Start Aktualności PROMOCJA KSIĄŻKI

PROMOCJA KSIĄŻKI

    Na zaproszenie pana Sławomira Kordaczuka, dyr. Regionalnego Muzeum w Siedlcach, dnia 28 lutego 2020 roku przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej uczestniczyli  w promocji książki pt. "Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku" autorstwa Sławomira Kordaczuka wydanej przez Regionalne Muzeum w Siedlcach.
   Uroczystość odbyła się w podniosłej i pełnej uroku atmosferze. Wystąpienia gości odnosiły się do wydarzeń opisanych w książce, jak również do jej recenzowania.
   Mieliśmy również okazję obejrzeć bardzo ciekawą wystawę "W obozie rycerskim" przygotowaną przez pracowników muzeum.
   Z wyrazami szacunku i uznania autorowi gratulujemy ciekawej publikacji.

                                                                                                                                         Zarząd TPZŁ


          Otwarcia spotkania dokonuje autor książki.                                                        Fotografie z tej książki.                                                                                Licznie zgromadzeni zaproszeni goście.                                                         Składanie gratulacji p. Sławomirowi Kordaczukowi.                                                                                          Autor podpisuje książki.                                                                                      Wystawa "W obozie rycerskim".