Start UTW Ogłoszenia

Ogłoszenia UTW

OPŁATEK 2017

Członkowie TPZŁ i słuchacze UTW, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu proszeni są o zapisanie się u skarbnika (p. Marianna Demianiuk) lub na spotkaniach grupowych i wpłatę 20 zł.


 

Zajęcia Ruchowe

Od dnia 27.11.2017 r. zajęcia ruchowe odbywają się w poniedziałki o godz. 1600 i w czwartki o godz. 1500 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur na ul. B. Joselewicza. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW.


 

Grupy komputerowe

   Od dnia 20.11.2017 r. następuje zmiana terminów zajęć grup komputerowych:

     - grupa I ma zajęcia w poniedziałki o godz. 1600

     - grupa II (zaawansowana) ma zajęcia w poniedziałki o godz. 1400

     - grupa III ma zajęcia w piątki o godz. 1200

     - grupa IV ma zajęcia w czwartki o godz. 1230  


 

Ogłoszenie - UTW

Zajęcia brydżowe i szachowe od dnia 16.11.17r. będą rozpoczynać się w czwartki o godzinę wcześniej tzn. o godz. 1800 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW.