Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

Dożynki Powiatowe.

   Dnia 28 sierpnia 2011r. odbyły się Dożynki Powiatowe na terenie Zespołu Szkół Nr 3.


                         Stoisko Miasta i Gminy Łosice.                                                   Pierwszy chleb z tegorocznego zboża z Huszlewa.


                  Zabytkowe maszyny rolnicze.                                                         Wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego.


               Wesołe miasteczko dla najmłodszych.                                                  TPZŁ prezentuje wydawnictwa regionalne.


                         Wieniec dożynkowy z gminy Sarnaki.                                     Wieniec dożynkowy z gminy Stara Kornica.


        Wieniec dożynkowy miasta i gminy Łosice.                                      Publiczność biorąca udział w dożynkach powiatowych.                                                   

 

ZAPROSZENIE.

                             Parafia p.w. św. Zygmunta w Łosicach
                             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
                                  Starosta Powiatu Łosickiego
                              Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
                       Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

                                serdecznie zapraszają

           na dwudniowe uroczystości "500-LECIA parafii ŚW. ZYGMUNTA"
                      organizowane pod honorowym patronatem:
           Biskupa Siedleckiego J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego,
                    Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
                                 które odbędą się:

 - 17.09.2011r.  w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach ul. Szkolna 5.
 - 18.09.2011r.  w kościele p.w. św. Zygmunta i na placu przy ul. Narutowicza.

      PROGRAM:

    SOBOTA  17 września 2011r. godz. 10.00

   1. Inauguracja Konferencji - wystąpienie Biskupa Podlaskiego J. E Ks. Prof.dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
   2.   Wystąpienie okolicznościowe:
        - Proboszcza Parafii p.w. św. Zygmunta ks. Michała Śliwowskiego
        - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
        - Starosty Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego
        - Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Janusza Kobylińskiego
   3.  Ogłoszenie wyników konkursu "500 lat parafii św. Zygmunta i wręczenie nagród.
   4.  Referaty tematyczne.
   5.  Przerwa obiadowa.
   6.  Referaty tematyczne (c.d.).
   7.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

     Prowadzący:
  
1.   Stefan Szańkowski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Łosickiej
    2.   ks. dr Wojciech Hackiewicz - Dyrektor ds. Wychowania Katolickiego w Kurii Siedleckiej.

     Imprezy towarzyszące:

     - Prezentacja książki Tomasza Dobrowolskiego pt. "500 lat łosickiego Kościoła. Dzieje parafii i Dekanatu".
      - Wystawy fotograficzne związane z tematem konferencji.
      - Wystawa prac konkursowych i prezentacja multimedialna uczniów szkół łosickich.
      - Kiermasz książek regionalnych.

     NIEDZIELA  18 września 2011 r. godz. 12.00

    1.  Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
    2.  Festyn rodzinny:
         - wystawy i kiermasze,
         - liczne atrakcje i niespodzianki,
         - koncerty zespołów chrześcijańskich,
         - gwiazda wieczoru.


                        X PODLASKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
                   "500 LAT DZIEJÓW PARAFII P.W. ŚW. ZYGMUNTA
                          I CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

     REFERATY TEMATYCZNE WYGŁOSZĄ:

    1.   Prof. Zygmunt Gałecki-Patrocina - Wezwania kościołów w dekanacie łosickim.
    2.   Rafał Dydycz - Biskup Henryk Przeździecki a akcja neounijna.
    3.   Piotr Woźniak - Dzieje organów w kościele parafialnym w łosicach XVIII-XX w.
    4.   Beata Kozaczyńska - Kapliczki przydrożne w dekanacie łosickim.
    5.   ks. Bernard Błoński - Archiwalia dotyczące dekanatu łosickiego w zbiorach ADS.
    6.   ks. Krzysztof Burczak - Parafia Bejdy - rys historyczny.
    7.   o. Dariusz Cichor - Wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia XVIII-XX w.
    8.   ks. Mateusz Czubak - Wkład Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwój wiary na Podlasiu.
    9.   ks. Paluszkiewicz - Roczne misje ewangelizacyjne w parafii łosickiej św. Zygmunta i ich znaczenie dla przygotowania obchodów 500-lecia.
   10.   Dariusz Kazun - Życie i działalność misyjna ojca Stanisława - Ludwika Boruty.
   11.   ks. Jarosław Sutryk - Dzieje Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.
   12.   ks. Wojciech Hackiewicz - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe w dekanacie łosickim. 

