Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

ZAPROSZENIE.

                             Parafia p.w. św. Zygmunta w Łosicach
                             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
                                  Starosta Powiatu Łosickiego
                              Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
                       Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

                                serdecznie zapraszają

           na dwudniowe uroczystości "500-LECIA parafii ŚW. ZYGMUNTA"
                      organizowane pod honorowym patronatem:
           Biskupa Siedleckiego J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego,
                    Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
                                 które odbędą się:

 - 17.09.2011r.  w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach ul. Szkolna 5.
 - 18.09.2011r.  w kościele p.w. św. Zygmunta i na placu przy ul. Narutowicza.

      PROGRAM:

    SOBOTA  17 września 2011r. godz. 10.00

   1. Inauguracja Konferencji - wystąpienie Biskupa Podlaskiego J. E Ks. Prof.dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
   2.   Wystąpienie okolicznościowe:
        - Proboszcza Parafii p.w. św. Zygmunta ks. Michała Śliwowskiego
        - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
        - Starosty Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego
        - Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Janusza Kobylińskiego
   3.  Ogłoszenie wyników konkursu "500 lat parafii św. Zygmunta i wręczenie nagród.
   4.  Referaty tematyczne.
   5.  Przerwa obiadowa.
   6.  Referaty tematyczne (c.d.).
   7.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

     Prowadzący:
  
1.   Stefan Szańkowski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Łosickiej
    2.   ks. dr Wojciech Hackiewicz - Dyrektor ds. Wychowania Katolickiego w Kurii Siedleckiej.

     Imprezy towarzyszące:

     - Prezentacja książki Tomasza Dobrowolskiego pt. "500 lat łosickiego Kościoła. Dzieje parafii i Dekanatu".
      - Wystawy fotograficzne związane z tematem konferencji.
      - Wystawa prac konkursowych i prezentacja multimedialna uczniów szkół łosickich.
      - Kiermasz książek regionalnych.

     NIEDZIELA  18 września 2011 r. godz. 12.00

    1.  Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
    2.  Festyn rodzinny:
         - wystawy i kiermasze,
         - liczne atrakcje i niespodzianki,
         - koncerty zespołów chrześcijańskich,
         - gwiazda wieczoru.


                        X PODLASKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
                   "500 LAT DZIEJÓW PARAFII P.W. ŚW. ZYGMUNTA
                          I CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

     REFERATY TEMATYCZNE WYGŁOSZĄ:

    1.   Prof. Zygmunt Gałecki-Patrocina - Wezwania kościołów w dekanacie łosickim.
    2.   Rafał Dydycz - Biskup Henryk Przeździecki a akcja neounijna.
    3.   Piotr Woźniak - Dzieje organów w kościele parafialnym w łosicach XVIII-XX w.
    4.   Beata Kozaczyńska - Kapliczki przydrożne w dekanacie łosickim.
    5.   ks. Bernard Błoński - Archiwalia dotyczące dekanatu łosickiego w zbiorach ADS.
    6.   ks. Krzysztof Burczak - Parafia Bejdy - rys historyczny.
    7.   o. Dariusz Cichor - Wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia XVIII-XX w.
    8.   ks. Mateusz Czubak - Wkład Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwój wiary na Podlasiu.
    9.   ks. Paluszkiewicz - Roczne misje ewangelizacyjne w parafii łosickiej św. Zygmunta i ich znaczenie dla przygotowania obchodów 500-lecia.
   10.   Dariusz Kazun - Życie i działalność misyjna ojca Stanisława - Ludwika Boruty.
   11.   ks. Jarosław Sutryk - Dzieje Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.
   12.   ks. Wojciech Hackiewicz - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe w dekanacie łosickim. 

 

 

 

ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI.

    W dniach 25 i 26 czerwca odbyła się impreza patriotyczna związana z kolejną rocznicą bitwy pod Jeziorami miedzy oddziałem Zenona, a Niemcami. 25.06.2011r. nad jeziorkiem odbył się wieczór piosenek patriotycznych w którym uczestniczyło bardzo dużo osób (co widać na zdjęciach). Przybył oddział konny oraz Ci, którzy lubią spędzać czas w kulturalny sposób. Nasza koleżanka Wanda Fronczek spisała się dzielnie jako prowadząca, a jej wychowankowie z ZS Nr 3 wnieśli dużo świeżości. Były śpiewy przy akompaniamencie 3 akordeonów i instrumentów perkusyjnych, oraz kiełbaski z grilla i pieczone na ognisku. W kolejnej części imprezy puszczano na wodę wianki, a na zakończenie odbył się Apel Jasnogórski.

