Start

Wydarzenia UTW


INAUGURACJA 2018/19

   20 września 2018 r. w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbyła się INAUGURACJA kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach.

   Uroczystość miała charakter bardzo podniosły; rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus, następnie hymnu studentów UTW Łosice "My Młodzi" w wykonaniu zespołu wokalnego pod dyrekcją pana Tadeusza Gosia. Wystąpiła również grupa taneczna prowadzona przez panią Agnieszkę Dudziuk. Grupy pracują w ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Ten cenny czas", którego koordynatorem jest pani Ewa Jarocka - prezes Fundacji DONUM.

   W spotkaniu Uczestniczyli: p. prof. nadzwyczajny dr hab. Anna Charuta prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, p. Bożena Niedzielak - starosta i p. Karol Szymaniuk zastępca starosty powiatu Łosickiego, p. Mariusz Kucewicz - burmistrz Miasta i Gminy Łosice, p. Dorota Kozłowska - dyrektor Łosickiego Domu Kultury, p. Ewa Jarocka - prezes Fundacji DONUM oraz słuchacze zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Siedlec, Zbuczyna, Mordów i gospodarze uroczystości - słuchacze UTW Łosice.

   Uczestników spotkania powitał p. Andrzej Zając - prezes Zarządu UTW Łosice, który bardzo serdecznie przywitał gości i przedstawił w zarysie działalność łosickiego uniwersytetu. Spotkanie uświetnił koncert pod tytułem "Tylko u nas kwitną kwiaty szczęścia" w wykonaniu p. Anny Marii Ostrowskiej i p. Tomasza Ostrowskiego. Koncert ten został sfinansowany w ramach projektu "Ten cenny czas".

   Końcowym akcentem było plenerowe spotkanie integracyjne (grill, ognisko, pląsy) w gospodarstwie agroturystycznym p. Waldemara Bielaka w Ostromęczynie. Było ciepło, smacznie i bardzo wesoło.


               Występ zespołu pod dyrekcją p. T. Gosia.                                            Grupa taneczna prowadzona przez p. A. Dudziuk.         Otwarcie spotkania przez prezesa UTW p. A. Zająca.                             P. prorektor A. Charuta pogratulowała nam działalności.                                           Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. starosty B. Niedzielak i p. burmistrza p. M. Kucewicza.                Fundację DONUM reprezentowała p. E. Jarocka, która w ramach projektu przekazała nam nowy aparat fotograficzny.


     Występ p. Anny Marii Ostrowskiej i p. Tomasza Ostrowskiego.                  P. prezes UTW A. Zając dziękuje artystom za występ.


                        Licznie zgromadzona publiczność.                                                                        Pamiątkowe zdjęcie.


                                                                           Przyjęcie plenerowe u p. W. Bielaka w Ostromęczynie.


                                                                               Po przyjęciu trzeba spalić trochę kalorii. 

WYCIECZKA - BIESZCZADY

                                                                                  Witaj przygodo.
   Kolejny raz wybraliśmy się na wycieczkę zorganizowaną przez naszego kolegę Mariana Czmocha i tym razem nie czuliśmy się niczym zawiedzeni (no, może trochę pogoda nie dopisała). Zaczęliśmy od Zamościa, który zwiedzaliśmy już kilka lat temu, ale tym razem zobaczyliśmy zupełnie inne rzeczy niż ostatnio. Na obiadokolację dotarliśmy do Ustrzyk Dolnych w godzinach wieczornych, by następnego dnia o świcie dotrzeć na granicę z Ukrainą. Po kilku godzinach dojechaliśmy do Lwowa i zaczęliśmy zwiedzanie. A było tego dużo. Przede wszystkim cmentarz na Łyczakowie, kawał polskiej historii. Niesamowite wrażenie robi też odnowiona jego część - cmentarz Orląt Lwowskich. Potem słynna opera, katedra polska i ormiańska i wiele innej ciekawej architektury. Późnym wieczorem wróciliśmy na nocleg. Następny dzień trzeba było nieco zmienić ze względu na pogodę, ale nie żałowaliśmy, ponieważ udało nam się zwiedzić muzeum Bojków, narodu, który został całkowicie wysiedlony z Bieszczad w ramach akcji Wisła. Potem pogoda pozwoliła nam na spokojną przejażdżkę kolejką z Cisnej, gdzie mogliśmy podziwiać piękno Bieszczad. No i ostatni dzień. Najpierw skansen w Sanoku, a potem z przygodami Łańcut. Obydwa miejsca warte obejrzenia. Po smacznym obiedzie w Łańcucie - do domu. Wycieczka jak zwykle udana nie tylko ze względu na to co zobaczyliśmy, ale również ze względu na miłych i wesołych jej uczestników.