 

 

 

ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI.

    W dniach 25 i 26 czerwca odbyła się impreza patriotyczna związana z kolejną rocznicą bitwy pod Jeziorami miedzy oddziałem Zenona, a Niemcami. 25.06.2011r. nad jeziorkiem odbył się wieczór piosenek patriotycznych w którym uczestniczyło bardzo dużo osób (co widać na zdjęciach). Przybył oddział konny oraz Ci, którzy lubią spędzać czas w kulturalny sposób. Nasza koleżanka Wanda Fronczek spisała się dzielnie jako prowadząca, a jej wychowankowie z ZS Nr 3 wnieśli dużo świeżości. Były śpiewy przy akompaniamencie 3 akordeonów i instrumentów perkusyjnych, oraz kiełbaski z grilla i pieczone na ognisku. W kolejnej części imprezy puszczano na wodę wianki, a na zakończenie odbył się Apel Jasnogórski.

       Niektórzy pracują przy grillu i ognisku, a reszta śpiewa.                          Konie zaparkowano tradycyjnie - przy drzewach.


                Śpiewy pieśni patriotycznych.                                                                      Śpiewy pieśni patriotycznych.


                 Harcerze z ZS Nr 1 dbają o ognisko.                                                                 Puszczanie wianków na wodę.

 

     26 czerwca 2011r. o godz 1030 obchody bitwy pod Jeziorami rozpoczął przyjazd ułanów pod pomnik w Jeziorach. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem, po czym odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Po mszy odbyły się występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach, a po nich inscenizacja jazdy ułańskiej.
       Członkinie TPZŁ, jak zwykle podczas takich uroczystości zajmowały się rozprowadzaniem naszych i nie tylko wydawnictw, dotyczących rejonu łosickiego. Podczas tegorocznej imprezy było bardzo duże zainteresowanie naszymi pozycjami.
       Uroczystość zakończono nad jeziorkiem przy kiełbaskach i grochówce.


 
               Złożenie kwiatów pod pomnikiem.                                                           Po apelu poległych odegrano "Ciszę".


                                  Msza Święta.                                                              Pan Giereło prezentuje wiersz dotyczący walk wyzwoleńczych.


                Nie łatwo odpalić armatę na wiwat.                                             Występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach.


                      Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.


                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                      Stoisko z wydawnictwami TPZŁ.

 

DNI ŁOSIC.

    W dniach 18 - 19.06.2011r. odbyły się już tradycyjne Dni Łosic. Jak zwykle było dużo rozrywki, mieli okazję wystąpić miejscowi artyści ze szkół, przedszkoli i nie tylko. Występowali również goście zagraniczni - zespół Haydamaki, który cieszył się dużą popularnością. Dzieci miały możliwość bawić się w Wesołym Miasteczku, a dorośli posiedzieć przy szklaneczce piwa słuchając różnych wykonawców.
    Nasze Towarzystwo jak zwykle zajęło się propagowaniem literatury dotyczącej naszego regionu.


                  Występy dzieci z przedszkoli.                                                                    Występy dzieci z przedszkoli.


                       Występy młodzieży.                                                                               Występy młodzieży.


         Publiczność z zainteresowaniem kibicuje występom.                                                  Wesołe Miasteczko.


                                             Członkinie  TPZŁ  sprzedają  publikacje  dotyczące  naszego  regionu.

 

I Nauczycielski Rajd Nadbużański.

                        Serpelice 04.06. - 05.06.2011r.

