Start UTW Wydarzenia ZAKOŃCZENIE ROKU ADEMICKIEGO 2017/18

ZAKOŃCZENIE ROKU ADEMICKIEGO 2017/18

   12.06.2018 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz 1400 odbyło się uroczyste zakończenie roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przybyli na nie goście: pan burmistrz Mariusz Kucewicz, pani Ewa Jarocka - prezes fundacji DONUM oraz liczni słuchacze UTW. Gości powitała wiceprezes pani Jadwiga Michaluk, oraz zapoznała zebranych z tym, co zostało zrobione w tym roku. W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy udział w projekcie "Dojrzałość okresem jest złotym", by od marca bieżącego roku wziąć udział w nowym projekcie "Ten cenny czas". Dzięki tym projektom, a przede wszystkim twórczyni tych projektów pani Ewie Jarockiej słuchacze mieli możliwość brać udział/ bez żadnych dodatkowych opłat /w wielu grupach warsztatowych: taneczno-ruchowe, komputerowe, wokalne oraz języka angielskiego. Oprócz tego bardzo aktywnie działały grupy: kulinarna, rękodzieła, nordic walking oraz grupa brydżowa. Prowadzona również była kronika UTW przez naszą niezawodną koleżankę Jadwigę Kluj.Grupy prezentowały się na spotkaniu, pokazują co zrobiły w ciągu tego roku. Kolega Marian Czmoch prezentował te grupy pełniąc jednocześnie rolę prowadzącego. Zostały również wręczone dyplomy wszystkim prowadzącym oraz partnerom, którzy wspierają czynnie naszą działalność. Podczas spotkania uczestnicy korzystali z pracy grupy kulinarnej, która przygotowała kanapki, napoje oraz ciasteczka.
   Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, słychać było też głosy" A co my teraz będziemy robić". Ale o tym w roku następnym, który zacznie się 20.09.2018 r.

 

         Spotkanie otworzyła v-ce prezes p. Jadwiga Michaluk.                           Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. burmistrza M. Kucewicza.                                               Kilka miłych słów skierowały do słuchaczy UTW p. Dorota Kozłowska i p. Ewa Jarocka.                                                                                     Licznie zgromadzeni słuchacze UTW.                           Prezentacja grupy wokalnej UTW.                                                        Scenka w języku angielskim.                Po angielsku można również śpiewać.                                       Podziękowanie p. Jadwidze Parafińczuk prowadzącej naukę j. angielskiego.                                                                                Prezentacja grupy taneczno-ruchowej.


 Podziękowanie p. Agnieszce Dudziuk prowadzącej grupę tanecz.-ruch.    Podziękowanie p. Małgorzacie Bodeckiej - za grupy komputerowe.


     Podziękowanie p. Ewie Jarockiej prezesowi fundacji DONUM.                  Podziękowanie p. Dorocie Kozłowskiej - przedstawicielowi ŁDK.        Podziękowanie p. Dorocie Kalinowskiej  kier. Infocentrum.               Podziękowanie p. Irenie Paździor za prowadzenie grupy rękodzieła.