Start

Wydarzenia UTW


WALNE ZEBRANIE

   Dnia 12.06.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej wybrano nowego prezesa, którym został pan Andrzej Zając oraz sekretarza panią Wiesławę Poznańską. Wyborów dokonano ze względu na rezygnację dotychczasowego prezesa Stefana Szańkowskiego oraz sekretarza Jadwigi Parafiańczuk.


                       Prezes UTW p. Andrzej Zając.                                                                    Sekretarz UTW p. Wiesława Poznańska. 

ZAKOŃCZENIE ROKU ADEMICKIEGO 2017/18

   12.06.2018 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz 1400 odbyło się uroczyste zakończenie roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przybyli na nie goście: pan burmistrz Mariusz Kucewicz, pani Ewa Jarocka - prezes fundacji DONUM oraz liczni słuchacze UTW. Gości powitała wiceprezes pani Jadwiga Michaluk, oraz zapoznała zebranych z tym, co zostało zrobione w tym roku. W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy udział w projekcie "Dojrzałość okresem jest złotym", by od marca bieżącego roku wziąć udział w nowym projekcie "Ten cenny czas". Dzięki tym projektom, a przede wszystkim twórczyni tych projektów pani Ewie Jarockiej słuchacze mieli możliwość brać udział/ bez żadnych dodatkowych opłat /w wielu grupach warsztatowych: taneczno-ruchowe, komputerowe, wokalne oraz języka angielskiego. Oprócz tego bardzo aktywnie działały grupy: kulinarna, rękodzieła, nordic walking oraz grupa brydżowa. Prowadzona również była kronika UTW przez naszą niezawodną koleżankę Jadwigę Kluj.Grupy prezentowały się na spotkaniu, pokazują co zrobiły w ciągu tego roku. Kolega Marian Czmoch prezentował te grupy pełniąc jednocześnie rolę prowadzącego. Zostały również wręczone dyplomy wszystkim prowadzącym oraz partnerom, którzy wspierają czynnie naszą działalność. Podczas spotkania uczestnicy korzystali z pracy grupy kulinarnej, która przygotowała kanapki, napoje oraz ciasteczka.
   Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, słychać było też głosy" A co my teraz będziemy robić". Ale o tym w roku następnym, który zacznie się 20.09.2018 r.

 

         Spotkanie otworzyła v-ce prezes p. Jadwiga Michaluk.                           Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. burmistrza M. Kucewicza.                                               Kilka miłych słów skierowały do słuchaczy UTW p. Dorota Kozłowska i p. Ewa Jarocka.                                                                                     Licznie zgromadzeni słuchacze UTW.                           Prezentacja grupy wokalnej UTW.                                                        Scenka w języku angielskim.                Po angielsku można również śpiewać.                                       Podziękowanie p. Jadwidze Parafińczuk prowadzącej naukę j. angielskiego.                                                                                Prezentacja grupy taneczno-ruchowej.


 Podziękowanie p. Agnieszce Dudziuk prowadzącej grupę tanecz.-ruch.    Podziękowanie p. Małgorzacie Bodeckiej - za grupy komputerowe.


     Podziękowanie p. Ewie Jarockiej prezesowi fundacji DONUM.                  Podziękowanie p. Dorocie Kozłowskiej - przedstawicielowi ŁDK.        Podziękowanie p. Dorocie Kalinowskiej  kier. Infocentrum.               Podziękowanie p. Irenie Paździor za prowadzenie grupy rękodzieła.

 

RAJD - MIERZWICE

                              Studenci UTW poznają swoją najbliższą ojczyznę.

   Dnia 05.06.2018 r. dzięki projektowi "Ten cenny czas" realizowanemu przez fundację DONUM w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego słuchacze łosickiego UTW mieli możliwość odbycia rajdu kijkowo-pieszego w Mierzwicach (fundacja pokryła koszty dojazdu).
   Pogoda była wspaniała, mogliśmy podziwiać nadbużańskie lasy oraz samą rzekę Bug. Gościliśmy też u członków UTW, gdzie podziwialiśmy ich wspaniałą posiadłość pełną wspaniałych roślin.  Byliśmy też poczęstowani kawą, ciastem i truskawkami. Po tym wypoczynku bez trudu dotarliśmy do "Zającówki", gdzie zostaliśmy z radością powitani przez wyczekujących gospodarzy.
   Impreza jak zwykle była bardzo udana, przy grillu i śpiewach dawnych piosenek - tak, że nie bardzo chciało się wracać do domu.