                             Mury obronne Zamościa.                                                                              Makieta Zamościa.                                                               W tym domu w Zamościu mieszkał piosenkarz Marek Grechuta.                                                                                             Widoki z okien autokaru.         Mieszkaliśmy w takich domkach w Ustrzykach Dolnych.                                            Widok z naszego domku.                            Grób poetki Marii Konopnickiej.                                                                  Grób malarza Artura Grottgera.                                                                                           Cmentarz Orląt Lwowskich.                                  Opera Lwowska.                                                                                 Zwiedzanie Opery Lwowskiej.                                                                                                Zapora w Solinie na Sanie.                                                                      Muzeum Bojków dawnych mieszkańców Bieszczad.                                                                                         Przejazd kolejką wąskotorową.                                                                                             Słynny bar Siekierezada.                                                                                               Wieczorek pożegnalny.                                                                                                 Skansen w Sanoku.                                                                                                 Zamek w Łańcucie.
 

LIST GRATULACYJNY

   W dniu 20.06.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbyło się uroczyste zakończenia Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siedlcach, w którym Łosicki Uniwersytet reprezentowali Prezes Zarządu Andrzej Zając oraz Skarbnik Pani Marianna Demianiuk.

   Na uroczystość przybyła posłanka Renata Janik reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej obecność związana była z uroczystym wręczeniem listów gratulacyjnych, od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, czterem z sześciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które biorą udział w projekcie Fundacji DONUM „Ten cenny czas” finansowanego ze środków Ministerstwa. Otrzymały je UTW z Mordów, Łosic, Zbuczyna i Siedlec.

   Uroczystość uświetnił koncert Pani Katarzyny Żak.


                                                                             Drugi z prawej p. Andrzej Zając. 

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 12.06.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej wybrano nowego prezesa, którym został pan Andrzej Zając oraz sekretarza panią Wiesławę Poznańską. Wyborów dokonano ze względu na rezygnację dotychczasowego prezesa Stefana Szańkowskiego oraz sekretarza Jadwigi Parafiańczuk.


                       Prezes UTW p. Andrzej Zając.                                                                    Sekretarz UTW p. Wiesława Poznańska. 

ZAKOŃCZENIE ROKU ADEMICKIEGO 2017/18

   12.06.2018 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz 1400 odbyło się uroczyste zakończenie roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przybyli na nie goście: pan burmistrz Mariusz Kucewicz, pani Ewa Jarocka - prezes fundacji DONUM oraz liczni słuchacze UTW. Gości powitała wiceprezes pani Jadwiga Michaluk, oraz zapoznała zebranych z tym, co zostało zrobione w tym roku. W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy udział w projekcie "Dojrzałość okresem jest złotym", by od marca bieżącego roku wziąć udział w nowym projekcie "Ten cenny czas". Dzięki tym projektom, a przede wszystkim twórczyni tych projektów pani Ewie Jarockiej słuchacze mieli możliwość brać udział/ bez żadnych dodatkowych opłat /w wielu grupach warsztatowych: taneczno-ruchowe, komputerowe, wokalne oraz języka angielskiego. Oprócz tego bardzo aktywnie działały grupy: kulinarna, rękodzieła, nordic walking oraz grupa brydżowa. Prowadzona również była kronika UTW przez naszą niezawodną koleżankę Jadwigę Kluj.Grupy prezentowały się na spotkaniu, pokazują co zrobiły w ciągu tego roku. Kolega Marian Czmoch prezentował te grupy pełniąc jednocześnie rolę prowadzącego. Zostały również wręczone dyplomy wszystkim prowadzącym oraz partnerom, którzy wspierają czynnie naszą działalność. Podczas spotkania uczestnicy korzystali z pracy grupy kulinarnej, która przygotowała kanapki, napoje oraz ciasteczka.
   Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, słychać było też głosy" A co my teraz będziemy robić". Ale o tym w roku następnym, który zacznie się 20.09.2018 r.

 

         Spotkanie otworzyła v-ce prezes p. Jadwiga Michaluk.                           Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. burmistrza M. Kucewicza.                                               Kilka miłych słów skierowały do słuchaczy UTW p. Dorota Kozłowska i p. Ewa Jarocka.                                                                                     Licznie zgromadzeni słuchacze UTW.                           Prezentacja grupy wokalnej UTW.                                                        Scenka w języku angielskim.                Po angielsku można również śpiewać.                                       Podziękowanie p. Jadwidze Parafińczuk prowadzącej naukę j. angielskiego.                                                                                Prezentacja grupy taneczno-ruchowej.


 Podziękowanie p. Agnieszce Dudziuk prowadzącej grupę tanecz.-ruch.    Podziękowanie p. Małgorzacie Bodeckiej - za grupy komputerowe.


     Podziękowanie p. Ewie Jarockiej prezesowi fundacji DONUM.                  Podziękowanie p. Dorocie Kozłowskiej - przedstawicielowi ŁDK.        Podziękowanie p. Dorocie Kalinowskiej  kier. Infocentrum.               Podziękowanie p. Irenie Paździor za prowadzenie grupy rękodzieła.

 
Więcej artykułów…