Start UTW Wydarzenia ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


Podsumowanie projektu „Dojrzałość okresem jest złotym”

realizowanego przez UTW w Łosicach ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koordynatorem projektu była pani Ewa Jarocka – prezes Fundacji DONUM

Sokołów Podlaski 11.12.2017 r.

      Działalność UTW w Łosicach związana z realizacją projektu.

Na wstępie słów kilka o naszym uniwersytecie. Istniejemy dopiero drugi rok. Jesteśmy pozarządową organizacją działającą jako stowarzyszenie z nadaną osobowością prawną – wpis do KRS. Takie funkcjonowanie ma dobre i słabe strony. Nie jesteśmy zależni od żadnej instytucji, możemy samodzielnie decydować o naszej działalności, ale z drugiej strony nie możemy liczyć na dofinansowanie ze środków samorządu lub instytucji im podległych np. ŁDK. To tylko dzięki zrozumieniu naszych władz możemy się w miarę normalnie rozwijać.

Dlatego też oferta współudziału w realizacji projektu „Dojrzałość okresem jest złotym” finansowanym ze środków MNiSzW była dla nas wielkim wsparciem. Pozyskane środki pozwoliły na uruchomienie nowych form aktywizacji naszych słuchaczy i odciążenie od dolegliwych dodatkowych opłat (dotychczas oprócz czesnego słuchacze płacili za udział w warsztatach). Skutkiem tego było większe zainteresowanie działalnością UTW, czego następstwem jest systematycznie powiększająca się liczba słuchaczy. Projektem objęte zostały wykłady, zajęcia komputerowe, językowe, usprawniające i wokalne. Wsparciem był również zakup sprzętu audio-wideo: laptopa, rzutnika, radiomagnetofonu, drukarki i ekranu.

1. Warsztaty komputerowe odbywały się w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur. Pomieszczenia i sprzęt udostępnił nam bezpłatnie Burmistrz MiG Łosice p. Mariusz Kucewicz, za co serdecznie dziękujemy. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w ilości 20 godz. Przynależność do grup uzależniona była od wiedzy słuchacza. Pierwsza grupa rozpoczynała od „0”, a druga uznawana była za „zaawansowaną” oczywiście w cudzysłowie. Efekt – obecnie funkcjonują już cztery grupy, a chętnych przybywa.

2. Warsztaty językowe odbywały się w Zespole Szkół Nr 2. Salę lekcyjną i wyposażenie bezpłatnie udostępnił dyr. Ryszard Wedziuk. Na zajęcia z języka angielskiego przeznaczono 32 godz. W ramach projektu wzbogaciliśmy się o radiomagnetofon, obecnie wykorzystywany na zajęciach.

3. Zajęcia usprawniające odbywały się w różnych lokalach. Obecnie wykorzystywane jest TCDK. Na te zajęcia przeznaczono 56 godz. Uczestniczkami są wyłącznie nasze panie. Ruch, taniec, gimnastyka usprawniają nasze ciało i wpływają na lepsze zdrowie i samopoczucie. Zalety te doceniają nasze słuchaczki. Początkowo była to jedna grupa, obecnie są już dwie stosunkowo liczne, dla których konieczne są coraz większe pomieszczenia (dlatego przemieszczenie do TCDK).

4. W tym roku kalendarzowym powstał nasz chór. Zajęcia prowadzi p. Tadeusz Goś. Na zajęcia wokalne przeznaczonych zostało 56 godz. Systematyczna praca przynosi stopniowo coraz lepsze rezultaty. Chór uczestniczył już w naszych środowiskowych uroczystościach. Miejmy nadzieję, że z czasem będzie wzrastała jego liczebność. Śpiewanie daje członkom dużą satysfakcję, a dla całej naszej społeczności jest okazją do uatrakcyjniania uroczystości np. śpiewanie pieśni patriotycznych na wieczornicy w Dniu Niepodległości.

5. Bez finansowania ze środków realizowanego projektu nie było by możliwe organizowanie tak wielu ciekawych wykładów. Było ich sześć.  Każdy z nich dotyczył innej tematyki.

