Start O nas Zarząd

Skład Zarządu TPZŁ

1. Wanda Frączek

Prezes Zarządu

2. Krzysztof Dziołak

Zastępca Prezesa

3. Andrzej Urban

Zastępca Prezesa

4. Anna Jurzyk

Sekretarz Zarządu

5. Marianna Demianiuk

Skarbnik Zarządu

6. Teresa Kosmala

Członek Zarządu

7. Barbara Zielińska

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Elżbieta Klimiuk

Przewodnicząca

2. Jadwiga Michaluk

Członek

3.Barbara Wawryniuk

Członek