Start Aktualności WALNE ZEBRANIE 2024r.

WALNE ZEBRANIE 2024r.

    Dnia 6 maja 2024 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Dotyczyło ono przegłosowania zmiany w statucie TPZŁ podjętej uchwałą 1/2024 na posiedzeniu zarządu w dniu 25 marca 2024r.
1. Zmiana zdania w Rozdziale II, &5 "Cele Towarzystwa określone w &5 realizuje się przez" zastępuje się zdaniem "Cele Towarzystwa określone w &4 realizuje się przez"
2. Usunięcie w Rozdziale II, &5 punktu 10.
3. Dodanie w Rozdziale II, &4 punktu 4 o treści "Prowadzenie działalności promocyjnej oraz projektów wspierających rozwój i wiedzę związaną z Ziemią Łosicką."
   Powyższe zmiany zostały przegłosowane pozytywnie. Zmiana w Rozdziale II, &4, punktu 4 pozwoli pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową TPZŁ.