Start Aktualności TPZŁ - KOMITET OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY

TPZŁ - KOMITET OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY

   25.06.2019 r. w rodowym majątku państwa Kobylińskich POLINÓW odbyło się pierwsze, uroczyste spotkanie członków Komitetu Ochrony Zabytków i Przyrody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.
W zebraniu uczestniczyli:
    1. Katarzyna Kobylińska - Chryć
    2. Krzysztof Dziołak
    3. Jadwiga Michaluk
    4. Marian Czmoch
    5. Marianna Demianiuk
    6. Jacek Kobyliński
    7. Teresa Kosmala
    8. Jan Kobyliński
    9. Waldemar Kosieradzki
  10. Paweł Czmoch
  11. Barbara Wawryniuk
  12. Zenobiusz Parafiańczuk

Wybrano władze - pięcioosobowy zarząd:
   Krzysztof Dziołak; Jacek Kobyliński; Waldemar Kosieradzki; Jadwiga Michaluk; Marianna Demianiuk i nakreślone zostały w zarysie, kierunki i formy działania Komitetu, które zaprezentowała p. Jadwiga Michaluk inicjatorka powołania tego ciała - przyjęte uchwałą Walnego zgromadzenia Członków TPZŁ 11.04.2019 r.

         ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

1. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
2. Działalność na rzecz środowiska:
    - Szerzenie wśród społeczeństwa (dzieci, młodzież, dorośli) znajomości historii regionu, zamiłowania do  niej
    - "ocalić od zapomnienia", poszanowanie przeszłości to obowiązek miłośników historii małej ojczyzny
3. Formy edukacyjne:
    - spotkania z młodzieżą i społecznością regionu, drużynami harcerskimi
    - wykłady, konferencje, konkursy, promocje wydawnictw regionalnych, biwaki, ogniska, rajdy, wycieczki
    - pozyskiwanie funduszy na renowację i opiekę nad zabytkami
    - inwentaryzacja zabytków naszego regionu, a w przyszłości wydanie publikacji.
4. Współpraca z regionalnymi stowarzyszeniami.
    W czasie merytorycznej i owocnej dyskusji wiele padło propozycji, które zostaną ujęte w planie pracy Komitetu. Jesteśmy otwarci na propozycje społeczeństwa Ziemi Łosickiej.
    Państwo Alicja, ,Jacek i Jan Kobylińscy, gospodarze Polinowa obdarzyli gości urzekającą serdecznością, przyjmując nas w pięknej scenerii (nazwijmy to świetlicą muzealną) zbiorów rodowych Polinowa, którego krótką historię poznaliśmy na zaprezentowanym filmie, a także mogliśmy podziwiać pamiątki misyjne o. o. Andrzeja i Wojciecha Kobylińskich przywiezione z dalekiej Afryki, z Wybrzeża Kości Słoniowej.
   Uroków i piękna tego miejsca nie zakłóciła nam straszna historia krypty w piwnicy budynku, w którym mieszkali przodkowie i w którym straszy do dziś. Dużej dawki doznań estetycznych doświadczyliśmy również w czasie spaceru po pięknym ogrodzie, gdzie przyroda do nas mrugała z lustra wody uroczych oczek wodnych i stawu, cieszyła ucho świergotem ptaków i kumkaniem żab.

 
                                               Film o historii Polinowa - wszyscy oglądają z zainteresowaniem. 
                                                                       Gościnni Gospodarze zachęcają do konsumpcji. 
       Kierunki działań Komitetu przedstawia p. J. Michaluk.                                                 Wybór władz Komitetu.


                         
                            Pamiątkowe zdjęcie.