Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

Wieczór pieśni patriotycznej.

    30 czerwca 2012 r. o godz 18 w lesie pod Jeziorami zbierają się jeźdźcy z różnych zakątków kraju, drużyny harcerskie Zespołu Szkół Nr 1 oraz mieszkańcy Łosic i okolic. Wszyscy stają do apelu, by uczcić 67 rocznicę bitwy pod Jeziorami. To już drugi taki wieczór ze śpiewami pieśni patriotycznych, ogniskiem i kiełbaskami ufundowanymi przez władze miasta i gminy.
     Oprócz śpiewów z akompaniamentem ( akordeony: Bronisław Charytoniuk i Andrzej Michaluk ) harcerze pod opieką druhny Małgorzaty Szymańskiej przygotowali krótką inscenizację oraz wianki, które zostały puszczone na wodę o zmroku. Patriotyczne śpiewanie zakończone zostało apelem jasnogórskim.
     Podsumowując, rzec można, że to bardzo udana impreza.

    A o to pamiątkowe fotografie:


        p. Wanda Frączek otwiera "Wieczór pieśni patriotycznej".                                           Uczestnicy spotkania przy ognisku.                              Wspólne śpiewanie.                                                      Uczestnik bitwy opowiada jej historię i prezentuje sztandar.     Prezentacja listu dziękczynnego od uratowanych Amerykanów.                         Druhna Natalia Wołos recytuje wiersz.                       Zapowiedź pokazów sztuk walki.                                                                       Pokazy sztuki walki.       Pielęgniarki przyjechały wozem drabiniastym _ inscenizacja.                   Występ grupy wokalnej "Sąsiadeczki" z Kobylan.           Śpiew Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji.                                                                 Puszczanie wianków.         Apel Jasnogórski prowadzi ks. Dariusz Cabaj z Tucznej.
 

Dni Łosic.

   W dniach 16 - 17.06.2012 r. Odbyły tzw. "Dni Łosic". Z tej okazji na placu targowym odbył się festyn w którym brało udział wielu mieszkańców Łosic i okolic.

     Oto co zarejestrowały nasze kamery: 

Historia kapliczki w Zakrzu.

Zakrze jest miejscowością położoną w pobliżu Łosic. Jej historia to dzieje pełne burz, wojen, najazdów, doświadczeń wzniosłych i bardzo przykrych. – one hartowały przodków i jednocześnie kształtowały ich postawy – otwarte i bohaterskie. Tu obserwowano przez wieki niezwykłe przywiązanie do tradycji narodowej i chrześcijańskiej.

Na początku XIX wieku właściciel majątku w Zakrzu sprzedaje modrzewiowy dworek biskupowi podlaskiemu – Franciszkowi Ignacemu Lewińskiemu. Nabywcy ta okolica bardzo się podobała – i to miejsce obrał sobie na rezydencję. W latach trzydziestych XIX wieku w tej okolicy rozszalała się straszliwa zaraza – „morowe powietrze”. Z opisów, które pozostały wynika, że mogła być to epidemia cholery. Dziesiątkowała ona ludność. Kiedy wreszcie w 1840 roku – to zagrożenie minęło, ocalała ludność postanowiła podziękować  Bogu za ocalenie i wzniosła kapliczkę na skrzyżowaniu ówczesnych dróg. Ks. Biskup F. I. Lewiński ofiarował z własnych zbiorów figurę Chrystusa Zmartwychwstałego i uroczyście kapliczkę poświęcił.
Ta kapliczka stoi w Zakrzu od 172 lat, a figura jak pokazały badania przy konserwacji jest około 200 lat starsza – i w niezłym stanie przetrwała  około 400 lat.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przygotowano dokumentację i rozpoczęto prace związane z remontem kapliczki. Planowano wykonać nowy fundament i  przenieść cokół kapliczki trochę dalej od drogi dla większego bezpieczeństwa. Niestety 8 października 2011 roku doszło do wypadku drogowego, który zniszczył remontowany obiekt, był on bowiem zbudowany z cegły suszonej. Na szczęście figura Chrystusa Zmartwychwstałego była w tym czasie poddawana pracom konserwatorskim.

Trzeba było wykonać nową dokumentację i odbudować kapliczkę. Starostwo Powiatowe – jako poszkodowany z trudem uzyskało częściowe odszkodowanie, resztę prac sfinansowali: Starostwo Powiatowe w Łosicach, burmistrz Łosic, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Jolanta i Józef Zawadzcy, Waldemar i Elżbieta Kosieradzcy, Jan Kobyliński, Jacek Szewczuk, Jerzy Wawryniuk, Marian Chromiński, Andrzej Chromiński,  Wojciech Goś, Paweł Tarkowski, Leszek Bandzarewicz, Zbigniew Rabuski, Wiesław Wasiluk, Wiesław Mikołajczuk, Jerzy Raszuk i Mariusz Wyganowski.

Po zakończeniu prac budowlanych, wykonaniu ogrodzenia i utwardzeniu terenu wokół kapliczki prezentuje się ona okazale. W dniu 28 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanej kapliczki z odrestaurowaną figurą Chrystusa Zmartwychwstałego.


         Kapliczka przed remontem - 08.05. 2011 r.                                                                      Tablica pamiątkowa.


        Resztki starej kapliczki i odbudowa nowej - 13.10.2011 r.                    Odbudowana kapliczka w stanie surowym - 11.12.2011 r.

              
     Kapliczka odbudowana - stan w dniu poświęcenia 28.04.2012 r.                Odrestaurowana figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
 

Warsztaty fotograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkich na warsztaty fotograficzne, które odbędą się 12. lipca 2012 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.jurkowscy.eu

warsztaty fotograficzne

 

POŚWIĘCENIE ODBUDOWANEJ KAPLICZKI W ZAKRZU.

    28 kwietnia w miejscowości Zakrze odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanej zabytkowej kapliczki z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapliczkę poświęcił były proboszcz parafii Trójcy św. w Łosicach, a obecnie dziekan dekanatu janowskiego ks. Prałat Stanisław Grabowiecki. Mszę św. odprawił proboszcz parafii Trójcy Świętej Edward Boruc.

    Odbudowę zabytkowej  XIX - wiecznej , przydrożnej kapliczki sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Łosicach. Kapliczka została odrestaurowana dzięki staraniom wielu osób, a w szczególności dzięki  sołtysowi wsi Zakrze – pani  Halinie Rabuskiej i Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

    W uroczystościach uczestniczyli: członek zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska,  starosta  łosicki Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, burmistrz Łosic Janusz Kobyliński, wiceprzewodnicząca Rady MiG Łosice Janina Celińska, przedstawiciele TPZŁ z prezesem Stefanem Szańkowskim na czele, wykonawcy, sponsorzy oraz mieszkańcy Zakrza. Na zakończenie tej uroczystości zaproszono wszystkich gości na obiad przygotowany w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach.


                                                                             Oto zdjęcia z tej uroczystości:


                   Widok odbudowanej kapliczki.                                                    Słowo wstępne wygłasza ks. Stanisław Grabowiecki. W imieniu sponsorów przemawia pan Waldemar Kosieradzki.                     Przemawia członek zarządu Woj. Maz. pani Ewa Orzełowska.                 Przemawia starosta Czesław Giziński.                                                  Zabiera głos burmistrz Janusz Kobyliński.          Z historią kapliczki zapoznaje pani Halina Rabuska.                                    Przemawia prezes TPZŁ Stefan Szańkowski.    Ks. Stanisław Grabowiecki poświęca odbudowaną kapliczkę.                             Zaproszeni goście podczas obiadu.

 
Więcej artykułów…