        Upalny początek czerwca - bezchmurne niebo. W Kózkach nad Bugiem rozpoczyna się I Nauczycielski Rajd Nadbużański. Organizatorami są Sekcja Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Łosicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Trasa biegnie czerwonym szlakiem doliną Bugu w obrębie Parku Krajobrazowego " Podlaski Przełom Bugu". Najbardziej zaprawieni w pieszych wędrówkach - zaopatrzeni w mapę, przewodniki i zestawy biurowe - wybierają najdłuższą trasę: Kózki - Fronołów - Mierzwice - Trojan - Zabuże - Klepaczew - Serpelice. Pozostali startują w połowie trasy. Po drodze należy wykonać zadania rajdowe: znaleźć miejsca obecności bobrów, odnaleźć pomniki przyrody, wykonać część kroniki rajdu. Morenowe wzgórza, strome zbocza doliny Bugu, przepięknie ukwiecone łąki, po których dostojnie kroczą bociany i wszechobecny zapach olejków eterycznych towarzyszą uczestnikom wędrówki. Złociste słońce patrzy z góry, a lekki wietrzyk przyjemnie chłodzi rozgrzane ciała. Wędrówka przebiega bez zakłóceń. Spacerowym tempem grupy rajdowe kierują się do  Serpelic. Jedyny warunek postawiony uczestnikom to zdążyć na obiad. W ciągłym ruchu są aparaty fotograficzne - widoki wspaniałe. Wykonywane zdjęcia znajdą się w prywatnych zbiorach oraz na stronach internetowych organizatorów. Na strudzonych wędrowców w ośrodku wypoczynkowym "Partner" czeka obiad. Po wędrówce można odpocząć w domkach letniskowych. W czasie poobiedniej przerwy uczestnicy rajdu pracując w grupach dokumentują wykonanie powierzonych zadań rajdowych.  Z ich prac powstanie pierwsza kronika rajdu. Wczesnym wieczorem odbywa się spotkanie z regionalnym poetą Franciszkiem Krasuskim,na którym autor prezentuje swoje wiersze i fraszki - uczestnicy słuchają z zainteresowaniem. Pokrzepieni na duchu uczestnicy rajdu zasiadają wokół ogniska. Z grilla roznosi się zapach pieczonej kiełbasy i kaszanki. Rozpaleniu ogniska towarzyszy śpiew obrzędowej pieśni harcerskiej "Płonie ognisko i szumią knieje" - większość uczestników to byli instruktorzy ZHP. Dawnych wspomnień czar - obozów, biwaków, rajdów - towarzyszy przyjacielskim rozmowom. Na ognisko przybywa burmistrz - Janusz Kobyliński. Długo pali się ognisko i równie długo słychać śpiew. Braterski krąg z pieśnią pożegnalną kończy wspaniały dzień. Z uśmiechem na ustach i trochę z żalem, że to już koniec wszyscy rozeszli się na zasłużony odpoczynek. Jutro trzeba wracać do domu, ale za rok znów tu wrócimy.


          Początek trasy dla grupy wyruszającej z Mierzwic.                                 Jesteśmy na ścieżce przyrodniczo - edukacyjnej.


                 Pamiątkowe zdjęcie - w tle "Kolano Bugu".                                                             Niespodziewana przeszkoda na szlaku.


                    Dowód działalności bobrów.                                                                  Wędrówka przez ukwiecone łąki.


                            Czarowny Bug.                                                                      W takich warunkach kawa smakuje jeszcze bardziej.


                   Ale ta Sarenka głęboka.                                                                                Tama bobrowa na Sarence.


                Pamiątkowe zdjęcie na tle Bugu.                                                   Przeszkodę na szlaku można wykorzystać na odpoczynek.


           Powitanie grupy wędrującej z Kózek.                                                                       Nareszcie obiad.


                   Opracowywanie zadań rajdowych.                                                               To będzie w kronice rajdu.


          Franciszek Krasuski - wieczór autorski.                                                Kolacja i śpiewy przy ognisku.

 
Więcej artykułów…