       Niektórzy pracują przy grillu i ognisku, a reszta śpiewa.                          Konie zaparkowano tradycyjnie - przy drzewach.


                Śpiewy pieśni patriotycznych.                                                                      Śpiewy pieśni patriotycznych.


                 Harcerze z ZS Nr 1 dbają o ognisko.                                                                 Puszczanie wianków na wodę.

 

     26 czerwca 2011r. o godz 1030 obchody bitwy pod Jeziorami rozpoczął przyjazd ułanów pod pomnik w Jeziorach. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem, po czym odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Po mszy odbyły się występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach, a po nich inscenizacja jazdy ułańskiej.
       Członkinie TPZŁ, jak zwykle podczas takich uroczystości zajmowały się rozprowadzaniem naszych i nie tylko wydawnictw, dotyczących rejonu łosickiego. Podczas tegorocznej imprezy było bardzo duże zainteresowanie naszymi pozycjami.
       Uroczystość zakończono nad jeziorkiem przy kiełbaskach i grochówce.


 
               Złożenie kwiatów pod pomnikiem.                                                           Po apelu poległych odegrano "Ciszę".


                                  Msza Święta.                                                              Pan Giereło prezentuje wiersz dotyczący walk wyzwoleńczych.


                Nie łatwo odpalić armatę na wiwat.                                             Występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach.


                      Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.


                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                      Stoisko z wydawnictwami TPZŁ.

 

DNI ŁOSIC.

    W dniach 18 - 19.06.2011r. odbyły się już tradycyjne Dni Łosic. Jak zwykle było dużo rozrywki, mieli okazję wystąpić miejscowi artyści ze szkół, przedszkoli i nie tylko. Występowali również goście zagraniczni - zespół Haydamaki, który cieszył się dużą popularnością. Dzieci miały możliwość bawić się w Wesołym Miasteczku, a dorośli posiedzieć przy szklaneczce piwa słuchając różnych wykonawców.
    Nasze Towarzystwo jak zwykle zajęło się propagowaniem literatury dotyczącej naszego regionu.


                  Występy dzieci z przedszkoli.                                                                    Występy dzieci z przedszkoli.


                       Występy młodzieży.                                                                               Występy młodzieży.


         Publiczność z zainteresowaniem kibicuje występom.                                                  Wesołe Miasteczko.


                                             Członkinie  TPZŁ  sprzedają  publikacje  dotyczące  naszego  regionu.

 

I Nauczycielski Rajd Nadbużański.

                        Serpelice 04.06. - 05.06.2011r.

        Upalny początek czerwca - bezchmurne niebo. W Kózkach nad Bugiem rozpoczyna się I Nauczycielski Rajd Nadbużański. Organizatorami są Sekcja Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Łosicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Trasa biegnie czerwonym szlakiem doliną Bugu w obrębie Parku Krajobrazowego " Podlaski Przełom Bugu". Najbardziej zaprawieni w pieszych wędrówkach - zaopatrzeni w mapę, przewodniki i zestawy biurowe - wybierają najdłuższą trasę: Kózki - Fronołów - Mierzwice - Trojan - Zabuże - Klepaczew - Serpelice. Pozostali startują w połowie trasy. Po drodze należy wykonać zadania rajdowe: znaleźć miejsca obecności bobrów, odnaleźć pomniki przyrody, wykonać część kroniki rajdu. Morenowe wzgórza, strome zbocza doliny Bugu, przepięknie ukwiecone łąki, po których dostojnie kroczą bociany i wszechobecny zapach olejków eterycznych towarzyszą uczestnikom wędrówki. Złociste słońce patrzy z góry, a lekki wietrzyk przyjemnie chłodzi rozgrzane ciała. Wędrówka przebiega bez zakłóceń. Spacerowym tempem grupy rajdowe kierują się do  Serpelic. Jedyny warunek postawiony uczestnikom to zdążyć na obiad. W ciągłym ruchu są aparaty fotograficzne - widoki wspaniałe. Wykonywane zdjęcia znajdą się w prywatnych zbiorach oraz na stronach internetowych organizatorów. Na strudzonych wędrowców w ośrodku wypoczynkowym "Partner" czeka obiad. Po wędrówce można odpocząć w domkach letniskowych. W czasie poobiedniej przerwy uczestnicy rajdu pracując w grupach dokumentują wykonanie powierzonych zadań rajdowych.  Z ich prac powstanie pierwsza kronika rajdu. Wczesnym wieczorem odbywa się spotkanie z regionalnym poetą Franciszkiem Krasuskim,na którym autor prezentuje swoje wiersze i fraszki - uczestnicy słuchają z zainteresowaniem. Pokrzepieni na duchu uczestnicy rajdu zasiadają wokół ogniska. Z grilla roznosi się zapach pieczonej kiełbasy i kaszanki. Rozpaleniu ogniska towarzyszy śpiew obrzędowej pieśni harcerskiej "Płonie ognisko i szumią knieje" - większość uczestników to byli instruktorzy ZHP. Dawnych wspomnień czar - obozów, biwaków, rajdów - towarzyszy przyjacielskim rozmowom. Na ognisko przybywa burmistrz - Janusz Kobyliński. Długo pali się ognisko i równie długo słychać śpiew. Braterski krąg z pieśnią pożegnalną kończy wspaniały dzień. Z uśmiechem na ustach i trochę z żalem, że to już koniec wszyscy rozeszli się na zasłużony odpoczynek. Jutro trzeba wracać do domu, ale za rok znów tu wrócimy.


