Start Aktualności

Refleksje pokonferencyjne.

     X  edycja Podlaskich Spotkań Historycznych za nami. Wielomiesięczne przygotowania do konferencji naukowej pod hasłem „500 lat dziejów parafii pw. św. Zygmunta i chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej” zakończone, a efekty należy uznać za zadowalające.

Konferencję 17.IX..2011 o godz.10.00 otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej p. Stefan  Szańkowski i przekazał głos ks. proboszczowi Michałowi Śliwowskiemu, który po powitaniu wszystkich oficjalnych gości odmówił modlitwę o szczęśliwy przebieg obchodów.

    W części oficjalnej wyróżniło się wystąpienie ks.  Sawczuka Kanclerza kurii biskupiej w Siedlcach. Nawiązał do idei  działania Towarzystwa i naszych corocznych spotkań historycznych przypominając cytat „O wieści gminna! ty arko przymierza między dawnymi a młodszymi laty” („Konrad Wallenrod” A.Mickiewicz).Ks. Sawczuk  zastąpił, nieobecnego w sobotę, a przebywającego we Włoszech, biskupa siedleckiego Z. Kiernikowskiego.


     Swoją obecnością konferencję uświetnili:

  - Ewa Orzełowska - wicemarszałek sejmiku mazowieckiego, która oprócz miłych i ciepłych słów pod adresem organizatorów, przekazała na ręce proboszcza  okolicznościowy dyplom i upominek;

  - Franciszek Gryciuk - były v-ce prezes IPN, który mówił o wpływie różnych religii na mieszańców Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem religii katolickiej.

  - Jan Berger – dyr. Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego – z  mini wykładem o ziemi łosickiej z punktu widzenia statystyki. Przekazał on na ręce prezesa TPZŁ książkę pt. „Warszawa u schyłku XIX i na progu XXI w. w dokumentacji statystycznej”.

  - Antoni Raczyński - prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wspierający tego rodzaju inicjatywy. Wręczył prezesowi TPZŁ upominek w postaci aparatu fotograficznego i książki pt. „Historia i teraźniejszość”.

  - Czesław Giziński - starosta łosicki.

  - Janusz Kobyliński - burmistrz Miasta i Gminy Łosice.


              Ks. proboszcz Michał Śliwowski.                                                   Marszałek województwa mazowieckiego - Ewa Orzełowska.       

 
           Prezes TWP - Antoni Raczyński.                                                                    Dyr. Zesp. Szk. Nr 1 - Małgorzata Węgrzyniak.             
                     

Część oficjalną zakończyło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego uczestnikom. Konkurs pod hasłem:”500 lat parafii św. Zygmunta”, ogłoszony został w kwietniu i jego plon przeszedł oczekiwania pomysłodawców. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykazali się pomysłowością i pracowitością. Jury miało ogromny problem z oceną prac. W efekcie przydzielono nagrody w kategorii: plastyka, fotografia, plakat, multimedia i literatura – poezja. Prace były wystawione w sali konferencyjnej. Dla szerszej publiczności planowana jest wystawa prac konkursowych w Łosickim Domu Kultury – prawdopodobnie w październiku.


               Laureaci konkursu 500-lecia.                                                               Laureaci konkursu 500-lecia.

     Zebrani oglądają wystawy fotograficzne i prace konkursowe.                             Licznie zgromadzona publiczność.

    Prof. Z. Gałecki w kilku zdaniach przedstawił książkę p. Tomasza Dobrowolskiego pt. „500 lat łosickiego kościoła. Dzieje parafii i dekanatu”. Książka powstała po kilku latach pracy i poszukiwań materiałów historycznych w archiwach i bibliotekach. Jest pierwszą i jedyną tego typu pozycją, szczególnie cenną dla mieszkańców Łosic i okolic. Okazała się hitem i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  wśród uczestników konferencji. O trudnościach w zdobywaniu do niej materiału dokumentalnego mówił autor p. T. Dobrowolski.

             Zygmunt Gałecki - prof. KUL.                                                                Tomasz Dobrowolski - autor książki pt. "500 lat łosickiego ...

      Pani Jadwiga Michaluk, sekretarz TPZŁ odczytała komunikat następującej treści:

"Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Doktorat honorowy dla prof. Andrzeja Gospodarowicza. Senat Uniwersytetu Wileńskiego przyznał prof. Gospodarowiczowi ten zaszczytny tytuł w uznaniu Jego międzynarodowej aktywności naukowej z Wydziałem Ekonomicznym Wileńskiego Uniwersytetu. Uroczystość odbędzie się 20 września w kościele uniwersyteckim św. Jana w Wilnie.
    Prof. Andrzej Gospodarowicz jest kierownikiem Katedry Bankowości, pełni również funkcję Prorektora ds. Nauki oraz jest Przewodniczącym Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk."
    Pan Andrzej Gospodarowicz pochodzi z rodziny od pokoleń mieszkającej w Łosicach. Jest absolwentem łosickiego LO - dlatego szczególnie miła i budująca jest ta informacja, zważywszy, iż wiele osób obecnych na tej sali zna osobiście "Jędrka", pana prof. Andrzeja Gospodarowicza.
                                                                                            SERDECZNE GRATULACJE. 

