Start UTW Ogłoszenie - UTW

Ogłoszenie - UTW

Zajęcia brydżowe i szachowe od dnia 16.11.17r. będą rozpoczynać się w czwartki o godzinę wcześniej tzn. o godz. 1800 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW.