Start Aktualności UTW - WYKŁAD

UTW - WYKŁAD

Wykład dr.  Jana Borkowskiego

    24 października odbył się w TCDK dla słuchaczy UTW w Łosicach wykład dr. Jana Borkowskiego, pracownika naukowego UW, „Kulturowa specyfika Królestwa Niderlandów z polskiej perspektywy".

    Spotkanie z panem ambasadorem RP w Niderlandach przebiegało w kameralnej atmosferze. Prelegent omówił specyfikę Holandii, życie ludzi, cechy narodu a także powiązania z Polską, szczególnie w związku z działaniami gen. Sosabowskiego i Maczka. W wielu miejscach, dotyczących współczesnych powiązań,  wykład odnosił się do własnych doświadczeń i przeżyć związanych z pełnioną funkcją.

    Wykład był zrealizowany w ramach projektu „Dojrzałość okresem jest złotym” finansowanym przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.


                   Wykład dr. Jana Borowskiego.                                                         Publiczność słuchająca z wielkim zainteresowaniem.                                                                                        Wiatraki - widoki z Holandii.                                                                                       W Holandii są też takie widoki.                                Podziękowanie.                                                                                   Pamiątkowe zdjęcie.