Start Aktualności

POŚWIĘCENIE ODBUDOWANEJ KAPLICZKI W ZAKRZU.

    28 kwietnia w miejscowości Zakrze odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanej zabytkowej kapliczki z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapliczkę poświęcił były proboszcz parafii Trójcy św. w Łosicach, a obecnie dziekan dekanatu janowskiego ks. Prałat Stanisław Grabowiecki. Mszę św. odprawił proboszcz parafii Trójcy Świętej Edward Boruc.

    Odbudowę zabytkowej  XIX - wiecznej , przydrożnej kapliczki sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Łosicach. Kapliczka została odrestaurowana dzięki staraniom wielu osób, a w szczególności dzięki  sołtysowi wsi Zakrze – pani  Halinie Rabuskiej i Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

    W uroczystościach uczestniczyli: członek zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska,  starosta  łosicki Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, burmistrz Łosic Janusz Kobyliński, wiceprzewodnicząca Rady MiG Łosice Janina Celińska, przedstawiciele TPZŁ z prezesem Stefanem Szańkowskim na czele, wykonawcy, sponsorzy oraz mieszkańcy Zakrza. Na zakończenie tej uroczystości zaproszono wszystkich gości na obiad przygotowany w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach.


                                                                             Oto zdjęcia z tej uroczystości:


                   Widok odbudowanej kapliczki.                                                    Słowo wstępne wygłasza ks. Stanisław Grabowiecki. W imieniu sponsorów przemawia pan Waldemar Kosieradzki.                     Przemawia członek zarządu Woj. Maz. pani Ewa Orzełowska.                 Przemawia starosta Czesław Giziński.                                                  Zabiera głos burmistrz Janusz Kobyliński.          Z historią kapliczki zapoznaje pani Halina Rabuska.                                    Przemawia prezes TPZŁ Stefan Szańkowski.    Ks. Stanisław Grabowiecki poświęca odbudowaną kapliczkę.                             Zaproszeni goście podczas obiadu.

 

ZAPROSZENIE


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ.

     24 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej UMiG w Łosicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TPZŁ, które zaszczycili swoją obecnością starosta Czesław Giziński i burmistrz Janusz Kobyliński. Zakończyła się czteroletnia kadencja Zarządu zatem zebranie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Otwarcia obrad dokonał pan Stefan Szańkowski prezes Zarządu TPZŁ, a po przyjęciu porządku przez Zgromadzenie przewodnictwo zebrania  przejął pan Marian Czmoch.
      Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało nowe władze TPZŁ na następną, czteroletnią kadencję. Po ukonstytuowaniu się i podziale funkcji nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa prowadzący zebranie odczytał ich składy:

              ZARZĄD TPZŁ

1.  Stefan Szańkowski          -  prezes
2.  Krzysztof Dziołak            -  v-ce prezes
3.  Zenobiusz Parafiańczuk  -  v-ce prezes
4.  Jadwiga Michaluk            -  sekretarz
5.  Marianna Demianiuk       -  skarbnik
6.  Teresa Kosmala               -  członek
7.  Dariusz Kazun                 -  członek

             KOMISJA REWIZYJNA

1.  Wanda Frączek                -  przewodnicząca
2.  Marian Czmoch               -  sekretarz
3.  Mirosław Miechowiecki   -  członek

       W dyskusji nad projektem programu na nową kadencję, który zaprezentował zebranym pan Stefan Szańkowski prezes nowego Zarządu TPZŁ, zdominowały następujące tematy:
  -  ciągle otwarta sprawa Muzeum Ziemi Łosickiej (brak bazy lokalowej).
  -  przygotowanie do wydania nowych publikacji książkowych Ziemi Łosickiej.
       1.  Materiały pokonferencyjne z 2010 r. 2011 r.
       2. Edi Weinstein   "17 dni w Treblince". Wyd. II.

  -  organizacja konferencji popularnonaukowej.
  -  organizacja 4-dniowej wizyty  studyjnej w czerwcu 2013 r. w której weźmie udział kilkanaście osób z całej Europy .

    Już po raz jedenasty regionaliści z Podlasia spotkają się na organizowanym przez TPZŁ "Spotkaniu z historią". W tym roku otwieramy nowy cykl spotkań p.t. "MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY". Temat sesji, która odbędzie się w listopadzie b.r. brzmi: "ODCHODZĄCY ŚWIAT RZEMIOSŁA I SZTUKI LUDOWEJ".
    W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa zaprasza pasjonatów i miłośników Ziemi Łosickiej do uczestnictwa i aktywnego włączenia się w przygotowania i przebieg w/w konferencji. Nasze propozycje ramowe:
  -  referaty tematyczne (język ogólnopolski lub gwara)
  -  prezentacje
  -  pokazy multimedialne
  -  wystawy rękodzieła
  -  pokazy kulinarne
  -  taniec, śpiew itp.

     Uczestnictwo w konferencji może mieć charakter zarówno indywidualny jak i zbiorowy, a będzie świetną okazją do wypromowania się w Regionie.

            ZGŁOSZENIA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2012 r.
            Kontakt:
            e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
            tel. Prezes  -  694 338 185
            tel. Sekretarz  -  668 128 654

   A oto co zarejestrował obiektyw aparatu fotograficznego w czasie tego zebrania:


            Zebraniu przewodniczy p. Marian Czmoch.                                                                    Uczestnicy zebrania.


                          Uczestnicy zebrania.                                                                                Uczestnicy zebrania.


                    Uczestnicy zebrania.                                                            p.  Stefan Szańkowski przedstawia sprawozdanie z działalności TPZŁ.


  p. Marianna Demianiuk przedstawia sprawozdanie finansowe.                 p. Wanda Frączek przestawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.


     Wystąpienie starosty p. Czesława Gizińskiego.                                          Wystąpienie burmistrza p. Janusza Kobylińskiego.

 

ZAPROSZENIE.

   Na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Zarząd TPZŁ uchwałą Nr 1/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zwołuje Walne Zgromadzenie  Członków TPZŁ, które odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek) w sali konferencyjnej (nr 18) Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

    I termin Walnego Zgromadzenia Członków godzina 16 00.

   II termin Walnego Zgromadzenia Członków godzina  16 30.

Program Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie (prezes Zarządu):
      - stwierdzenie quorum,
      - wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza,
      - wybór Komisji Skrutacyjnej,
      - wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  2. Wystąpienia Gości.
  3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności TPZŁ za okres ostatnich 4 lat.
  4. Sprawozdania Skarbnika dot. działalności finansowej TPZŁ.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi TPZŁ.

          Przerwa.

  8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZŁ:
      - zgłoszenie kandydatur do Zarządu TPZŁ i Komisji Rewizyjnej,
      - zgoda kandydatów,
      - określenie formy głosowania - podjęcie uchwały,
      - przygotowanie do głosowania,
      - głosowanie i wybory Członków Zarządu,
      - głosowanie i wybory Członków Komisji Rewizyjnej TPZŁ,
      - ogłoszenie wyników.

   Przerwa (Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZŁ.
                   Informacja o podziale funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej TPZŁ).

   9. Wystąpienie nowo wybranego Zarządu TPZŁ.
 10. Projekt programu działania w najbliższym roku i kadencji TPZŁ (Prezes).
 11. Dyskusja nad programem TPZŁ.
 12. Przedstawienie projektów zgłoszonych Uchwał  (Komisja Uchwał i Wniosków).
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Głosowanie i przyjęcie uchwał i stanowisk Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ.
 15. Przyjęcie uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                        Podpisał: Prezes Zarządu TPZŁ
                                                                                              Stefan  Szańkowski

 
Więcej artykułów…