Start Aktualności UTW - Ogłoszenia

UTW - Ogłoszenia

           Zajęcia warsztatowe na UTW

     1. Zajęcia komputerowe

- poniedziałek: 9oo – grupa początkująca

                        1000 – grupa zaawansowana (exsel)

- piątek: 800 – grupa początkująca

               900 – grupa początkująca

    2. Wyjazd na basen do Siedlec

- środa godz. 1000 – zbiórka na placu TCDK (Centrum)


     3. Brydż, szachy

- czwartek godz. 1900 TCDK