Start Aktualności

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 11.04.2019 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Oprócz członków Towarzystwa przybyli również zaproszeni goście: pani dyr. ŁDK-u Dorota Kozłowska, pani Katarzyna Skrzyńska - szefowa grupy badaczy grodziska w Dzięciołach wraz z asystentką oraz pan dr Zygmunt Gałecki.
   Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił z-ca prezesa kol. Krzysztof Dziołak. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem i zostały zawarte w księdze protokołów.
   Posiedzenie prowadził kol. Marian Czmoch.

   W związku z rezygnacją poprzedniego prezesa kol. Stefana Szańkowskiego odbyło się też głosowanie. Nowym prezesem została pani Katarzyna Kobylińska - Chryć, historyk z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy inni członkowie Zarządu pozostali na swoich poprzednich stanowiskach. Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę organizacji tegorocznej konferencji popularnonaukowej w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych. Tym razem tematem naszego spotkania będą badania dotyczące grodziska w Dzięciołach.
    Poruszono również sprawę powołania Komitetu Opieki i Pamięci nad zabytkami i pomnikami przyrody Ziemi Łosickiej. W skład grupy założycielskiej weszli: Marian Czmoch, Wanda Frączek, Krzysztof Dziołak, Jan Kobyliński, Katarzyna Kobylińska - Chryć, Jadwiga Michaluk, Waldemar Kosieradzki i Dariusz Kazun.

 
                                                             Zebranie otworzył v-ce prezes TPZŁ kol. Krzysztof Dziołak.


 
      Na prowadzącego zebranie wybrano kol. Mariana Czmocha.            O badaniach grodziska w Dzięciołach mówiła p. Katarzyna Skrzyńska.


 
     Sprawozdanie finansowe przedstawiła kol. Marianna Demianiuk.        Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła kol. Wanda Frączek.


 
            Głosowanie nad wyborem nowego prezesa TPZŁ.                       Nowa p. prezes Katarzyna Kobylińska - Chryć - kilka słów o planach. 

Sarnaki - sesja popularno-naukowa

   Dnia 31.03.2019 r. odbyła się w szkole podstawowej w Sarnakach sesja popularno-naukowa pt. "Nasza różnorodna", na którą zostali zaproszeni członkowie TPZŁ. Na wstępie pani dyr. szk. Barbara Michoń powitała gości i sesja rozpoczęła się wystąpieniem biskupa diecezji drohiczyńskiej Pacyfika Dydycza. Po tym niewątpliwie ciekawym, aczkolwiek przydługim wprowadzeniu w historię odbyła się część artystyczna. Uczniowie recytowali poezję lokalnych poetów w sposób iście artystyczny. Cała delegacja TPZŁ była pod silnym wrażeniem.

   Po tym wydarzeniu referenci przedstawili bardzo ciekawe historie dotyczące regionu Sarnak. Kto był i o czym mówił można się dowiedzieć z "Rocznika nr 2 Ziemi Sarnackiej", który był do nabycia w czasie przerwy. Były też wystawy dotyczące historii oraz militariów. No i oczywiście poczęstunek złożony ze wspaniałych ciast przygotowanych przez miejscowe gospodynie oraz kawa i herbata. Sesja zakończyła się dość późno, ale wróciliśmy z niej bardzo zadowoleni.

 
                           Otwarcie konferencji.                                                                               Występy młodzieży. 


 
                  Słowo wstępne biskupa P. Dydycza.                                                       Rafał Zubkowicz - Kościół w Litewnikach.


 
                                                                                Licznie zgromadzona publiczność.


 
                Irena Paździor - Kościół w Sarnakach.                                                Burmistrz Sarnak p. Grzegorz Arasymowicz.


 
                                                                                             Kawa, herbata i ciasto.


 
                                                                                                  Kiermasz książek.


 
              Agata Wasilewska - Ks. Jan Krzewski.                                                         Rafał Dmowski - Most we Fronołowie.


 
              Sławomir Kordaczuk - Moje Hołowczyce.                                                Tomasz Nasiłowski - Cztery mosty na Bugu.


 
                       Marek Jerzman - Pomoc Żydom.                                                         Rafał Dydycz - Wysiedlenie ludności ukraińskiej.


 
                                                                                              Wystawa militariów.
 

