Start Aktualności XIX PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

XIX PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

Konferencja popularnonaukowa "W Dolinie Tocznej" z cyklu Podlaskich Spotkań Regionalnych odbyła się 27 maja 2022 roku już po raz dziewiętnasty. W tym roku XIX Podlaskie Spotkania Regionalne gościły w gminie Olszanka, ponieważ odbywały się w dwóch jej sołectwach: Korczówce i Szydłówce, Tradycyjnie Zarząd TPZŁ zaprosił zebranych uczestników do zasłuchania się w opowieściach o wydarzeniach i ludziach z dalszej i bliższej przeszłości Ziemi Łosickiej oraz do zapoznania się z bogatą i ciekawą wiedzą przyrodniczą, która ukazuje piękno naszego miejsca do życia.

Wiedza jest wartością niezbędną do budowania tożsamości, bez której optymalne funkcjonowanie jednostek, grup czy narodów jest niepełne, a wręcz niemożliwe. A wiedza o przeszłości i teraźniejszości swojego miejsca na ziemi - małej ojczyzny pozwala na określenie tego skąd jesteśmy, ale też na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim i jacy jesteśmy. Ta myśl przyświecała organizatorom tegorocznej konferencji, po której zakończeniu uczestnicy wyszli z sali z ugruntowanym przekonaniem, że Ziemia Łosicka jest ciekawym i inspirującym miejscem do nauki, do pracy, do życia oraz z zapałem do działania na rzecz jej rozwoju.


               Spotkanie prowadził p. Marian Czmoch.                                    Spotkanie otworzyła prezes TPZŁ p. Katarzyna Chryć Kobylińska.                     Wiele ciepłych słów pod adresem TPZŁ padło z ust p. Janusza Kobylińskiego i p. Mariusza Kucewicza.      Głos zabrała również p. Agnieszka Chmielewska dyr. szkoły.                     Uczniowie przedstawili historię gminy Olszanka.                                                                  Uczniowie nagrodzeni w konkursie "Dolina Tocznej".                                                              Uczniowie nagrodzeni w konkursie "Dolina Tocznej".                   Licznie zgromadzona publiczność.                                        Oglądanie wystaw towarzyszących.                                                                          Oglądanie wystaw towarzyszących.                        Kiermasz książek regionalnych.                                                              Wystawa fotograficzna.                        Referaty tematyczne wygłosili m. in. p. Wanda Fronczek i p. Dariusz Kazun.                        Występy "Małej Ziemi Łosickiej"                                             Podziękowanie p. dyr szk. Agnieszce Chmielewskiej.                              Bardzo smaczny obiad przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szydłówki.