Start Aktualności

RAJD PIESZY

                       20170307


 

ZAPROSZENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą  nr 1/11/2016 r z dnia 28 listopada 2016 roku

z w o ł u j e

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ

Które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. / czwartek/ o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy   w Łosicach – I termin. W przypadku niespełnienia warunków statutowych umożliwiających odbycie Zgromadzenia w I terminie – przewiduje się zwołanie go w II terminie w Sali Konferencyjnej UMiG Łosice w tym samym dniu  o godz. 16.30

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ:

1.             Otwarcie – Prezes Zarządu Stefan Szańkowski;

2.             Sprawy organizacyjne:

a)            Stwierdzenie quorum,

b)            Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza,

c)            Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej,

d)            Przyjęcie porządku obrad,

3.            Wystąpienia gości.

4.             Sprawozdanie Prezesa Zarządu TPZŁ z działalności w roku 2016;

5.             Sprawozdanie finansowe – Skarbnik Zarządu TPZŁ;

6.             Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji REWIZYJNEJ ;

7.             Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

8.             Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016;

9.            Plan pracy Towarzystwa PZŁ na rok 2017;

10.           Dyskusja nad programem  i projektami zgłoszonych uchwał;

11.           Głosowania i przyjęcie uchwał ;

12.           Sprawy różne i wolne wnioski;

13.           Podsumowanie – wystąpienie w imieniu Zarządu Towarzystwa PZŁ;

14.           Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA!!!

Uwaga! Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik TPZŁ – pani Marii Demianiuk – codziennie – Biuro przy  ul 1. Maja 2 –08 – 200 Łosice; tel. 699 25 40 51 lub 83 357 25 55. Prosimy o kontakt z nami przez naszą stronę internetową http/// www. tpzl. onet.pl


 

ZAPROSZENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą  nr 1/11/2016 r z dnia 08 listopada 2016 roku oraz uchwałą nr 1/01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

z w o ł u j e

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach , które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. / środa/ o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Transgranicznego Centrum Współpracy Polsko – Ukraińsko - Białoruskiej    w Łosicach przy ul. B. Joselewicza 13– I termin. W przypadku niespełnienia warunków statutowych umożliwiających odbycie Zgromadzenia w I terminie – przewiduje się zwołanie go w II terminie w tej samej  Sali Konferencyjnej TCWPUB w tym samym dniu  o godz. 16.30

Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ:

1.             Otwarcie – Prezes Zarządu Stefan Szańkowski;

2.             Sprawy organizacyjne:

a)             Stwierdzenie quorum,

b)             Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza,

c)             Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej,

d)             Przyjęcie porządku obrad,

3.             Wystąpienia gości.

4.             Sprawozdanie Prezesa Zarządu UTW z działalności w roku 2015/16;

5.             Sprawozdanie finansowe – Skarbnik Zarządu UTW;

6.             Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW – Przewodnicząca Komisji ;

7.             Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

8.             Udzielenie absolutorium Zarządowi ;

9.          Uzupełnienia składu organów UTW im. TON / ewentualnie!/:

a)          zgłaszanie kandydatów do Rady Programowej UTW;

10. Przerwa (  w międzyczasie - posiedzenie Zarządu UTW);

12.   Wystąpienie  Prezesa Zarządu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach;

13.           Plan pracy Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach na rok 2017 – semestr II i III;

14.           Dyskusja nad programem działania UTW  i projektami zgłoszonych uchwał;

15.           Głosowania  wniosków i  przyjęcie uchwał ;

16.           Sprawy różne i wolne wnioski;

13.           Podsumowanie;

14.           Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA!!!

Uwaga! Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik UTW im.TON – pani Maria Demianiuk –  tel. 699 25 40. Prosimy o kontakt z nami Pocztą elektroniczną - mailto:  tpzl. onet.pl


 

ZAPROSZENIE

   Dnia 24. 02. 17 r. o godz 1800 w Łosickim Domu Kultury odbędzie się wykład znanego podróżnika p. Stefana Czernieckiego. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW. 
Więcej artykułów…