     Z zaplanowanych referatów kilka nie zostało wygłoszonych z przyczyn niezależnych od organizatorów. Prelegenci z powodów osobistych i służbowych nie dojechali na konferencję. Pozostałe referaty wzbudziły zainteresowanie a ich pełną wersję będzie można poznać w publikacji, która ukaże się w ciągu roku tak, jak zawsze miało to miejsce po wcześniejszych konferencjach.

Interesująco przedstawił temat prof. Zygmunt Gałecki-Patrocinia,  który mówił o tym jakie i co oznaczają wezwania. pod którymi występują kościoły w dekanacie łosickim.

Ks. Bernard Błoński uświadomił, że nie wszystko jest jednoznaczne, nawet w archiwach diecezjalnych, gdyż istnieją dwie daty: rok 1511 i 1513 jako początek parafii łosickiej p.w. św. Zygmunta.

O akcji neounickiej na Podlasiu i trudach bycia chrześcijaninem w trudnych czasach zaborów dowiedzieliśmy się z referatu p. Rafała Dydycza.

Wykład p. Piotra Woźniaka o dziejach organów w kościele w Łosicach i w Hadynowie był gratką dla koneserów i pasjonatów.

P. Dariusz Kazun opowiedział ze swadą o niezwykłych losach ojca Stanisława Ludwika Boruty pochodzącego z Tokar. Szkoda, że swada, lekkość i anegdoty przytaczane przez wykładowcę najlepiej wypadają na żywo a tego mogła wysłuchać ograniczona ilość osób.

Niezwykłymi szczegółami i ich ogromem zaskoczył wykład o. Dariusza Cichora, który na konferencję przyjechał aż z Częstochowy. Przedstawił on wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia na przykładzie klasztoru we Włodawie i  Leśnej Podlaskiej.

Konferencję naukową zakończył fascynujący i pełen swady wykład ks Wojciecha Hackiewicza, który był współprowadzącym tę jedyną w swoim rodzaju konferencję. Tematem referatu były Katolickie Stowarzyszenia Młodzieżowe w dekanacie łosickim. Ks. W. Hackiewicz przybliżył działalność i charakter stowarzyszeń świeckich nazywanych tez bractwami współpracującymi z Kościołem od XVIII w. Dowiedzieliśmy się o istnieniu i działalności w Łosicach takich bractw jak: Bractwo św. Anny, Bractwo Szkaplerzne, Bractwo Tercjarskie czy Bractwo Straży Honorowej Serca Jezusowego, które działa do dziś. Więcej wiadomości w zapowiedzianej już książce z referatami pokonferencyjnymi.


           Dariusz Kazun - nauczyciel ZS w Platerowie.                                             O. Dariusz Cichor - paulin z Częstochowy.


                 Ks. Wojciech Hackiewicz.                                                                    Stoisko z publikacjami regionalnymi.                                      


             Dyskusja w czasie przerwy na kawę.                                                      Zaproszonych gości poczęstowano obiadem.

Cieszymy się, że kolejne, już X  Podlaskie Spotkania Historyczne zostały zrealizowane, ku radości organizatorów i licznie zgromadzonej publiczności też (mamy nadzieję). Dziękując wszystkim uczestnikom za to spotkanie zapraszamy za rok na kolejną sesję naukową.

 

Relikwie Św. Zygmunta.

     06. 09. 2011r. - dzień bardzo ważny dla parafii św. Zygmunta i miasta Łosice. Przedstawiciele TPZŁ na czele z władzami kościelnymi ( ks. kanclerz z kurii w Siedlcach, proboszczowie naszych parafii ) przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele straży pożarnej i miejskiej oraz członkowie rady parafialnej udali się po odbiór relikwii św. Zygmunta do katedry w Płocku. Wyruszyliśmy o godz 7 rano przy odrobinie chmur, by dotrzeć do Płocka przy pięknej pogodzie. W Płocku zwiedziliśmy muzeum archidiecezjalne, po którym oprowadził nas wspaniały kustosz i kapłan. Właśnie w tym muzeum znajduje się relikwiarz z częścią czaszki św. Zygmunta Króla. Tutaj też spotkaliśmy się z biskupem diecezji płockiej. Następnie w kaplicy św. Zygmunta zostały nam oficjalnie przekazane  wcześniej przygotowane relikwie.
     Po uroczystym podpisaniu aktu przekazania udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie mieliśmy okazję poznać miejsce przebywania św. Faustyny oraz brać udział w modlitwie prowadzonej przez siostry zakonne. Obejrzeliśmy również centrum Płocka. Po posiłku w pizzerii i pożegnaniu z księdzem kustoszem udaliśmy się w powrotną drogę do Łosic, do których dotarliśmy bez przeszkód około godz 21.30.

