Start Aktualności 231 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

231 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

     Po dwuletniej przerwie z powodu pandemii, TPZŁ miało okazję znów przyłączyć się do obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Zygmunta, po której licznie zebrani uczestnicy przemaszerowali pod pomnik, znajdujący się w parku na łosickim rynku. Pan Kamil Sakowski powitał wszystkich zebranych, a szczególnie posła na sejm Waldemara Kraskę, oraz wszystkich reprezentujących łosickie władze powiatowe i gminne, i stowarzyszenia biorące udział w tej uroczystości. Następnie druhowie ze straży pożarnej wciągnęli flagę na maszt, po czym przedstawiciele władz i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3_go Maja. Po tej części uroczystości rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia: p. posła Waldemara Kraski, burmistrza MiG Łosice p. Mariusza Kucewicza oraz starosty powiatu p. Janusza Kobylińskiego, którzy podkreślali ważność tej ustawy. Na koniec obchodów odbył się koncert uczniów ze szkoły muzycznej w Łosicach, którzy uświetnili tę uroczystość.

                  Powitanie pocztów sztandarowych.                                                      Szpaler pocztów sztandarowych.                                          Mszę odprawiali ks. proboszcz Sławomir Kapitan i ks. proboszcz Paweł Madaliński.


                                               Na rynku przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja.


        Złożenie kwiatów przez przedstawicieli TPZŁ.                                               Kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja.           Przemawia poseł p. Waldemar Kraska.                                                   Przemawia starosta powiatu p. Janusz Kobyliński.                                                             Występy uczniów ze szkoły muzycznej w Łosicach.