REGULAMIN ODZNACZENIA

Regulamin Honorowego Odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”

 1. Odznaczenie przyznaje się zgodnie z celem działania TPZŁ w dziedzinach:

 • Działalność społeczna

 • Działalność gospodarcza

 • Kultura

 • Dziedzictwo historii /historia regionu/

 1. Zgłoszenie kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów może dokonać:

a/ osoba indywidualna

b/ grupa osób

c/ stowarzyszenia, instytucje

 1. Forma zgłoszenia

Wniosek z obszernym uzasadnieniem, czyli laudacja kandydata /formularz zgłoszeniowy/ do pobrania na stronie http://www.tpzl.info/

 1. Termin zgłoszenia

Do dnia 15 maja każdego roku do Kapituły Odznaczenia na adres Zarządu TPZŁ

 1. Wniosek rozpatruje i werdykt wydaje Kapituła Odznaczenia wg. przyjętych zasad.

 2. Wręczenie odznaczenia

Odznaczenia wręcza się podczas konferencji w ramach „Podlaskich Spotkań Regionalnych”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ODZNACZENIA

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”


 1. Wnioskodawca

/Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, organizacji/ ……………………………………………………………………………………………

/Adres/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Kandydat do odznaczenia

A. /Osoba fizyczna/

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………

B. / Instytucja, organizacja /

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………


 1. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................................................


Data……………………………….. Podpis zgłaszającego


Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”

Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” to zaszczytne, honorowe odznaczenie ustanowione przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej w 2000r. dla osób indywidualnych i instytucji za szczególne zasługi dla Ziemi Łosickiej.

Kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać (z dokładnym opisem dokonań) członkowie TPZŁ, urzędy, instytucje oraz inne osoby indywidualne)

Wnioski zgłoszeniowe o nadanie honorowego tytułu rozpatruje, ocenia i wydaje werdykt Kapituła Odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”

Wnioski kandydatów prosimy przesyłać do dnia 15.05.2019r. na adres Zarządu TPZŁ:

ul. Berka Joselewicza 13 08-200 Łosice

Uroczyste uhonorowanie nominatów poprzez wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” odbywa się podczas organizowanej przez TPZŁ konferencji popularnonaukowej w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych, w październiku/listopadzie każdego roku.


                                               Zarząd TPZŁ 

WYCIECZKA

Wycieczka – Trójmiasto

Malbork – Gdańsk – Sopot – Gdynia - Frombork

       Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

Termin: 3-6.09.2019 r. /wtorek- piątek/

Trasa: Malbork – Gdańsk – Gdynia – Sopot   /2 wariant – rejs statkiem:  Gdynia – Hel – Gdynia/

1 dzień: Łosice (6.00) – Nidzica – Malbork – Gdańsk

2 dzień: Gdańsk

3 dzień: Gdynia  – Sopot /2 wariant + rejs / + ognisko

4 dzień: Gdańsk – Frombork – Grunwald – Łosice (22.00)

   Koszt: 650zł. czł. TPZŁ, UTW pozostali 700 zł. /2 wariant 700/750 zł./

Zakwaterowanie: Ośrodek „Neptun”, Gdańsk Sobieszewo, ul. Tęczowa 12,

Termin zgłaszania wraz z wpłatą 300 zł. Zaliczki do 31.03.2019 r.

Wpłaty na konto: Konto BS Łosice 58803800070001714120000010

Kontakt Marian Czmoch tel. 510 666 933

Spotkanie osób zainteresowanych: TCDK /stary szpital/ 14.02.2019 r. godz. 16.00Wyjazd do sanatorium w Truskawcu (Ukraina, potrzebny paszport)

  Termin 13.11.2018 – 25.11.2019 r.

-   2 dni podróż, 10 dni pobytu, 8 dni zabiegowych

  Koszt 370 zł. zaliczka + 300E na miejscu

- przejazd, wyżywienie, noclegi, ok. 5-6 zabiegów

- za dodatkową opłatą: dodatkowe zabiegi, wycieczki

Zakwaterowanie – sanatorium „Szachtar”

Zakwaterowanie, posiłki, lekarze, zabiegi, basen, pijalnia wód w jednym budynku. Pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym.

Termin zgłaszania do 01.03.2019 r.

Kontakt Marian Czmoch tel. 510 666 933

Spotkanie osób zainteresowanych: TCDK /stary szpital/ 14.02.2019 r. godz. 16.00

 
Więcej artykułów…