                  Spotkanie z biskupem płockim.                                                 Herma z relikwiami św. Zygmunta.

 

                Podpisanie aktu przekazania relikwi.                                               Zwiedzanie Płocka.                                                 

 

Dożynki Powiatowe.

   Dnia 28 sierpnia 2011r. odbyły się Dożynki Powiatowe na terenie Zespołu Szkół Nr 3.


                         Stoisko Miasta i Gminy Łosice.                                                   Pierwszy chleb z tegorocznego zboża z Huszlewa.


                  Zabytkowe maszyny rolnicze.                                                         Wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego.


               Wesołe miasteczko dla najmłodszych.                                                  TPZŁ prezentuje wydawnictwa regionalne.


                         Wieniec dożynkowy z gminy Sarnaki.                                     Wieniec dożynkowy z gminy Stara Kornica.


        Wieniec dożynkowy miasta i gminy Łosice.                                      Publiczność biorąca udział w dożynkach powiatowych.                                                   

 

ZAPROSZENIE.

                             Parafia p.w. św. Zygmunta w Łosicach
                             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
                                  Starosta Powiatu Łosickiego
                              Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
                       Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

                                serdecznie zapraszają

           na dwudniowe uroczystości "500-LECIA parafii ŚW. ZYGMUNTA"
                      organizowane pod honorowym patronatem:
           Biskupa Siedleckiego J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego,
                    Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
                                 które odbędą się:

 - 17.09.2011r.  w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach ul. Szkolna 5.
 - 18.09.2011r.  w kościele p.w. św. Zygmunta i na placu przy ul. Narutowicza.

      PROGRAM:

    SOBOTA  17 września 2011r. godz. 10.00

   1. Inauguracja Konferencji - wystąpienie Biskupa Podlaskiego J. E Ks. Prof.dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
   2.   Wystąpienie okolicznościowe:
        - Proboszcza Parafii p.w. św. Zygmunta ks. Michała Śliwowskiego
        - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
        - Starosty Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego
        - Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Janusza Kobylińskiego
   3.  Ogłoszenie wyników konkursu "500 lat parafii św. Zygmunta i wręczenie nagród.
   4.  Referaty tematyczne.
   5.  Przerwa obiadowa.
   6.  Referaty tematyczne (c.d.).
   7.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

     Prowadzący:
  
1.   Stefan Szańkowski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Łosickiej
    2.   ks. dr Wojciech Hackiewicz - Dyrektor ds. Wychowania Katolickiego w Kurii Siedleckiej.

     Imprezy towarzyszące:

     - Prezentacja książki Tomasza Dobrowolskiego pt. "500 lat łosickiego Kościoła. Dzieje parafii i Dekanatu".
      - Wystawy fotograficzne związane z tematem konferencji.
      - Wystawa prac konkursowych i prezentacja multimedialna uczniów szkół łosickich.
      - Kiermasz książek regionalnych.

     NIEDZIELA  18 września 2011 r. godz. 12.00

    1.  Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
    2.  Festyn rodzinny:
         - wystawy i kiermasze,
         - liczne atrakcje i niespodzianki,
         - koncerty zespołów chrześcijańskich,
         - gwiazda wieczoru.


                        X PODLASKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
                   "500 LAT DZIEJÓW PARAFII P.W. ŚW. ZYGMUNTA
                          I CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

     REFERATY TEMATYCZNE WYGŁOSZĄ:

    1.   Prof. Zygmunt Gałecki-Patrocina - Wezwania kościołów w dekanacie łosickim.
    2.   Rafał Dydycz - Biskup Henryk Przeździecki a akcja neounijna.
    3.   Piotr Woźniak - Dzieje organów w kościele parafialnym w łosicach XVIII-XX w.
    4.   Beata Kozaczyńska - Kapliczki przydrożne w dekanacie łosickim.
    5.   ks. Bernard Błoński - Archiwalia dotyczące dekanatu łosickiego w zbiorach ADS.
    6.   ks. Krzysztof Burczak - Parafia Bejdy - rys historyczny.
    7.   o. Dariusz Cichor - Wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia XVIII-XX w.
    8.   ks. Mateusz Czubak - Wkład Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwój wiary na Podlasiu.
    9.   ks. Paluszkiewicz - Roczne misje ewangelizacyjne w parafii łosickiej św. Zygmunta i ich znaczenie dla przygotowania obchodów 500-lecia.
   10.   Dariusz Kazun - Życie i działalność misyjna ojca Stanisława - Ludwika Boruty.
   11.   ks. Jarosław Sutryk - Dzieje Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.
   12.   ks. Wojciech Hackiewicz - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe w dekanacie łosickim. 

 

 

 
Więcej artykułów…