Start Aktualności

Ogłoszenie UTW

    Dnia 21.10.16 r. (piątek) odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury o godz. 1100 . Wykład inauguracyjny na temat "Międzypokoleniowe meandry komunikacji językowej" wygłosi
dr Alina Maciejewska - pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

                                                                                                                                      Serdecznie zapraszają:

                                                                                                                                   Zarząd i Rada Słuchaczy UTW


 

Otwarcie wystawy w Senacie RP

                                   „Żołnierze Oddziału >Zenona< 34 Pułku Piechoty AK”

   21 września 2016 r. odbyło się w Senacie RP uroczyste otwarcie wystawy „Żołnierze Oddziału >Zenona< 34 Pułku Piechoty AK” poświęconej najbardziej znanemu oddziałowi partyzanckiemu na Podlasiu. Pomysłodawcą, inicjatorem       i wykonawcą był Waldemar Kosieradzki. Na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia (128) związane z Oddziałem „Zenona” – własność Muzeum Historii i Tradycji W. Kosieradzkiego. Znaczący udział w promocji i realizacji przedsięwzięcia miała wicemarszałek Senatu Maria Koc.

   Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Uhonorował Orłami Senatu żyjących partyzantów: mjr. Tadeusza Sobieszczaka ps. „Dudek” i kpt. Ryszarda Zarębę ps. „Sowa”. Uczestnikami uroczystości byli senator Jerzy Fedorowicz – syn sanitariuszki Aliny Chrzanowskiej Fedorowicz ps. „Marta”, Barbara Wachowicz, Barbara Wyczółkowska- Łotocka, z-ca  dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Sławomir Kordaczuk.

   Po uroczystym otwarciu parlamentarzyści, twórcy wystawy, członkowie rodzin partyzantów oraz zaproszeni goście spotkali się w jednej z sal, gdzie odbyła się dyskusja na temat działalności Oddziału „Zenona”.


     Sprawdzanie dokumentów podczas wejścia na teren Senatu.                                           Pamiątkowe zdjęcie.                                                                                               Pamiątkowe zdjęcia.                                                                 Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądają wystawę.                            Marszałek Stanisław Karczewski dekoruje żyjących partyzantów z oddziału "Zenona" Orłami Senatu RP.


     Spotkanie prowadziła v-ce marszałek Senatu RP p. Maria Koc.                   Jak powstała ta wystawa opowiada p. Waldemar Kosieradzki.                  P. Barbara Wachowicz i p. Jerzy Fedorowicz.                                 Po oficjalnym otwarciu wystawy przechodzimy do sali piętro wyżej.                                                   Dalsze rozmowy na temat wystawy odbyły się w sali im. Wł. Raczkiewicza.


                 Coś dla ciała w restauracji "Sejmowej".                                                                  Pamiątkowe zdjęcie. 

Wycieczka - Mazury 2016

   W dniach 26 – 28.06.2016 r. odbyła się wycieczka zorganizowana przez TPZŁ i UTW w Łosicach. Trasa wiodła przez Kurpie i Mazury.

   W Wachu w Muzeum Ziemi Kurpiowskiej poznaliśmy życie dawnych mieszkańców Kurpi. W Olsztynie zwiedzaliśmy zamek, katedrę i Stare Miasto. W Lidzbarku Warmińskim zapoznaliśmy się z życiem, działalnością gospodarczą i pracą twórczą Mikołaja Kopernika. Piękno muzyki organowej mogliśmy usłyszeć w Świętej Lipce. Wizyta w Wilczym Szańcu uświadomiła nam, jak decyzje pojedynczych osób mogą wpływać na losy narodów. Walory przyrodnicze Mazur podziwialiśmy podczas pobytu w Giżycku i Mikołajkach. Rejs po Śniardwach, przy słonecznej pogodzie i w towarzystwie mew, był miłym akcentem na zakończenie wycieczki. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do parku dzikich zwierząt  w Kadzidłowie.

    Zakwaterowanie i wyżywienie mieliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem w Ostrowie Pieckowskim.

   Na podsumowanie wycieczki spotkaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym „U Waldka” w Ostromęczynie. Gospodarz oprowadził nas po dawnym grodzisku w Ostromęczynie. Spotkanie uprzyjemniał zespół ludowy z Zakrza „Zakrze śpiewa”.


                                                                                        Muzeum Kurpiowskie w Wachu.                    Przed zamkiem w Olsztynie.                                                                           Wewnątrz zamku w Olsztynie.         Idziemy na zamek w Lidzbarku Warmińskim.                                                Zwiedzanie zamku w Lidzbarku Warmińskim.     Pamiątkowe zdjęcie przed zamkiem w Lidzbarku Warmińskim.                            Organy w kościele w Świętej LIpce.                                    Święta Lipka.                                                                                        Zamek w Reszlu.                             Bunkry Hitlera w Gierłoży.                                                           Zwodzony most obrotowy w Giżycku.                            Na molo w Giżycku.                                                             Pieczenie kiełbasek nad jeziorem w Ostrowie Pieckowskim.                  Na statku na jeziorze Śniardwy.                                                             Wśród zwierząt w Kadzidłowie.    Pan Waldemar Bielak opowiada o grodzisku w Ostromęczynie.                          W gospodarstwie agroturystycznym "U Waldka". 

Wykład w Collegium Mazovia

   Dnia 17.09.2016 r. grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała okazję i przyjemność uczestniczyć w wykładach związanych ze zdrowiem. Wykłady w Collegium Mazovia prowadziły dwie panie - na temat współczesnych trendów żywieniowych p. dr Teresa Borkowska, a na temat depresji p. dr Jolanta Golak. Po wykładach p. rektor Bożena Piechowicz zaprosiła nas na kawę i ciastka oraz pomiar wagi i wzrostu na specjalnych urządzeniach wskazujących ilość tłuszczu i tkanki mięśniowej jak również badanie cukru we krwi.
   Spędziliśmy ten dzień bardzo owocnie, chociaż wyniki badań dla większości z nas były zaskakujące.             Powitała nas p. rektor Bożena Piechowicz.                                                              Wykład p. dr Teresy Borkowskiej.                                  Studenci UTW.                                                                                   Wykład p. dr Jolanty Golak.                    Czekając na badanie można wypić kawę.                                              Po badaniach - nareszcie wszystko wiemy. 
Więcej artykułów…