Start UTW OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że przerwa semestralna roku akademickiego 2018/2019 dla wszystkich Grup przypada w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.

  Jednocześnie informuję, że czesne na II semestr zostało ustalone w niezmienionej wysokości tzn. 50 zł. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat do Skarbnika Zarządu UTW lub bezpośrednio na konto bankowe.

                                                                                                                                  Za Zarząd UTW

                                                                                                                                Prezes Andrzej Zając