Start UTW Zajęcia Ruchowe

Zajęcia Ruchowe

Od dnia 27.11.2017 r. zajęcia ruchowe odbywają się w poniedziałki o godz. 1600 i w czwartki o godz. 1500 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur na ul. B. Joselewicza. Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy UTW.