Start Aktualności

Wykład na UTW

   1 grudnia w ŁDK odbył się pierwszy wykład w roku akademickim 2016/2017 na UTW w Łosicach. Tym razem prelegentem był Jerzy Dąbrowski – redaktor, publicysta, podróżnik. Rodzinnie związany z bohaterem powstania styczniowego – Władysławem Czarkowskim.  Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną dotyczyła Ameryki Południowej, a w szczególności Paragwaju.

   Wykładowca przedstawił krótki rys historyczny Paragwaju, omówił osadnictwo Polaków, warunki z jakimi przyszło im się mierzyć po przybyciu na kontynent. Na slajdach prezentował współczesne życie i działalność kulturalną tamtejszej Polonii. Konsolidacja Polaków w Paragwaju skupia się wokół dwóch wartości: kościoła katolickiego i poczucia więzi z macierzą. W wielu miejscach w kościołach widoczny jest obraz „Jezusa Miłosiernego”, a w budynkach świeckich wystrojem są flagi narodowe i orzeł biały.

   W drugiej części wykładu odbyliśmy podróż do najciekawszych miejsc w kraju. Fascynujący okazał się wodospad  Iguazu. Wodospad znajduje się na granicy argentyńsko-brazylijskiej. 80% obszaru wodospadu jest na terytorium Argentyny, natomiast pozostałe 20% na obszarze Brazylii. Widoczny jest też doskonale z terytorium Paragwaju. Wodospad ma szerokość około 2 km i składa się z 275 odrębnych progów skalnych. Niedaleko wodospadu położony jest „trójstyk”. W tym miejscu zbiegają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju.

   Bardzo ciekawa podróż zakończyła się wśród Polonii, na obchodach naszego święta narodowego – 11 listopada. Jakże jest  tam ciepło w tym okresie.


       Otwarcia spotkania dokonał prezes UTW S. Szańkowski.                            Pan Jerzy Dąbrowski prezentuje zdjęcia z Paragwaju.


                                                                                     A oto niektóre z tych zdjęć:


     Polacy którzy w latach 30-tych XX w. przybyli do Paragwaju.                            Statek którym Polacy przypłynęli do Paragwaju.                                                                                                 Wodospad Iguazu.


                                                                                            Tak świętują w Paragwaju.
 

Święto Niepodległości 2016 r.

   Dnia 11.11.2016 r. po oficjalnych uroczystościach zorganizowanych przez władze miasta z okazji Święta Niepodległości w porze wieczornej Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zorganizowało wieczór pieśni patriotycznej. W Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur zebrała się dość duża grupa mieszkańców Łosic i nie tylko. Przynieśli ze sobą śpiewniki i nie tylko. W podniosłej i patriotycznej atmosferze odśpiewano wiele pieśni sławiących bohaterstwo żołnierza polskiego.


 

Rajd Niepodległości

   Dnia 12.11.2016 r. odbył się "Rajd Niepodległości" zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, a głownie przez panie Iwonę Muder i Wandę Frączek. Wzięli w nim udział członkowie TPZŁ i UTW oraz goście z Białej Podlaskiej. Pierwszy punkt programu to obejrzenie parku i budynku w Mężeninie, w którym przebywał i pracował Janusz Korczak. Następnie grupa pojechała do Drażniewa, gdzie odbyło się przejście z kijkami ok. 5 km wg wytyczonej trasy. Pogoda była piękna chociaż wcześniej poprószył śnieg. Mogliśmy więc podziwiać piękną okolicę i zbierać grzyby pod śniegiem. Rajd zakończył się ogniskiem przygotowanym przez p. nadleśniczego Jana Wareckiego. Były rozmowy, śpiewy, pieczenie kiełbasek i nie tylko. Atmosfera była wspaniała. Ciekawym punktem programu było wręczenie mapek rajdu wraz z tekstem o nordic walking napisany przez naszego kolegę. A oto jego treść:
   

    Gdy z kijkami spaceruję

    Większość mięśni mi pracuje.


                                    Gdy z kijkami sobie chodzę

                                    To fantazji puszczam wodze

                                    Jestem silny, szybki, młody,

                                    Mogę z wiatrem iść w zawody.


    Noga prawa, lewa ręka

    Każdy idzie i nie stęka.

                                     Noga lewa, ręka prawa

                                     Ale świetna to zabawa.

  

     Krok się wydłuża i pierś do przodu

     Z kijkami czuję się jak za młodu.

  

                                         Gdy dobre buty i kije dwa

                                         To nie przeszkadza mi żadna rwa.


      Radość ogromna nam z twarzy bije

      Kiedy idziemy i mamy kije.


