Start Aktualności XVII SPOTKANIA REGIONALNE

XVII SPOTKANIA REGIONALNE

XVII  SPOTKANIA  REGIONALNE  W  ŁOSICACH

Już po raz siedemnasty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zorganizowało konferencję o charakterze popularno-naukowym. Tym razem wybór tematu nie podlegał dyskusji, nie mógł być inny w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – „Dla niepodległej. Ojczyzno moja, ziemio polska”. Oprócz TPZŁ organizatorami byli również Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury. W pierwszej części uczestniczyły poczty sztandarowe TPZŁ i I LO. Ciepłe słowa do organizatorów i uczestników skierowali burmistrz MiG p. Mariusz Kucewicz, dyrektor I LO p. Wiktor Boruta  i dyrektor ŁDK p. Dorota Kozłowska.

Referaty wygłoszone na spotkaniu dotyczyły wkładu mieszkańców ziemi łosickiej w odzyskanie niepodległości w różnych aspektach: akcje zbrojne – powstania, działalność gospodarcza, trwanie przy wierze ojców – unici, działalność polityczna.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przedstawili efekty realizowanego projektu „Szkoła Młodych Patriotów”. Zaprezentowali konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, wywiady dotyczące patriotyzmu młodzieży i społeczeństwa.

Prezes TPZŁ p. Stefan Szańkowski poprzez bardzo wiele cytatów ówczesnych i współczesnych Polaków odniósł się do problemu, z którym stykali się nasi przodkowie i który nadal jest aktualny –  „Polska, ale jaka? W 100-lecie niepodległości”.

Dr Grzegorz Welik – dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach – w referacie „Ziemiaństwo na Ziemi Łosickiej w przededniu niepodległości” omówił walkę Polaków na płaszczyźnie gospodarczej z caratem. Walka z zaborcą to nie tylko w zbrojne powstania, ale także w ciągłe trwanie na ojcowiźnie, przeciwstawianie się wszelkimi sposobami przejmowaniu ziemi przez wyznawców prawosławia – Rosjan.

Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk w referacie „Oni walczyli o wolność i niepodległość. Weterani wojenni powiatu łosickiego z lat 1918 -1944” przedstawił sylwetki tych, którzy walczyli o wolną Polskę, a wywodzili się z ziemi łosickiej. Ci ludzie już odeszli, pozostały tylko ich wspomnienia zebrane przez referenta. Obecnie możemy pozyskiwać informacje tylko z drugich lub trzecich rąk.

Pan Tomasz Dobrowolski (TPZŁ) odniósł się do okresu po powstaniu styczniowym. Represje zaborcy, konfiskaty majątków, wywózki na Sybir, walkę Unitów Podlaskich o zachowanie swojej wiary przedstawił w referacie „Stąd ich ród – walczyli dla niepodległej”.

Płk rez. SG Andrzej Zając – prezes UTW w Łosicach – w referacie „Formacje graniczne II Rzeczpospolitej” nakreślił proces formowania się jednostek ochrony pogranicza od odzyskania niepodległości  aż do ostatecznego ich ukształtowania w latach 30-tych. Nie był to proces jednolity ani prosty. Wielkość granic (ponad 5 tys. km.) oraz różna podległość w początkowych latach wydłużały okres pełnego sformowania jednolitych oddziałów strzegących naszych granic.

Na sali wykładowej rozmieszczone były tablice poglądowe dotyczące odzyskiwania niepodległości: „Pomniki niepodległości”, „Ojcowie niepodległości”, „Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Łosickiej”, „Droga do niepodległości 1918 – 2018”. Wystawę publikacji o tematyce niepodległościowej przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach. Można było też nabyć książki o tematyce regionalnej na zorganizowanym kiermaszu.

Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, który zatańczył poloneza i wykonał kilka pieśni patriotycznych.


  Otwarcia spotkania dokonał v-ce prezes TPZŁ p. Krzysztof Dziołak.                       Poczty sztandarowe TPZŁ i I LO w Łosicach.                                                                                         Uczniowie I LO w Łosicach.                  Publiczność zgromadzona na spotkaniu.                                                  Wystawa pt. "Szkoła Młodych Patriotów".                                                   Stoisko z wydawnictwami regionalnymi cieszyło się sporym zainteresowaniem.                                                        W czasie przerwy można się było poczęstować  kawą, herbatą i ciastem.                                                                      Wystawy budziły zainteresowanie wśród zgromadzonych.     Głównymi prowadzącymi to spotkanie byli ucz. I LO w Łosicach.                                              Stefan Szańkowski.                                  Grzegorz Welik.                                                                                     Sławomir Kordaczuk.                             Tomasz Dobrowolski.                                                                                         Andrzej Zając.


                                                                                      Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.