Start O nas Historia

Historia

1965 - rok założenia stowarzyszenia. Grupa założycielska stowarzyszenia TPZŁ: Michał Lelejko, Romuald Mikoszewski, Józef Rumik, Marian Wyczółkowski.

1989 - rok zawieszenia działalności.

1997 - reaktywacja działalności.


Prezesi Zarządu TPZŁ:

1965 - 1974 Marian Wyczółkowski

1975 - 1989 Ryszard Chojecki

1997 - 2010 Tomasz Dobrowolski

od 2010 Stefan Szańkowski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej powstało w 1965 roku na fali ożywienia ruchu regionalnego związanego z obchodami 1000 lecia Państwa polskiego oraz wzrostu zainteresowania przeszłością Ziemi Najbliższej. Grupa lokalnych społeczników i miłośników ziemi rodzinnej, panowie: Michał Lelejko, Romuald Mikoszewski, Józef Rumik, Marian Wyczółkowski założyli pierwsze na Ziemi Łosickiej stowarzyszenie regionalne.


Od pierwszych dni swego istnienia TPZŁ zaangażowało się w przygotowanie obchodów 700 lecia Łosic. 17 IX 1966 r. zorganizowana została sesja popularnonaukowa, której ilustracją materiałową była wystawa historyczna pt. "VII wieków Łosic" przygotowaną przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego (wówczas warszawskiego). Również owocem tej sesji była pozycja książkowa pt. "Łosice 1264-1966" (wyd. 1969 r.) jako pierwsza publikacja będąca próbą podsumowania dziejów miasta i regionu.

700 lecie Łosic uczczono także wydaniem jubileuszowego medalu, którego projekt graficzny przygotowany został przez Romualda Mikoszewskiego, aktywnego działacza TPZŁ, społecznika i inicjatora wielu przedsięwzięć kulturalnych, zdecydowanego obrońcę "Starostwa". Dla upamiętnienia jego zasług w dziedzinie kultury, co roku jest organizowany przez TPZŁ i ŁDK przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego konkurs literacki imienia Romualda III Mikoszewskiego - "Ziemia Najbliższa".


Każda z postaci grupy założycielskiej Towarzystwa, to indywidualność wyróżniająca się talentem artystycznym, społecznikowskim i wielkim poczuciem lokalnego patriotyzmu.

Marian Wyczółkowski, kolekcjoner ciekawych zbiorów archeologicznych, etnograficznych i historycznych związanych z Ziemią Łosicką, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i założyciel oddziału PTTK w Łosicach.

Józef Rumik, wieloletni burmistrz Łosic, społecznik, znawca historii miasta i regionu. Pani Aniela Rumik-Pawelec (córka) bogatą kolekcję zbiorów historycznych swojego ojca (Józefa Rumika) przekazała na poczet eksponatów przyszłego muzeum regionalnego w Łosicach.

Michał Lelejko, nauczyciel i wychowawca, miłośnik historii swojego miasta i regionu, wyróżniający się aktywnością społeczną, sekretarz TPZŁ dwóch kadencji.


Do grupy założycieli TPZŁ w następnych latach dołączyli ludzie, którzy na polu kultury naszego regionu wykonali ogromną i bardzo pożyteczną pracę wpisując się w historię Ziemi Łosickiej, Podlasia a nawet kraju. Byli to: Tadeusz Banaś, nauczyciel, działacz społeczno-kulturalny, zbieracz oryginalnego folkloru muzycznego podlaskiej wsi i twórca Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie", organizator chórów szkolnych, zespołów instrumentalnych i wokalnych.

Ryszard Chojecki, nauczyciel, społecznik, znawca i badacz przeszłości regionu, poeta literat. Przez wiele lat walczył o uratowanie od rozbiórki, zabezpieczenie , a następnie renowację budynku "Starostwa" na cele muzealne, prezes Towarzystwa przez wiele kadencji.

Franciszek Krasuski, pedagog, poeta i regionalista ziemi serpelickiej, jak wieść niesie - najpiękniejszego skrawka Ziemi Łosickiej. Członek ZLP tak o nim pisał: "Autor jest poetą znanym już nie tylko w regionie (...), to twórca niezwykle płodny. Żyje z dala od literackich centrów, radzi sobie doskonale i bez kompleksów uprawia z powodzeniem lirykę, satyrę i fraszkę. Uparł się być poetą prowincji i zamiar ten dobrze realizuje."


Po niespełna dziesięcioletniej przerwie, w 1997 roku, dzięki aktywnemu zespołowi (m.in. p. p. Tomasz Dobrowolski, Krzysztof Dziołak, Mieczysław Czarnecki, Ewa Kowalska, Jadwiga Parafiańczuk) udało się reaktywować TPZŁ, które w chwili obecnej ma pełną osobowość prawną (Rejestr Sądowy).