                                       Jedni lubią rower inni samochody

                                       A ja wolę kije i czuję się młody.

  

       Nie przeszkadza rów głęboki

       Bo uprawiam nornic walking.


                                         Bardzo zdrowo ja się czuję

                                         Gdy z kijkami spaceruję.    Idziemy w kierunku budynku w którym pracował Janusz Korczak.                                Budynek w którym pracował J. Korczak.                Pamiątkowe zdjęcie przed wyjściem na trasę.                                                   Ale najpierw oczywiście rozgrzewka.                                         Na trasie.                                                                                      Przerwa na odpoczynek i posiłek.                                                                                                 Na trasie ciekawe widoki.


                                       Na trasie.                                                                                            Czas na pamiątkowe medale.                                Dyskusje w podgrupach.                                                                   Na zakończenie pamiątkowe zdjęcie.

 

XV PODLASKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

   29.09.2016 r. odbyła się uroczysta sesja popularno-naukowa, na której nasze społeczeństwo zostało zapoznane z grupą "Cichociemnych", która wylądowała w Łepkach Starych. Przed południem odbyła się uroczystość poświęcona tym ludziom.Przy szkole w Łepkach Starych zebrały się władze gmin i powiatu oraz okoliczna ludność, by wziąć udział w odsłonięciu głazu z tablicą pamiątkową oraz obejrzeć zrzut skoczków, który nie wyszedł tak dobrze jak w czasie wojny.
   Po południu wszyscy chętni przybyli do Łosickiego Domu Kultury by obejrzeć wystawę poświęconą "Cichociemnym" oraz historii naszego Towarzystwa. Następnie kilku wykładowców przedstawiło losy naszych bohaterów, a byli to: por. Piotr Szewczyk, por. Józef Czuma, ppor. Jacek Maria Nałęcz-Przetocki oraz ppor. Tadeusz Benedykt.
    Referaty wygłosili: w imieniu dr Krzysztofa Tochmana - Elżbieta Gałecka ("Sylwetki spadochroniarzy cc. i ich bojowe czyny walczących na terenie powiatu siedleckiego"), dr Adam Cyra ("Sylwetka mjr Piotra Szewczyka Cichociemny z Babic"), dr Arkadiusz Indraszczyk ("Konspiracyjny ruch ludowy i Bataliony Chłopskie w powiecie łosickim w latach 1940 - 44"), dr Janusz Gmitruk ("Sylweti żołnierzy AK, BCh ziemi łosickiej w walce z niemieckim okupantem"), w imieniu prof. dr hab. Huberta Królikowskiego - Dorota Filipowicz ("Zrzut na placówkę" o zrzutach na placówki odbiorcze w powiecie siedleckim podczas II wojny światowej), dr Adam Nogaj ("Agenturalna łączność radiowa ZWZ i AK ze Sztabem Naczelnego Wodza i Rządem RP na wychodźstwie w okresie II wojny światowej z wykorzystaniem radioodbiorników - krótkofalowców II RP"), dr Bogdan Rowiński ("Świadomość historyczna młodego pokolenia w świetle badań").
   Na sesji wręczono również wyróżnienia "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej" następującym osobom:
1)  Tadeuszowi Kosmali
2)  Kazimierzowi Jakimiukowi
3)  Edwardowi Jańczukowi
4)  Stanisławowi Szymańskiemu - pośmiertnie.
    Konferencję uświetnił występ chóru "Adoramus", który wykonał po raz pierwszy hymn TPZŁ. Słowa do hymnu napisał p. Ryszard Chojecki, a muzykę skomponował p. Mirosław Odoszewski.


              Przygotowania do lądowania spadochroniarzy.                                                                 Poczty sztandarowe.    Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez p. burmistrza.                                                Poświęcenie tablicy.              Przemówienie p. v-ce starosty Bożeny Niedzielak.                                                                    Salwa honorowa.                                                                      Złożenie kwiatów przez TPZŁ i innych.                         Tablica poświęcona "Cichociemnym".                                               Stoisko TPZŁ z wydawnictwami regionalnymi.                                                                            Występy uczniów ze szkoły w Hadynowie.                       Licznie zgromadzona publiczność.                                                          Wystawa dotycząca działalności TPZŁ.     Prezes TPZŁ Stefan Szańkowski dokonuje oficjalnego otwarcia.                 Prapremiera hymnu TPZŁ wykonana przez chór "Adoramus".


                                                                 Wystawa sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej.                 Wręczenie wyróżnienia p. Tadeuszowi Kosmali.                                                           Wykład dr Janusza Gmitruka.                               Wykład dr Adama Cyry.                                                                   A teraz można wypić kawę i zjeść ciastko. 
Więcej artykułów…