Start Aktualności XVI SPOTKANIA REGINALNE

XVI SPOTKANIA REGINALNE

XVI Podlaskie Spotkania Regionalne

„Między dawnymi a nowymi laty”


  XVI Podlaskie Spotkania Regionalne, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej,  przebiegały pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe ziemi łosickiej”. Współorganizatorami konferencji byli Burmistrz MiG Łosice oraz Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach.

   Wydarzeniem tegorocznych spotkań było przekazanie, ufundowanego przez społeczeństwo, sztandaru Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łosickiej. W roku ubiegłym TPZŁ obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Dla podkreślenia zasług dla lokalnego środowiska organizacja otrzymała sztandar. Uroczystość poświęcenia odbyła się na mszy św. w kościele pw. św. Zygmunta w Łosicach, a uroczyste przekazanie sztandaru organizacji w ZS Nr 1. Po odczytaniu Uchwały Zarządu TPZŁ dotyczącej wizerunku sztandaru, nastąpiło wbijanie gwoździ przez fundatorów. W uroczystości wzięli udział v-ce starosta Karol Szymaniuk, burmistrz MiG Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodniczący Rady MiG Romuald Jóźwiaczuk.

  Część druga rozpoczęła się występem młodzieży LO Nr 1. Uczniowie w pięknej scenerii przedstawili scenkę rodzajową wsi podlaskiej pt. „Onegdaj na łosickiej ziemi”. Tematyka dotyczyła prac polowych na wsi (żniw) oraz zwyczajów z nimi związanych. Następnie zostały wygłoszone referaty tematyczne:

1. „Zróżnicowanie gwar podlasko – mazowieckich w świetle faktów językowych” – prelegent prof. dr hab. Joanna Kuć, pracownik naukowy UPH w Siedlcach.

2. „W pałacach i dworach. Ciekawostki z życia ziemian ziemi łosickiej” – prelegent  dr Grzegorz Welik , dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach.

3. „Ważni a nieznani. Oni walczyli na ziemi łosickiej” – prelegent  mgr Sławomir Kordaczuk , v-ce dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

4. „Literackie przystanki na ziemi łosickiej” – prelegent mgr Ryszard Chojecki, były prezes TPZŁ.

W opracowaniu z konferencji zostaną zamieszczone dodatkowo dwa referaty:

1. „Mała architektura sakralna” – mgr Jadwiga Michaluk, członek TPZŁ.

2. „Ochrona i restaurowanie zabytków ziemi łosickiej” – mgr Marian Czmoch, członek TPZŁ.


  Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. Wykonał kilka utworów ludowych oraz po raz pierwszy zaprezentował hymn TPZŁ (słowa Ryszard Chojecki, muzyka Mirosław Odoszewski).  Końcowym elementem był występ grupy pokazowej autorskiego programu ruchowo-tanecznego FolkFit Agnieszki Dudziuk i Niny Litwiniec.

  Konferencji towarzyszyły wystawy tematyczne:

1. 50-lecie TPZŁ

2. Kapliczki na ziemi łosickiej

3. Dworki, dwory, pałace na ziemi łosickiej

4. Wyroby rękodzieła (wykonane przez członków UTW)

5. Kiermasz książek wydanych przez TPZŁ


                              Awers sztandaru TPZŁ.                                                                      Rewers sztandaru TPZŁ.


 
                                                                                            Poświęcenie sztandaru.                                Msza święta.                                                                                       Poczet sztandarowy.                                                                Symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru.                                                                                             Występ młodzieży z ZS Nr 1.                           Wystawa zdjęć kapliczek.                                                             Wystawa grupy rękodzieła artystycznego UTW.              Licznie zgromadzona publiczność.                                                                       Prelekcja dr Grzegorza Welika.                      Prelekcja mgr Sławomira Kordaczuka.                                                    Prelekcja mgr Ryszarda Chojeckiego.                     Licznie zgromadzona publiczność.                                                                        Kiermasz wydawnictw TPZŁ.                            Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.                                                   Występ grupy FolkFit.