Start Aktualności

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE


                     Pierwsze zajęcia komputerowe odbędą się:
     1. grupa początkowa 19.04 godz. 9.00 - prowadzi Anna Jurzyk
     2. grupa zaawansowana 20.04 godz. 9.00 - prowadzi Danuta Oleksiuk


 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łosicach

zaprasza na wykład dr Lidii Borkowskiej

pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

„Rośliny lecznicze i ich stosowanie”

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja

Wykład odbędzie się 26 kwietnia (środa) o godz. 17.00

w sali Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Łosicach

 

 

Wykład odbędzie się w ramach realizacji programu „Dojrzałość okresem jest złotym”

Fundacji DONUM


 

RAJD PIESZY

                       20170307


 

ZAPROSZENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą  nr 1/11/2016 r z dnia 28 listopada 2016 roku

z w o ł u j e

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ

Które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. / czwartek/ o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy   w Łosicach – I termin. W przypadku niespełnienia warunków statutowych umożliwiających odbycie Zgromadzenia w I terminie – przewiduje się zwołanie go w II terminie w Sali Konferencyjnej UMiG Łosice w tym samym dniu  o godz. 16.30

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ:

1.             Otwarcie – Prezes Zarządu Stefan Szańkowski;

2.             Sprawy organizacyjne:

a)            Stwierdzenie quorum,

b)            Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza,

c)            Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej,

d)            Przyjęcie porządku obrad,

3.            Wystąpienia gości.

4.             Sprawozdanie Prezesa Zarządu TPZŁ z działalności w roku 2016;

5.             Sprawozdanie finansowe – Skarbnik Zarządu TPZŁ;

6.             Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji REWIZYJNEJ ;

7.             Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

8.             Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016;

9.            Plan pracy Towarzystwa PZŁ na rok 2017;

10.           Dyskusja nad programem  i projektami zgłoszonych uchwał;

11.           Głosowania i przyjęcie uchwał ;

12.           Sprawy różne i wolne wnioski;

13.           Podsumowanie – wystąpienie w imieniu Zarządu Towarzystwa PZŁ;

14.           Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA!!!

Uwaga! Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik TPZŁ – pani Marii Demianiuk – codziennie – Biuro przy  ul 1. Maja 2 –08 – 200 Łosice; tel. 699 25 40 51 lub 83 357 25 55. Prosimy o kontakt z nami przez naszą stronę internetową http/// www. tpzl. onet.pl


 
Więcej artykułów…