Start Aktualności

UTW Ogłoszenia

   Spotkanie zajęć kulinarnych odbędzie się 18.11.16 r. (piątek) o godzinie 1600 w budynku Zespołu Oświatowo-Wychowawczego przy ulicy Czarkowskiego (naprzeciwko sklepu z materiałami budowlanymi) tam gdzie w roku poprzednim.


  Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 (szkoła zawodowa) ul. Piłsudskiego 9 w sali nr 17 (warsztaty szkolne - pierwsze piętro) w czwartki o godzinie 11oo.


  Zajęcia grupy artystycznej UTW rozpoczną  się 17 listopada 2016 r. (czwartek) w Łosickim Domu Kultury - sala klubowa- o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 509 640 335


   Spotkania grupy komputerowej - poziom podstawowy będą odbywały się w poniedziałki grupa I i we wtorki grupa II w  godzinach 930 - 1100 w Infocentrum ul. B. Joselewicza 13. Prowadzi p. Anna Jurzyk. Grupa zaawansowana rozpocznie zajęcia w styczniu.


  Spotkanie organizacyjne grupy śpiewającej odbędzie się 21.11.16 r. (poniedziałek) o godz 1600 w Łosickim Domu Kultury. Prowadzi p. Justyna Biarda.


  Spotkania Nordic Walking będą odbywać się we wtorki o godz 1100 na stadionie. Pierwsze spotkanie 15.11.16 r.


   Zajęcia grupy taneczno-ruchowej odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki o godz 1830 w sali przy ul. Sokołowskiej 3.


 

Informacja UTW

   W dniu 21.10.16 r. na zebraniu Zarządu, Rady Słuchaczy i Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku ustalono, iż zainteresowani udziałem w zajęciach w poszczególnych grupach warsztatowych o informację szczegółową mogą zwracać się pod następujące numery telefonów:

     1) Grupa komputerowa - tel. 694 338 185

     2) Grupa Nordic walking - tel. 607 085 142

     3) Grupa kulinarna - tel. 510 666 933

     4) Grupa taneczno-ruchowa - tel. 660 634 362

     5) Grupa rękodzieła - tel. 509 640 335

     6) Grupa j. angielskiego - tel. 83 359 03 82

     7) Grupa śpiewająca - tel. 604 644 196 

INAUGURACJA ROU AKADEMICKIEGO

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach.


Po raz pierwszy 21.10.2016 r. w Łosicach odbyła się inauguracja roku akademickiego. Swoją działalność potwierdził (semestr „0” trwał od lutego do lipca 2016 r.) Uniwersytet Trzeciego Wieku. W sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury zebrali się seniorzy – słuchacze łosickiej Alma Mater. Słowo wstępne wygłosił prezes UTW – Stefan Szańkowski. Dalsze prowadzenie uroczystości przekazał Jadwidze Kluj i Marianowi Czmochowi. Prowadząca we wstępnym wystąpieniu stwierdziła:

Jest nam bardzo miło prowadzić dziś naszą uroczystość, tym bardziej, że odbywa się ona po raz pierwszy w naszym mieście. Pragniemy, aby wszyscy seniorzy znaleźli możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji, zajęć hobbystycznych. Czujemy się dowartościowani obecnością znamienitych osób na naszym uroczystym otwarciu pierwszego roku. Pragniemy serdecznie powitać Jej Magnificencję prof. Tamarę Zacharuk, rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Na uroczystości obecni byli również burmistrz Miasta i Gminy Łosice p. Mariusz Kucewicz, dyrektor Łosickiego Domu Kultury p. Grzegorz Dołęgowski oraz redaktorzy prasy regionalnej i lokalnej.

Zwracając się do zebranych p. Jadwiga Kluj wyraziła życzenia:

Szanowni Państwo, chcemy najserdeczniej powitać was wszystkich – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach . Tworzymy nową jakość w naszym środowisku. Życzmy sobie nawzajem, aby wystarczyło nam chęci i zapału do czynnego udziału w proponowanych wykładach, zajęciach warsztatowych, wycieczkach, rajdach.

W należytej postawie słuchacze UTW i zaproszeni goście wysłuchali hymnu „Gaudeamus igitur”.

Słowa zachęty do dalszego owocnego działania skierował do zgromadzonych burmistrz MiG p. Mariusz Kucewicz. W swoim wystąpieniu wskazał na bardzo dobrą współpracę między władzami samorządowymi i strukturami UTW.

Za zaproszenie do udziału w uroczystości podziękowała rektor UPH w Siedlcach p. prof. Tamara Zacharuk. Nawiązała do bardzo dobrej dotychczasowej współpracy, wskazała również perspektywy dalszego współdziałania. Życzyła zebranym owocnej działalności w rozpoczynającym się roku akademickim.

Wykład inauguracyjny „Międzypokoleniowe meandry komunikacji językowej” wygłosiła pani dr Alina Maciejewska, pracownik naukowy UPH w Siedlcach. Określiła w nim trudności w komunikacji między pokoleniami ludzkimi, wskazała przyczyny problemów w kontaktach między rodzicami, dziećmi i wnukami oraz możliwości ich przezwyciężania. Na zakończenie przytoczyła cytat z J. Tuwima, adekwatny do siedzących na sali słuchaczy: „Starość nie jest tak straszna, straszne jest to, że będąc starym, jest się wciąż jeszcze młodym”.

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji słuchacza UTW. Aktu wręczenia dokonali  rektor UPH p. Tamara Zacharuk, burmistrz MiG p. Mariusz Kucewicz oraz prezes UTW p. Stefan Szańkowski.

Na zakończenie wystąpił zespół ludowy a Zakrza „Zakrze śpiewa”.  Powstał stosunkowo niedawno, lecz już w tak krótkim czasie zdołał zwyciężyć w kilku konkursach regionalnych. W ich wykonaniu uczestnicy spotkania wysłuchali kilku piosenek ludowych.

Uroczystość podsumował prezes UTW p. Stefan Szańkowski.                  Słowo wstępne - Stefan Szańkowski.                                                        Prowadzący - Jadwiga Kluj i Marian Czmoch.       „Gaudeamus igitur” wysłuchano w postawie zasadniczej.                             Miłe słowa do zebranych skierował p. burmistrz M. Kucewicz.     Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. prof. Tamary Zacharuk.                      Ciekawy wykład wygłosiła p. dr Alina Maciejewska.                                                                                Uroczyste wręczenie legitymacji.                                                                                     Uroczyste wręczenie legitymacji.                                                                                     Uroczyste wręczenie legitymacji.                                     Słuchacze UTW.                                                                 Na zakończenie coś dla duszy - "Zakrze Śpiewa".              Prezes dziękuje zespołowi za wspaniały występ.                                                        A teraz coś dla ciała.     

Ogłoszenie UTW

    Dnia 21.10.16 r. (piątek) odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury o godz. 1100 . Wykład inauguracyjny na temat "Międzypokoleniowe meandry komunikacji językowej" wygłosi
dr Alina Maciejewska - pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

                                                                                                                                      Serdecznie zapraszają:

                                                                                                                                   Zarząd i Rada Słuchaczy UTW


 
Więcej artykułów…