          Początek trasy dla grupy wyruszającej z Mierzwic.                                 Jesteśmy na ścieżce przyrodniczo - edukacyjnej.


                 Pamiątkowe zdjęcie - w tle "Kolano Bugu".                                                             Niespodziewana przeszkoda na szlaku.


                    Dowód działalności bobrów.                                                                  Wędrówka przez ukwiecone łąki.


                            Czarowny Bug.                                                                      W takich warunkach kawa smakuje jeszcze bardziej.


                   Ale ta Sarenka głęboka.                                                                                Tama bobrowa na Sarence.


                Pamiątkowe zdjęcie na tle Bugu.                                                   Przeszkodę na szlaku można wykorzystać na odpoczynek.


           Powitanie grupy wędrującej z Kózek.                                                                       Nareszcie obiad.


                   Opracowywanie zadań rajdowych.                                                               To będzie w kronice rajdu.


          Franciszek Krasuski - wieczór autorski.                                                Kolacja i śpiewy przy ognisku.

 

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMOJKACH.

    28 maja 2011r. uroczystą mszą św. celebrowaną przez księdza dziekana Michała Śliwowskiego, z udziałem księdza proboszcza parafii Niemojki rozpoczęła się uroczystość obchodów stulecia szkoły. Szkole nadano imię Stefana Żeromskiego, klasyka literatury, który przebywał na naszym terenie jako guwerner. Piękny sztandar został wręczony delegacji rodziców podczas mszy św. przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Janusza Kobylińskiego.
     Następnie wszyscy zebrani na mszy: władze powiatu i gminy, władze oświatowe, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele z panią dyrektor Barbarą Laszuk na czele oraz uczniowie udali się na plac przed budynkiem szkoły. Przy pięknej pogodzie oraz ciekawej scenerii przygotowanej przez nauczycieli i uczniów odbyła się dalsza część uroczystości, którą zaszczycili poseł na sejm RP pan Krzysztof Borkowski oraz wicemarszałek sejmiku mazowieckiego pani Ewa Orzełowska. Były ciepłe słowa w przemówieniach oraz przybliżenie postaci patrona w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów i nauczycieli. Konferansjerkę prowadziły panie  Hanna Gochnio i Anna Zaniuk
     Po oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do budynku szkoły, gdzie mieli okazję obejrzeć eksponaty Izby Pamięci (bardzo ciekawe zbiory) oraz napić się kawy lub herbaty i poczęstować ciastem.
    Uroczystość była bardzo udana. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej życzy szkole następnych, równie wspaniałych jubileuszy.


            Wręczenie sztandaru w czasie mszy św.                                                                            Zaproszeni goście.


   Pani dyr. Delegatury Siedleckiej Sylwia Osipiuk prezentuje list MKO.            Odsłonięcie tablicy patrona szkoły Stefana Żeromskiego.


       Wystąpienie prezesa TPZŁ pana Stefana Szańkowskiego.                     Pani dyr. szk. Barbara Laszuk dziękuje sponsorom uroczystości.   

 
    Pani dyr.B. Łaszuk dziękuje członkom Komitetu Organizacyjnego.                                    Zwiedzanie Izby Pamięci.            


                Podziwianie zbiorów Izby Pamięci.                                                             A tu inna grupa zbiorów w Izbie Pamięci.

 
Więcej artykułów…