Start Aktualności XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

   Dnia 26.09.2019 r. w Łosickim Domu Kultury odbyły się XVIII Łosickie Spotkania Historyczne. Tym razem głównym organizatorem był Łosicki Dom Kultury wespół z Radą Miasta i Gminy Łosice. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej współuczestniczyło wykonując wystawę fotograficzną przedstawiającą działalność TPZŁ oraz organizując wręczenie odznaczeń honorowych "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej". W tym roku odznaczenia otrzymali działacze TPZŁ i UTW: Marian Czmoch, Marianna Demianiuk, Agata Wasilewska oraz znany wszystkim w Łosicach muzyk, prowadzący  chóry łosickie Mirosław Odoszewski. Po odczytaniu laudacji zasłużonych i wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część historyczna. "Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu". A oto tematy i prelegenci:

   1) Atlas grodzisk ziemi siedleckiej - Katarzyna Skrzyńska  
   2) Jak grzebano zmarłych we wczesnym średniowieczu? Obrządek pogrzebowy międzyrzecza Bugu,Liwca i Krzny - Joanna Kalaga.
   3) Ziemia Łosicka we wczesnym i późnym średniowieczu w świetle badań historycznych - Tomasz Dobrowolski.
   4) Średniowieczne nazwy miejscowości na pograniczu polsko-ruskim i polsko-litewskim w międzyrzeczu Liwca i Bugu - Zygmunt Gałecki.
   5) Grodzisko w Dzięciołach i jego kontekst osadniczy - Bożena Bryńczak
   6) Historia Łosic w perspektywie archeologicznej - Mieczysław Bienia.
   7) Fotografia lotnicza jako metoda badawczo-dokumentacyjna - Miron Bogacki.
   8) Badania nieinwazyjne grodziska w Dzięciołach. Wyniki i popularyzacja - Wiesław Małkowski.
   9) Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w powiecie łosickim - wybrane aspekty - Agnieszka Martyniuk-Drobysz.

Podsumowania sesji popularno-naukowej dokonała p.Joanna Kalaga. 

   Naszym zdaniem sesja była bardzo ciekawa, gdyż zainteresowani dyskutowali bardzo długo - umożliwił to poczęstunek podczas przerwy i czas spotkania przedłużył się o ponad 3 godziny.

 
              Spotkanie prowadził p. Waldemar Jakubiak.                                                 Licznie zgromadzona publiczność.


 
              Przemówienia okolicznościowe wygłosili: dyr. ŁDK p. Dorota Kozłowska, starosta pow. łosickiego p. Katarzyna Klimiuk,


 
                                       prezes TPZŁ p. Katarzyna Kobylińska-Chryć  oraz dyr.ZS Nr 1 p. Wiktor Boruta.


 
                              Poczet sztandarowy TPZŁ.                                                        Laudacje wygłosiły p. Jadwiga Parafiańczuk,


 
                                                                    p. Agnieszka Wereszczuk i p. Jadwiga Michaluk.


 
                                         Odznaczenia otrzymują: p. Marian Czmoch, p. Marianna Demianiuk,


 
             oraz p. Mirosław Odoszewski.                                                                 Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych.


 
 Panowie A. Buczyło i J. Zawadzki promują książki z naszego regionu.                                        Prelegenci.


 
                         Pani Katarzyna Skrzyńska.                                                                        Pani Joanna Kalaga.   


 
                          Pan Tomasz Dobrowolski.                                                                        Pan Zygmunt Gałecki.


 
                                                                    Prelegenci otrzymywali również pytania z sali.


 
                                                                               W przerwie posiłek, oglądanie wystaw


 
                                                                                   lub zakup wydawnictw regionalnych.


 
                              Pani Bożena Bryńczyk.                                                                       Pan Mieczysław Bienia.


 
                                 Pan Miron Bogacki.                                                                            Pan Wiesław Małkowski.


 
                  Pani Agnieszka Martyniuk-Drobysz.                                                    Podsumowanie spotkania p. Joanna Kalaga.