Start UTW Władze

UTW władze

           Uniwersytet Trzeciego Wieku im.Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

                                              ZARZĄD

                               1.  Andrzej Zając      -    prezes
                               2.  Jadwiga Michaluk        -   v-ce prezes
                               3.  Wiesława Poznańska  -    sekretarz
                               4.  Marianna Demiańuk    -    skarbnik
                               5.  Marian Czmoch           -    członek zarządu
                               6.  Teresa Kosmala           -    członek zarządu


                                                  RADA  SŁUCHACZY

                               1.Agnieszka Wereszczuk - przewodnicząca
                               2. Marianna Konopka
                               3. Jadwiga Kluj
                               4. Henryka Lipińska
                               5.Maria Wołos

                                                 KOMISJA  REWIZYJNA

                               1. Wanda Frączek
                               2. Krzysztof Dziołak
                               3. Barbara Wawryniuk