Start O nas Plakieta

REGULAMIN

HONOROWEGO ODZNACZENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ
"ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ"


REGULAMIN ODZNACZENIA

Regulamin Honorowego Odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”

 1. Odznaczenie przyznaje się zgodnie z celem działania TPZŁ w dziedzinach:

 • Działalność społeczna

 • Działalność gospodarcza

 • Kultura

 • Dziedzictwo historii /historia regionu/

 1. Zgłoszenie kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów może dokonać:

a/ osoba indywidualna

b/ grupa osób

c/ stowarzyszenia, instytucje

 1. Forma zgłoszenia

Wniosek z obszernym uzasadnieniem, czyli laudacja kandydata /formularz zgłoszeniowy/ do pobrania na stronie http://www.tpzl.info/

 1. Termin zgłoszenia

Do dnia 15 maja każdego roku do Kapituły Odznaczenia na adres Zarządu TPZŁ

 1. Wniosek rozpatruje i werdykt wydaje Kapituła Odznaczenia wg. przyjętych zasad.

 2. Wręczenie odznaczenia

Odznaczenia wręcza się podczas konferencji w ramach „Podlaskich Spotkań Regionalnych”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ODZNACZENIA

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ”


 1. Wnioskodawca

/Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, organizacji/ ……………………………………………………………………………………………

/Adres/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Kandydat do odznaczenia

A. /Osoba fizyczna/

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………

B. / Instytucja, organizacja /

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………


 1. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................................................


                                                                                                     Data……………………………….. Podpis zgłaszającegoZasłużony dla Ziemi Łosickiej”

   „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” to zaszczytne, honorowe odznaczenie ustanowione przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej w 2000 r. dla osób indywidualnych i instytucji za szczególne zasługi dla Ziemi Łosickiej.

Kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać (z dokładnym opisem dokonań) członkowie TPZŁ, urzędy, instytucje oraz inne osoby indywidualne)

Wnioski zgłoszeniowe o nadanie honorowego tytułu rozpatruje, ocenia i wydaje werdykt Kapituła Odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”

Wnioski kandydatów prosimy przesyłać do dnia 15.05.2019r. na adres Zarządu TPZŁ:

ul. Berka Joselewicza 13 08-200 Łosice

 Uroczyste uhonorowanie nominatów poprzez wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” odbywa się podczas organizowanej przez TPZŁ konferencji popularnonaukowej w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych, w październiku/listopadzie każdego roku.


                                                                                                                                                                                                Zarząd TPZŁ

                                                          KAPITUŁA ODZNACZENIA

   

1)  Frączek Wanda
2)  Czmoch Marian
3)  Kosieradzki Waldemar
4)  Odoszewski Mirosław
5)  Michaluk Jadwiga
6)  Rumik Krzysztof
7)  Wasilewska Agata
8)  Jóżwiaczuk Romuald
9)  Kobyliński Jan

      LISTA OSÓB I FIRM, KTÓRE OTRZYMAŁY HONOROWE ODZNACZENIE TPZŁ
"ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

         
                                                                                                ROK 2000

1) Ryszard Chojecki

2) Mieczysław Czarnecki

3) Izba Pamięci Narodowej w Niemojkach

4) Franciszek Krasuski

5) Romuald III Mikoszewski

6) Józef Rumik

7) Barbara Wyczółkowska-Łotocka

8) Marian Wyczółkowski


ROK 2001

1) Zofia i Feliks Borucińscy

2) Jan Czyżewski

3) Władysław Gołąbek

4) Zenobiusz Kryński

5) Stanisław i Michał Lelejkowie

6) Teodor Lipecki

7) Jan Ludwiczuk

8) Marek Olszewski

9) Stefania Tomaszewska

10) Marianna Tomczuk


ROK 2004

1) Jan Borkowski

2) Daniel Chemycz

3) Wacława Grodzicka-Czechowska

4) Stanisław Jaszczuk

5) Marian Kwiatek

6) Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

7) Wacław Ostapski

8) Tadeusz Sobieszczak


ROK 2005

1) Bank Spółdzielczy w Łosicach

2) Jerzy Chemycz

3) Wiesław Kaczyński "Młyny"

4) Hanna i Jan Kobylińścy "Janko"

5) Ewa i Andrzej Kowalscy "Anthek"

6) Ks. Henryk Rzeszotek

7) "WOKAS" Kopalnie Torfu Łosice

8) ZPI "Polfer" Woźniki


ROK 2006

1) Stanisław Bartoszuk

2) Waldemar Bielak

3) Józefa Bobińska

4) Maria Daszko

5) Mieczysław Głuchowski

6) Ks. Stanisław Grabowiecki

7) Stanisław Kondraciuk

8) Roman Kosieradzki "Koradex"

9) Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka" z Platerowa


ROK 2007

1) Tadeusz Banaś

2) Eugeniusz Ciąćka

3) Jerzy Geresz

4) Ryszard Łopatniuk

5) Krystyn hr. Ostrowski (Członek Emigracyjnego Rządu Rzeczypospolitej w Londynie)

6) Eugeniusz Sokalski

7) Barbara Wachowicz

8) dr Witold Wróblewski


ROK 2008

1) Wacław Biernacki

2) Jan Bojdo

3) Krzysztof Wawrzyniec Borkowski

4) Bogusław Czarski

5) Tomasz Izydor Dobrowolski

6) Jan Gmitruk

7) Franciszek Kałużny

8) Franciszek Kobyliński

9) Sławomir Kordaczuk

10) Czesław Narojek

11) Beata Haris Ostrowska

12) Stefan Tadeusz Szańkowski


ROK 2009

1) Bp Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz

2) Ewa Orzełowska

3) Tomasz Skrzyczyński


                                                                                                  ROK 2010/2011

1) Czesław Baran

2) Wojciech Bolesta

3) Henryk Brodowski

4) Ryszard Dziedzic

5) Czesław Giziński

6) Roman Kasprowicz

7) Stanisław Michalak

8) Jerzy Nasiadko

9) Jan Okruch

10) Adam Struzik

11) Szczepan Wereszczyński


                                                                                             ROK 2013

1) Maria Grochowska

2) Stanisław Kucharczuk

3) Tadeusz Lewczuk

4) Grzegorz Szymanek

5) Sławomir Zaniuk

6) Romuald Juźwiaczuk

                                                                                             ROK 2015


1) Łosicki Dom Kultury

2) Jadwiga Michaluk

3) Tadeusz Ostrowicz (pośmiertnie)

4) Feliks Szponar (pośmiertnie)

5) Barbara Wawryniuk

6) Felicja Zawada


                                                                                              ROK 2016

1) Kazimierz Jakimiuk

2) Edward Jańczuk

3) Tadeusz Kosmala

4) Krzysztof Rumik

5) Stanisław Szymański (pośmiertnie)


                                                                                             ROK 2019

1) Marian Czmoch
2) Marianna Demianiuk
3) Mirosław Odoszewski
4) Agata Wasilewska

                                                                                             ROK 2023

1) Agnieszka Jakoniuk
2) Dorota kozłowska
3) Małgorzata Szymańska
4) Dariusz Kazun
5) Janusz Kobyliński
6) Mariusz Kucewicz
7) Zenobiusz Parafiańczuk