Start Aktualności

ZAPROSZENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą  nr 1/11/2016 r z dnia 08 listopada 2016 roku oraz uchwałą nr 1/01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

z w o ł u j e

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach , które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. / środa/ o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Transgranicznego Centrum Współpracy Polsko – Ukraińsko - Białoruskiej    w Łosicach przy ul. B. Joselewicza 13– I termin. W przypadku niespełnienia warunków statutowych umożliwiających odbycie Zgromadzenia w I terminie – przewiduje się zwołanie go w II terminie w tej samej  Sali Konferencyjnej TCWPUB w tym samym dniu  o godz. 16.30

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ:

1.             Otwarcie – Prezes Zarządu Stefan Szańkowski;

2.             Sprawy organizacyjne:

a)             Stwierdzenie quorum,

b)             Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza,

c)             Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej,

d)             Przyjęcie porządku obrad,

3.             Wystąpienia gości.

4.             Sprawozdanie Prezesa Zarządu UTW z działalności w roku 2015/16;

5.             Sprawozdanie finansowe – Skarbnik Zarządu UTW;

6.             Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW – Przewodnicząca Komisji ;

7.             Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

8.             Udzielenie absolutorium Zarządowi ;

9.          Uzupełnienia składu organów UTW im. TON / ewentualnie!/:

a)          zgłaszanie kandydatów do Rady Programowej UTW;

10. Przerwa (  w międzyczasie - posiedzenie Zarządu UTW);

12.   Wystąpienie  Prezesa Zarządu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach;

13.           Plan pracy Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach na rok 2017 – semestr II i III;

14.           Dyskusja nad programem działania UTW  i projektami zgłoszonych uchwał;

15.           Głosowania  wniosków i  przyjęcie uchwał ;

16.           Sprawy różne i wolne wnioski;

13.           Podsumowanie;

14.           Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA!!!

Uwaga! Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik UTW im.TON – pani Maria Demianiuk –  tel. 699 25 40. Prosimy o kontakt z nami Pocztą elektroniczną - mailto:  tpzl. onet.pl


 

ZAPROSZENIE

   Dnia 24. 02. 17 r. o godz 1800 w Łosickim Domu Kultury odbędzie się wykład znanego podróżnika p. Stefana Czernieckiego. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW. 

ZAWIADOMIENIE

   Zarząd i Rada Programowa UTW postanowili zorganizować kulig dla swoich słuchaczy. Odbędzie się on 14. 02. 17 r. (wtorek). w Klepaczewie. Wyjazd z Łosic o godz 1200 z parkingu obok ŁDK. Przejazd z Łosic do Klepaczewa i z powrotem będzie opłacony ze składek słuchaczy. Przejażdżka saniami, ognisko i wyżywienie kosztuje 60 zł. Chętnych prosimy o wpłaty na konto UTW lub bezpośrednio do skarbnika p. Marii Demianiuk. 

ZAPROSZENIE

    Zarząd Uniwersytetu III Wieku i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zapraszają na wspólne kolędowanie, które odbędzie się dnia 15.01.17 r. (niedziela) o godz 1600 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łosicach.

 
Więcej artykułów…