Start Aktualności

ZAPROSZENIE.

   Na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Zarząd TPZŁ uchwałą Nr 1/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zwołuje Walne Zgromadzenie  Członków TPZŁ, które odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek) w sali konferencyjnej (nr 18) Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

    I termin Walnego Zgromadzenia Członków godzina 16 00.

   II termin Walnego Zgromadzenia Członków godzina  16 30.

Program Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie (prezes Zarządu):
      - stwierdzenie quorum,
      - wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza,
      - wybór Komisji Skrutacyjnej,
      - wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  2. Wystąpienia Gości.
  3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności TPZŁ za okres ostatnich 4 lat.
  4. Sprawozdania Skarbnika dot. działalności finansowej TPZŁ.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi TPZŁ.

          Przerwa.

  8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZŁ:
      - zgłoszenie kandydatur do Zarządu TPZŁ i Komisji Rewizyjnej,
      - zgoda kandydatów,
      - określenie formy głosowania - podjęcie uchwały,
      - przygotowanie do głosowania,
      - głosowanie i wybory Członków Zarządu,
      - głosowanie i wybory Członków Komisji Rewizyjnej TPZŁ,
      - ogłoszenie wyników.

   Przerwa (Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZŁ.
                   Informacja o podziale funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej TPZŁ).

   9. Wystąpienie nowo wybranego Zarządu TPZŁ.
 10. Projekt programu działania w najbliższym roku i kadencji TPZŁ (Prezes).
 11. Dyskusja nad programem TPZŁ.
 12. Przedstawienie projektów zgłoszonych Uchwał  (Komisja Uchwał i Wniosków).
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Głosowanie i przyjęcie uchwał i stanowisk Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ.
 15. Przyjęcie uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                        Podpisał: Prezes Zarządu TPZŁ
                                                                                              Stefan  Szańkowski

 

WYCIECZKA

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łosicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej organizują wycieczkę na Mazury.

Wycieczka –  Mazury

Termin  12-14.06.2012.

Koszt ok. 360 zł / w zależności od ilości uczestników/.

Zaliczka 200zł do 15.04.2012r.Wpłaty w biurze ZNP ul. Piłsudskiego 9.

Noclegi - Dom Pielgrzyma w Świętej Lipce, pokoje 2-4 osobowe, łazienki na korytarzu.

Wyżywienie: I dzień-obiadokolacja,  II dzień – śniadanie, obiadokolacja,

III dzień – śniadanie, obiad.

Trasa:

I dzień –  Łosice- Pisz-Ruciane Nida-Kadzidłowo /Park Dzikich Zwierząt/-Mikołajki /rejs

statkiem po J. Śniardwy/-Święta Lipka /nocleg/.

II dzień –Święta Lipka /koncert organowy/-Kętrzyn-Gierłoż /Wilczy Szaniec-Kwatera

Hitlera/-Giżycko /twierdza Boyen, jedyny w Europie czynny most obrotowy/-

Węgorzewo-Barciany /zamek krzyżacki z XIV w./-Święta Lipka /nocleg/.

III dzień- Święta Lipka-Mrągowo /miasteczko Mrongoville/-Myszyniec-Kadzidło / Muzeum

Kurpiowskie w Wachu/-Treblinka /obóz zagłady/-Łosice /powrót ok. godz. 19oo/.

Adres kontaktowy:   Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału Powiatowego

w Łosicach

ul. Piłsudskiego 9

Tel. 83 35725 63

 

ZAPROSZENIE

   „Podlaskie Spotkania Historyczne” to cykliczne konferencje popularnonaukowe, które już na stałe wpisują się w rytm życia naszego miasta. Już po raz jedenasty regionaliści z Podlasia spotkają się na organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej „Spotkaniu z historią”. W tym roku otwieramy nową serię spotkań regionalnych p.t. „ MIĘDZY DAWNYMI  A  NOWYMI  LATY”. Temat sesji, która odbędzie się w listopadzie b.r. brzmi: „Odchodzący świat sztuki i rzemiosła”.

   W związku z powyższym Zarząd TPZŁ zwraca się do wszystkich zainteresowanych z serdeczną prośbą o uczestnictwo i aktywne włączenie się w przygotowania i przebieg w/w konferencji. Nasze propozycje i sugestie są następujące:

- referaty tematyczne (język ogólnopolski lub gwara)

- prezentacje

- pokazy multimedialne

- wystawy rękodzieła

- legendy

- pokazy kulinarne, taniec itp.

   Nie narzucamy ścisłych reguł co do  formy i treści, bowiem liczymy na twórcze rozwinięcie naszych propozycji wg własnych inwencji. Np. referaty, czy pokazy mogą mieć charakter zarówno indywidualny jak i zbiorowy. Zapraszamy do uczestnictwa

i współorganizowania konferencji, która będzie również świetną okazją do zaprezentowania się w Regionie.

 

Kontakt:

email  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. Prezes – 694338185

tel. Sekretarz  - 83 3572503

adres: Jadwiga Michaluk

ul. Rynek 10/3

08-200 Łosice

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE.

    Dnia 19.01.2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków TPZŁ i osób zaprzyjaźnionych z Towarzystwem. Głównym celem spotkania było podziękowanie naszym sponsorom za pomoc, którą oferują nam w naszej działalności, a szczególnie podczas obchodów 500-lecia parafii pod wezwaniem św. Zygmunta.
    Swoją obecnością zaszczycili nas: starosta Czesław Giziński, burmistrz Janusz Kobyliński, ks. Henryk Rzeszotek - który w tym dniu obchodził swoje imieniny, ks. Michał Śliwowski oraz nasz szczególny sponsor Waldemar Kosieradzki.
    Spotkanie odbyło się w lokalu pani Jadwigi Bolesty w miłej atmosferze przy suto zastawionym stole.


         Przewodniczący Stefan Szańkowski składa życzenia                                     Ks. Henryk Rzeszotek dziękuje za życzenia.         
         imieninowe ks. Henrykowi Rzeszotkowi.                      Uroczyste rozpoczęcie spotkania.                                                                      Dzielenie się opłatkiem.                        Dzielenie się opłatkiem.                                                                                  Dzielenie się opłatkiem.


 
                           Rozmowy przy stole.                                                                                       Rozmowy przy stole.                         Rozmowy przy stole.                                                                                    Rozmowy przy stole.

 
Więcej artykułów…