- Pani dr Lidia Borkowska (pracownik naukowy UPH w Siedlcach) mówiła o roślinach leczniczych i ich stosowaniu w celach zapobiegawczych lub leczniczych. Wiele z nich jest w naszym zasięgu. Rosną w lasach, na polach i łąkach lub są uprawiane na naszych działkach. O ich walorach nie zawsze wiemy, nie zawsze je wykorzystujemy.

- Pan Sławomir Kordaczuk  (v-ce dyr.  Muzeum Okręgowego w Siedlcach) opowiadał o zainteresowaniach kolekcjonerskich ludzi w starszym wieku. Zajęcia hobbystyczne są doskonałą odskocznią od stresu, a jednocześni pozwalają na zawieranie nowych znajomości, zwiększają aktywność w poszukiwaniu i powiększaniu zbiorów. Jest to również zajęcie edukacyjne, zmuszające kolekcjonera do stałego poszerzania swojej wiedzy na temat gromadzonych zbiorów.

- Pani Anna Szpura przedstawiła dawne zwyczaje związane z weselem. Jednym z jego elementów, obecnie już bardzo rzadko spotykanym jest korowaj. Pojęcie używane w języku potocznym nie zawsze kojarzone jest z jego pochodzeniem i znaczeniem. Wesela dawniej i dziś to dwa różne światy.

- Dr Jan Borkowski przybliżył nam Królestwo Niderlandów i jego związek z Polską. Jako wieloletni ambasador RP w Holandii ma realne odniesienia do przeszłości i teraźniejszości. Holandia to nie tylko poldery, malarstwo o światowym znaczeniu i nowoczesne przedsiębiorstwa, to także nasi bohaterowie: gen. Maczek, gen. Sosabowski i inni.

- Prof. dr hab.  Katarzyna Antosik (pracownik naukowy UPH w Siedlcach) uzupełniła nasz pierwszy wykład. Spotkanie dotyczyło prawidłowego odżywiania się ludzi w naszym wieku. Nie wszystko co lubimy jest nam wskazane. Niejednokrotnie należy wybierać między zdrowiem a ulubionym jadłospisem. Wiele chorób w naszym wieku wynika z nieprawidłowego odżywiania.

- Ostatnim wykładem było spotkanie z aktorką panią Katarzyną Żak. Tematyka spotkania dotyczyła pracy aktorskiej na planie filmowym i działalności scenicznej. Niespodzianką były wyśpiewane elementy wykładu. Po jego zakończeniu, w bezpośrednim kontakcie wymieniane były wrażenia uczestników i aktorki. Oczywiście, nie obyło się bez odniesień do najpopularniejszej roli pani Katarzyny Żak czyli Solejukowej z serialu „Ranczo".
Uczestnikami spotkania byli również słuchacze UTW ze Zbuczyna, Siedlec oraz seniorzy z Mordów. W związku z obchodzonym 14 Listopada Ogólnopolskim Dniem Seniora nie zabrakło życzeń, a Prezes Fundacji DONUM - p. Ewa Jarocka przekazała niespodzianki w postaci słodkich wizytówek.

Jeszcze raz podkreślmy, bez możliwości udziału w projekcie, nie było by możliwe zrealizowanie przedstawionych zadań. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy podziękować pani Ewie Jarockiej prezesowi Fundacji DONUM, a jednocześnie koordynatorowi projektu „Dojrzałość okresem jest złotym” za możliwość uczestniczenia w projekcie i opiekę nad naszymi przedsięwzięciami.


P. Marian Czmoch przedstawia prezentację z działalności UTW Łosice.                    Podziękowanie p. Ewie Jarockiej za współpracę.         Grupa językowa śpiewa "Que sera sera" po angielsku.                                                             Występ chóru UTW Łosice.                   Licznie zgromadzona publiczność.                                                                     Pamiątkowe zdjęcie.                      P. Eaw Jarocka dziękuje za współpracę.                                                         P. Marian Czmoch udziela wywiadu.                                                                                Tak prezentuje się grupa rękodzieła UTW Łosice.                                                                                           Na zakończenie poczęstunek.