                                                                                  Jedni lubią z kijkami inni wolą bez.                                                                                      Ale poziomki wszyscy lubią.                            Tutaj napisali coś ciekawego.                                                                        O jaki duży kamień.                                                                  Każdy miał swój sposób na pokonywanie przeszkód.                                                                       Jedni szli górą, a inni woleli dołem ponad samym Bugiem.                                                                        Ci co szli dołem mają teraz problem by wejść na górę.                                        Chwila odpoczynku.                                                                Dla takich widoków warto było iść.                                                                                       Odpoczynek przy kawie i ciastkach.


                               Każdy chciałby tu mieszkać.                                                    Na pierwszym planie państwo na "Zającówce".                                                                                Odpoczynek przy grillu na "Zającówce".
 

WYCIECZKA DO WOLI OKRZEJSKIEJ

   Dnia 11.05.2018 r. w ramach projektu "Ten cenny czas" realizowanego przez fundację DONUM w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się wycieczka literacko - historyczna. Większość kosztów tej wyprawy została pokryta z funduszy projektu. Słuchacze UTW z Łosic pojechali do Woli Okrzejskiej by poznać miejsce, w którym urodził się i dzieciństwo spędził nasz Noblista Henryk Sienkiewicz. Pan kustosz muzeum zapoznał nas z wieloma faktami z życia pisarza, obejrzeliśmy też pamiątki po nim. Następnie grupa pojechała do Okrzei obejrzeć kościół, w którym został ochrzczony Sienkiewicz. Wspięliśmy się tam również na kopiec usypany przez okolicznych mieszkańców w ramach podziękowań za to co zrobił pisarz dla Polski.
   Kolejny etap to Wola Gułowska, gdzie zwiedziliśmy muzeum ostatniej bitwy w Kampanii Wrześniowej oraz kościół, który tę bitwę pamięta, zostały po niej ślady kul na ogrodzeniu. Na kilka chwil zatrzymaliśmy się też na cmentarzu żołnierzy gen. Kleberga w Kocku, gdzie znajdują się również jego prochy sprowadzone z Niemiec do Polski.
   Na koniec - gril w gospodarstwie "Konarewka", gdzie zostaliśmy hojnie ugoszczeni. Wracaliśmy późnym popołudniem do Łosic pełni wrażeń i zdziwieni, że wcale nie musimy jechać do Włoch, żeby zobaczyć coś ciekawego.         Wykład w muzeum Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.                                            Pamiątkowe zdjęcie z Sienkiewiczem.                             Przed muzeum Sienkiewicza.                                                    Przy grobie matki pisarza na cmentarzu w Okrzei.                                                                                   Miejsce chrztu pisarza w kościele w Okrzei.                                                                                                 W kościele w Okrzei.                                                                    Kopiec usypany Nobliście przez wdzięcznych rodaków.                                                      Muzeum w Woli Gułowskiej poświęcone gen. F. Klebergowi i jego żołnierzom.


 

INAUGURACJA PROJEKTU ' TEN CENNY CZAS'

   23 kwietnia 2018 r. w Starym Młynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu „Ten cenny czas”. Projekt realizowany jest przez Fundację DONUM, a finansowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczą w nim UTW z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łosic, Zbuczyna oraz dwa stowarzyszenia z Mordów i Andrzejewa, które mają chęć przekształcić się w UTW.

   Uroczystego otwarcia dokonała Prezes Fundacji DONUM p. Ewa Jarocka. Koordynatorzy poszczególnych UTW zaprezentowali swoje organizacje. UTW im. TON w Łosicach prezentowała p. Maria Demianiuk. Spotkanie uatrakcyjniły występy zespołów ludowych z gminy Andrzejewo. Po krótkim wykładzie inauguracyjnym, nastąpił czas konsumpcji. Gospodarze ugościli nas bardzo smacznymi potrawami. Na zakończenia wszyscy uczestnicy spotkania pozowali do wspólnego zdjęcia.

   Dzięki udziałowi w projekcie będziemy mogli ponownie uczestniczyć w bardzo ciekawych inicjatywach oraz wzbogacimy się o nowe dobra materialne.


                      Oficjalne otwarcie spotkania.                                                              Pani M. Demianiuk prezentuje UTW Łosice.                                                                                           Słuchacze UTW Łosice.                                                                                         Występy zespołów ludowych.                                                                        Grają zespoły ludowe, a słuchacze UTW bawią się.                                 A teraz coś dla ciała.                                                        Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania. 
Więcej artykułów…