestników stanowili dawni instruktorzy ZHP. Na zakończenie miłą niespodziankę przygotowali nam  właściciele ośrodka hipoterapeutycznego. W nocnej scenerii odbyły się pokazy z płonącymi maczugami i połykaniem ognia.  Pozostały miłe wspomnienia i deklaracje udziału w roku przyszłym. 

       Organizatorzy dziękują sponsorom: burmistrzowi MiG w Łosicach oraz Janowi Kobylińskiemu za wsparcie  finansowe naszego przedsięwzięcia. Wielkie podziękowanie kierujemy pod adresem właścicieli ośrodka „Partner”  w Serpelicach za bardzo miłe przyjęcie i wszelaką pomoc w organizacji rajdu.                        Izba Pamięci w Niemojkach.                                                                                        Pod pomnikiem V2 w Sarnakach.                                   Spacer krótszą trasą.                                                                                   Czy na pewno idziemy właściwą drogą?                   Kto lubi chodzić wybrał dłuższą trasę.                                                                         Zastanówmy się: idziemy asfaltem czy po piachu?                        Czasem trzeba trochę odpocząć.                                                                                   Tak wygląda działalność bobrów.                          Po piasku można na bosaka.                                                                                              Rozlewisko Bugu.                               Rozlewisko Bugu.                                                                                                          Nareszcie Serpelice. 
                  Nareszcie dotarli piechurzy z dłuższej trasy.                                                                  Odpoczynek po trudach wędrówki.


 
              Zastanawianie się nad wykonaniem zadań rajdowych.                                 Powitanie przez prezesa TPZŁ kol. Stefana Szańkowskiego.       Kol. Stanisław Brzeziński mówi o Powstaniu Styczniowym.                                      Kol. Franciszek Krasuski prezentuje swoje utwory.            

         


                        Bardzo smakuje kiełbaska z grilla.                                                           Czas na śpiewy przy akompaniamencie akordeonu.
 

Powstanie Styczniowe.

Łosice, 15.05.2013 rok

 

   Obchody 150-ej rocznicy Powstania Styczniowego.

 

     Bieżący rok to znamienna data – upływa dokładnie 150 lat od wybuchu wielkiego zrywu niepodległościowego , jakim było Powstanie Styczniowe w 1963 roku. Te wydarzenia rozgrywały się na Ziemi Łosickiej. Tu działał / w Starostwie Łosickim/ – sztab pod komendą jednego z czołowych postaci Powstania – lek. Władysława Czarkowskiego. W bliskich okolicach Łosic – na skrwawionej Ziemi Podlaskiej miało miejsce szereg bitew, jakoby te pod Mszanną, czy pod Gnojnem. Wszyscy w pewien sposób jesteśmy potomkami bohaterów – walczących o wolność, godność i honor.

     Chcemy w tym roku szczególnie uczcić  pamięć tamtych dni, by nie mówiono o tym wielkim zrywie Polaków , jako „ o mało znaczącym, przegranym wydarzeniu…”.

    Komitet Organizacyjny obchodów rocznic i wydarzeń  o charakterze religijno – patriotycznym w skład którego wchodzą  Starosta Łosicki, Burmistrz Łosic, Proboszczowie naszych Parafii, Radni  Powiatu i M i G, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej , Straż Konna Ochrony Tradycji i Przyrody oraz  Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia  Animatorów Kultury oraz wielu ludzi dobrej woli- nieobojętnych wobec naszej historycznej przeszłości, dziedzictwa historycznego i pielęgnowanej tożsamości – pragnie zaprosić Pana /ią/  i jej rodzinę , Firmę i przyjaciół  do współpracy w tej inicjatywie.

   Już miały miejsce pewne wydarzenia, wystąpienia – związane z przygotowaniem tej uroczystości. Jako centralne – planujemy dwa wydarzenia – 29 czerwca 2013 r wieczorem –poświęcenie tablic oraz 17 listopada 2013 roku – Konferencja w LO Łosice – poświęcona rocznicy Powstania Styczniowego ( będzie też uroczystość – poświęcona rocznicy Bitwy pod Mszanną – na początku września br).

   Jak dotąd odremontowaliśmy tablicę nagrobną na grobie powstańca żołnierza Pleszczyńskiego; praktycznie wykonaliśmy postument i tablicę pamiątkową , którą poświęcimy na placu byłego Starostwa ( dziś wł . p. Ostojskiej). Są przeprowadzone zaawansowane przygotowania listopadowej Konferencji.

   Najpierw serdecznie zapraszamy na Uroczystości, które odbędą się  w Łosicach w dniu 29 czerwca 2013 roku/ sobota/. Początek godz. 19.30

Prosimy o zaszczycenie swym udziałem tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia.

Program uroczystości:

- godz. 19.30 -  Uroczysta koncelebrowana Msza św za Ojczyznę – kościół pw. św. Zygmunta w Łosicach;

- godz. 20 .20 – poświęcenie symbolicznego nagrobku poległego Powstańca – Pleszczyńskiego – cmentarz przykościelny przy Świątyni pw. św. Zygmunta;

-godz. 20.30 – przemarsz korowodu i uczestników w okolice Ronda przy Dworcu PKS Łosice;

- godz. 20.45 – uroczyste poświęcenie obelisku i Tablicy upamiętniającej działalność Sztabu Powstańczego i lek. Władysława Czarkowskiego w Starostwie w Łosicach – miejsce gdzie było zlokalizowane Starostwo – róg ulic Powstania Styczniowego- Piłsudskiego i Kolejowej;

 - Uroczystości na scenie zlokalizowanej na Dworcu PKS Łosice:

             Wystąpienia okolicznościowe Organizatorów i Gości;

             Montaż patriotyczny słowno – muzyczny z udziałem Chóru Parafialnego z parafii św. Trójcy w Łosicach w reżyserii i aranżacji Mirosława Odoszewskiego;

             Świadectwo prawnuka Powstańca Styczniowego – p. Stanisława Fijałkowskiego;

             Spektakl oparty na prawdziwych wydarzeniach pt. „Zawiniątko” scenariusz Jacek Daniluk , reż. Agnieszka Kapela – artyści i młodzież z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.- grupa teatralna „Odskocznia”

             Spotkanie przy grochówce żołnierskiej i śpiewie pieśni patriotycznych

  Wiadomo, że na to wydarzenie przybędą do nas liczni goście. Chcemy wszystkich godnie przyjąć i zapewnić choć minimalną niezbędną gościnę. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej dysponuje niestety skromnym budżetem. Będziemy zatem wdzięczni za każdy gest dobrej woli, za każde możliwe wsparcie – czy to w formie darowizny pieniężnej, czy darowizny rzeczowej.

  W sprawach szczegółów proszę o kontakt z Prezesem Stefanem Szańkowskim – tel. 694 338 185 lub Skarbnikiem – p. Marianna Demianiuk – tel. 699 254 051.

  Nr konta naszego TPZŁ – w Banku Spółdzielczym Łosice – nr 58 8038 0007 0001 7141 2000 0010

 

 

 

PS. Jednocześnie zapraszamy  na tradycyjne uroczystości 69  rocznicy Bitwy 34 OOP „Zenona” pod Jeziorami – w dniu 30 czerwca 2013 / niedziela/  przy pomniku w miejscowości JEZIORY – początek godz. 11.00

 

ZAPROSZENIE.

ZAPROSZENIE

Zarząd Powiatu Łosickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Straż Konna Ochrony Przyrody i Tradycji

 serdecznie zapraszają

Sz. Pana / Panią/ …………………………………………………………………………….

 Na uroczyste Obchody 150 lecia w Powstania Styczniowego na Ziemi Łosickiej.

  Odbędą się one w Łosicach w dniu 29 czerwca 2013 roku/ sobota/. Początek godz.19.30.

Prosimy o zaszczycenie swą obecnością i  udziałem tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia.

Program uroczystości:

- godz. 19.30 -  Uroczysta koncelebrowana Msza św za Ojczyznę – kościół pw. św Zygmunta w Łosicach;

- godz. 20 .20 – poświęcenie symbolicznego nagrobku poległego Powstańca – Pleszczyńskiego – cmentarz przykościelny przy Świątyni pw. św. Zygmunta;

-godz. 20.30 – przemarsz korowodu i uczestników w okolice Ronda przy Dworcu PKS Łosice;

- godz. 20.45 – uroczyste poświęcenie obelisku i Tablicy upamiętniającej działalność Sztabu Powstańczego i lek. Władysława Czarkowskiego w Starostwie w Łosicach – miejsce gdzie było zlokalizowane Starostwo – róg ulic Powstania Styczniowego- Piłsudskiego i Kolejowej;

 - Uroczystości na scenie zlokalizowanej na Dworcu PKS Łosice:

·        Wystąpienia okolicznościowe Organizatorów i Gości;

·        Świadectwo prawnuka Powstańca Styczniowego – p. Stanisława Fijałkowskiego;

·        Spektakl oparty na prawdziwych wydarzeniach pt. „Zawiniątko” scenariusz Jacek Daniluk , reż. Agnieszka Kapela – artyści i młodzież z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.- grupa teatralna „Odskocznia”

·        Spotkanie przy grochówce żołnierskiej i śpiewie pieśni patriotycznych ( Fundatorzy Starosta Łosicki i p. W. Kosieradzki powadzi p. J. Kostecki i harcerze)

 

ZAPROSZENIE

    Stowarzyszenie  ŚZŻAK OOP. „Zenona”, Zarząd Powiatu Łosickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Straż Konna Ochrony Przyrody i Tradycji

 serdecznie zapraszają

Sz. Pana / Panią/ …………………………………………………………………………….

  na tradycyjne uroczystości 69  rocznicy Bitwy 34 OOP „Zenona” pod Jeziorami –  które odbędą się  tradycyjnie w ostatnią  niedzielę czerwca, czyli w dniu 30 .VI. 2013r.  przy pomniku w miejscowości JEZIORY.

Program;

- godz. 11.00 – uroczysta polowa Msza św. za Ojczyznę;

- występ Orkiestry Wojskowej z Siedlec;

- Parada jeźdźców – Straży Konnej Przyrody i Tradycji;

- Wystąpienia okolicznościowe Organizatorów i Gości;

-  zapowiedź projekcji nowego filmu W. Kosieradzkiego o losach Oddziału „Zenona”

- kiermasz książek ; spotkania z autorami i świadkami wydarzeń ;

- spotkanie przy ognisku nad „Jeziorkiem” w lesie koło Jezior (wspólne  harcersko –żołnierskie grillowanie – dla wszystkich uczestników – fundator p. Burmistrz Łosic)

 
Więcej artykułów…