Start Aktualności

Wycieczka - Mazury 2016

   W dniach 26 – 28.06.2016 r. odbyła się wycieczka zorganizowana przez TPZŁ i UTW w Łosicach. Trasa wiodła przez Kurpie i Mazury.

   W Wachu w Muzeum Ziemi Kurpiowskiej poznaliśmy życie dawnych mieszkańców Kurpi. W Olsztynie zwiedzaliśmy zamek, katedrę i Stare Miasto. W Lidzbarku Warmińskim zapoznaliśmy się z życiem, działalnością gospodarczą i pracą twórczą Mikołaja Kopernika. Piękno muzyki organowej mogliśmy usłyszeć w Świętej Lipce. Wizyta w Wilczym Szańcu uświadomiła nam, jak decyzje pojedynczych osób mogą wpływać na losy narodów. Walory przyrodnicze Mazur podziwialiśmy podczas pobytu w Giżycku i Mikołajkach. Rejs po Śniardwach, przy słonecznej pogodzie i w towarzystwie mew, był miłym akcentem na zakończenie wycieczki. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do parku dzikich zwierząt  w Kadzidłowie.

    Zakwaterowanie i wyżywienie mieliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem w Ostrowie Pieckowskim.

   Na podsumowanie wycieczki spotkaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym „U Waldka” w Ostromęczynie. Gospodarz oprowadził nas po dawnym grodzisku w Ostromęczynie. Spotkanie uprzyjemniał zespół ludowy z Zakrza „Zakrze śpiewa”.


                                                                                        Muzeum Kurpiowskie w Wachu.                    Przed zamkiem w Olsztynie.                                                                           Wewnątrz zamku w Olsztynie.         Idziemy na zamek w Lidzbarku Warmińskim.                                                Zwiedzanie zamku w Lidzbarku Warmińskim.     Pamiątkowe zdjęcie przed zamkiem w Lidzbarku Warmińskim.                            Organy w kościele w Świętej LIpce.                                    Święta Lipka.                                                                                        Zamek w Reszlu.                             Bunkry Hitlera w Gierłoży.                                                           Zwodzony most obrotowy w Giżycku.                            Na molo w Giżycku.                                                             Pieczenie kiełbasek nad jeziorem w Ostrowie Pieckowskim.                  Na statku na jeziorze Śniardwy.                                                             Wśród zwierząt w Kadzidłowie.    Pan Waldemar Bielak opowiada o grodzisku w Ostromęczynie.                          W gospodarstwie agroturystycznym "U Waldka". 

Wykład w Collegium Mazovia

   Dnia 17.09.2016 r. grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała okazję i przyjemność uczestniczyć w wykładach związanych ze zdrowiem. Wykłady w Collegium Mazovia prowadziły dwie panie - na temat współczesnych trendów żywieniowych p. dr Teresa Borkowska, a na temat depresji p. dr Jolanta Golak. Po wykładach p. rektor Bożena Piechowicz zaprosiła nas na kawę i ciastka oraz pomiar wagi i wzrostu na specjalnych urządzeniach wskazujących ilość tłuszczu i tkanki mięśniowej jak również badanie cukru we krwi.
   Spędziliśmy ten dzień bardzo owocnie, chociaż wyniki badań dla większości z nas były zaskakujące.             Powitała nas p. rektor Bożena Piechowicz.                                                              Wykład p. dr Teresy Borkowskiej.                                  Studenci UTW.                                                                                   Wykład p. dr Jolanty Golak.                    Czekając na badanie można wypić kawę.                                              Po badaniach - nareszcie wszystko wiemy. 

Sprawozdanie UTW

            Sprawozdanie z rozpoczęcia Roku Akademickiego 2016/17


   Dnia 12.09.16 r. odbyło się zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które rozpoczął prezes Stefan Szańkowski dziękując zebranym za liczne przybycie. Podziękował również wszystkim angażującym się w działalność. Poinformował wszystkich o wyjeździe do Collegium Mazovii na wykład dotyczący zapobieganiu depresji. Ze względu na licznych chętnych postanowiono wynająć busa z PKS-u.

  Następnie pani sekretarz Rady Słuchaczy Urszula Guz przedstawiła sprawozdanie z działalności w semestrze zerowym. Oprócz 4 wykładów, wyjazdów turystyczno-kulturalnych odbywały się również warsztaty: komputerowe, kulinarne, taneczno-ruchowe oraz zajęcia z Nornic Walking.

  Następnie pan Marian Czmoch zaproponował trasę wycieczki do Krakowa i okolic. Były też propozycje wycieczek jednodniowych do Białegostoku i Tykocina oraz 4-dniowej na Litwę. Zaproponowano też ognisko na pożegnanie lata.

  Ze względu na rezygnację dwóch osób z Rady Słuchaczy postanowiono dokooptować dwie osoby oraz powołać dwie następne. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie.

  Na koniec wszyscy zebrani wpisali się na zajęcia warsztatowe, które rozpoczną się od października. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty taneczno-ruchowe i komputerowe.


                   Prezes S. Szańkowski wita zebranych.                                    Sprawozdanie z działalności w semestrze zerowym przedstawia p. U. Guz.      Program proponowanej wycieczki przedstawia p. M. Czmoch.                        Studenci UTW zapisują się na zajęcia warsztatowe. 

ZAPROSZENIE UTW

   Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach ma zaszczyt zaprosić na rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017, które odbędzie się 12 września (poniedziałek) 2016 roku o godz 1700 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur przy ul. Berka Joselewicza 13 w Łosicach.

W programie:

    Otwarcie uroczystości i powitanie gości
    Wręczenie legitymacji


 
Więcej artykułów…