Start Aktualności

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     11 listopada jak co roku TPZŁ brało udział w uroczystościach  obchodów Święta Niepodległości. Uczestniczyliśmy we mszy świętej, wraz z UTW złożyliśmy wiązankę pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Obejrzeliśmy piękną inscenizację w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 3.


 

SPRZĄTANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

   Przed Świętem Zmarłych członkowie TPZŁ odwiedzili i uporządkowali  miejsca Pamięci Narodowej. Pomnik w Zakrzańskim Lesie uporządkowano wraz z harcerzami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach. Uporządkowano także miejsce pomordowanych Polaków w Chotyczach i w lesie koło Mszannej.


 

XX SPOTKANIA REGINALNE


    09.10.2023r.  w Zespole Oświatowym w Niemojkach odbyła się XX Jubileuszowa Sesja Popularnonaukowa pt. "Koleją Przez Ziemię Łosicką". Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy objął starosta powiatu łosickiego oraz burmistrz miasta i gminy Łosice.

   Prezes TPZŁ pani Wanda Frączek powitała licznie zgromadzonych uczestników konferencji. Po powitaniu kolejno głos zabrali: pan Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Łosickiego pan Jan Kobyliński oraz Burmistrz Miasta i gminy Łosice pan Mariusz Kucewicz. Miejsce konferencji było adekwatne do jej tematu. Stacja kolejowa Niemojkipierwsza stacja w powiecie, przez którą przebiega Kolejowa nr 31. Koleżanka Anna Jurzyk przedstawiła w formie prelekcji historie XIX dotychczasowych konferencji popularnonaukowych w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych. Większość dotychczasowych konferencji odbywała się w gmachu Zespołu Szkół nr 1 przy wydatnej pomocy i życzliwości dyrekcji, nauczycieli i uczniów . Następnie zgodnie z programem odbyło się wręczenie odznaczeń Zasłużony Dla Ziemi Łosickiej“. Wyróżnienie to otrzymali :
 1. Agnieszka Jakoniuk

 1. Dorota Kozłowska

 1. Małgorzata Szymańska

 1. Dariusz Kazun

 1. Janusz Kobyliński

 1. Mariusz Kucewicz

 1. Zenobiusz Parafiańczuk

    Był to wzruszający moment i radość odznaczonych. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego o tematyce kolejnictwa. Nagrody otrzymałi nie tylko zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach,  ale wszyscy uczestnicy konkursu.

    Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów Zespołu Oświatowego w Niemojkach był piękną klamrą rozpoczynającą i kończącą tę część konferencji. Widownia nagrodziła przedszkolaków i uczniów gromkimi brawami .

   Po przerwie kawowej rozpoczęła się cześć merytoryczna czyli referaty tematyczne, które wygłosili:

 • Rafał Dmowski : “Historia Kolejnictwa na Ziemi Łosickiej”

 • Rafał Zubkowicz : ”Kolejki wąskotorowe na Ziemi Łosickiej”

 • Łukarz Wawryniuk: ”Pochodzenie nazw miejscowych na terenie linii kolejowej nr 31 Niemojki - Fronołów”

 • Marian Czmoch : ”Stacja Kolejowa  Niemojki”

 • Piotr Pawłowski: ”Historia kolei we wspomnieniach mieszkańców Niemojek i Patkowa”

   Cieszy nas fakt, iż w konferencji uczestniczyli wieloletni pracownicy kolei, a także najstarsi mieszkańcy mieszkańcy Niemojek i Patkowa, między innymi pan Eugeniusz Miłkowski lat 93. Ważnym akcentem były wystawy przygotowane przez: TPZŁ, Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach, Zespół Oświatowy w Niemojekach. Materiały zamieszczone na wystawach pochodziły z prywatnych zbiorów oraz ze Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Szczególne podziękowania przesyłamy panu Tomaszowi Nasiłowskiemu za udostępnienie unikatowych starych zdjęć związanych z linią kolejową nr 31. Dużym zainteresowaniem cieszył  się także kiermasz wydawnictw regionalnych. W tym miejscu serdecznie podziękowania ze strony TPZŁ kierujemy do : Samorządu Województwa Mazowieckiego, który był partnerem naszej konferencji, do Starostwa powiatowego w Łosicach , Urzędu Miasta i Gminy Łosice , Zespołu Oświatowego w Niemojkach , Łosickiego Domu Kultury , Biblioteki Pedagogicznej , naszych sponsorów oraz pań z KGW Niemojki wieś i stacja Niemojki.

                                                                    Z wyrazami uznania i szacunku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.
 

PLAKAT XX TPZŁ 
Więcej artykułów…