Start Aktualności

Sprawozdanie UTW

            Sprawozdanie z rozpoczęcia Roku Akademickiego 2016/17


   Dnia 12.09.16 r. odbyło się zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które rozpoczął prezes Stefan Szańkowski dziękując zebranym za liczne przybycie. Podziękował również wszystkim angażującym się w działalność. Poinformował wszystkich o wyjeździe do Collegium Mazovii na wykład dotyczący zapobieganiu depresji. Ze względu na licznych chętnych postanowiono wynająć busa z PKS-u.

  Następnie pani sekretarz Rady Słuchaczy Urszula Guz przedstawiła sprawozdanie z działalności w semestrze zerowym. Oprócz 4 wykładów, wyjazdów turystyczno-kulturalnych odbywały się również warsztaty: komputerowe, kulinarne, taneczno-ruchowe oraz zajęcia z Nornic Walking.

  Następnie pan Marian Czmoch zaproponował trasę wycieczki do Krakowa i okolic. Były też propozycje wycieczek jednodniowych do Białegostoku i Tykocina oraz 4-dniowej na Litwę. Zaproponowano też ognisko na pożegnanie lata.

  Ze względu na rezygnację dwóch osób z Rady Słuchaczy postanowiono dokooptować dwie osoby oraz powołać dwie następne. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie.

  Na koniec wszyscy zebrani wpisali się na zajęcia warsztatowe, które rozpoczną się od października. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty taneczno-ruchowe i komputerowe.


                   Prezes S. Szańkowski wita zebranych.                                    Sprawozdanie z działalności w semestrze zerowym przedstawia p. U. Guz.      Program proponowanej wycieczki przedstawia p. M. Czmoch.                        Studenci UTW zapisują się na zajęcia warsztatowe. 

ZAPROSZENIE UTW

   Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach ma zaszczyt zaprosić na rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017, które odbędzie się 12 września (poniedziałek) 2016 roku o godz 1700 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur przy ul. Berka Joselewicza 13 w Łosicach.

W programie:

    Otwarcie uroczystości i powitanie gości
    Wręczenie legitymacji


 

MIODEK

Spotkanie słuchaczy UTW w pasiece pana Ryszarda Wasiluka


Słuchacze Uniwersytetu III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach zorganizowali 18.06.2016 r. spotkanie w pasiece pana Ryszarda Wasiluka w Łepkach Starych. Właściciel pasieki opowiadał o pracy pszczół, rodzajach miodu, gospodarowaniu pasieką. Atrakcją spotkania był występ zespołu ludowego „Zakrze”. Do wspólnego śpiewania przy akompaniamencie akordeonu włączyli się uczestnicy spotkania. Na zakończenie pojawił się najmłodszy pszczelarz w pełnym umundurowaniu.

Uczestnicy spotkania bardzo dziękują panu Ryszardowi Wasilukowi za wspaniałe przyjęcie.
 

ZAPROSZENIE

       Zaproszenie na Święto Morza do Mierzwic.

            


 
Więcej artykułów…